Rekomenduojame

Personalo Politika Ir Jos Tipai

 

Personalo Politika Ir Jos Tipai Personalo politika yra tam tikros organizacijos politikos dalis apimanti personalo ugdymą, esminius personalo tikslus, personalo elgesio standartus. Apskritai, personalo politika yra pripažįstama svarbiausia organizacijos politikos dalimi. Yra žinomi keturi personalo politikos tipai: pasyvi, aktyvi, reaktyvi bei prevencinė.

Pasyvi personalo politika pasireškia tada, kai organizacija nėra suinteresuota savo personalo ugdymu, skatinimu. Tokia organizacija neturi jokių programų, pagal kurias darbuotojai būtų skatinami dirbti efektyviau. Renkantis darbuotojus, tokiose organizacijose nėra kreipiamas dėmesys į personalo atrankos metodus. Dėl to šiose organizacijose iškyla daug problemų, susijusių su nerimtu požiūriu į personalo valdymą.

Aktyvi personalo politika pasireiškia tada, kai organizacija nuolat stengiasi patobulinti veiksmų programas, atsižvelgdama į besikeičiančias sąlygas. Tokia organizacija sugeba daryti tam tikras prognozes ateičiai. Ši organizacija stengiasi skatinti savo personalą dirbti, jį ugdyti bei atsižvelgti į personalo poreikius.

Reaktyvi personalo politika yra tada, kai organizacija neturi darbuotojų motyvavimo programų. Tokia politika yra nukreipta į problemų ir konfliktų, susijusių su personalo panaudojimu sprendimą. Vadovai tik likviduoja tokias problemas panaudodami įvairias pagalbines priemones. Tik tokiu atveju organizacijoje yra imamasi personalo motyvavimo priemonių.

Prevencinio tipo personalo politika pasireiškia tuo, kad organizacija sugeba prognozuoti personalo poreikį bei ugdymą ateityje. Kita vertus, tokia organizacija neturi parengusi personalo politikos programų.

Taigi, kiekvienos organizacijos personalo politika atitinka vieną iš minėtų tipų. Verta pažymėti, kad geriausias yra aktyvios personalo politikos tipas. Tokio tipo pasirinkimas sudaro sąlygas vystitis organizacijai tinkama linkme.
 
 
Susiję straipsniai

Personalo Kvalifikacijos Samprata

 

Atitinkama kvalifikacija yra viena svarbiausių kandidatui reikalingų savybių, nuo kurios dažnai priklauso, ar kandidatas bus priimtas dirbti konkretų darbą. Taigi, plačiau panagrinėkime, kokia yra kvalifikacijos samprata bei jos reikšmė.

Kvalifikaciją galima apibūdinti dviem aspektais. Visų pirma, kvalifikacija yra suprantama kaip mokymosi procesas, įgytų žinių pritaikymas ir rezultato gavimas. Visų antra, kvalifikacija apibūdinama kaip profesinis išsimokslinimas ir pasirengimas, darbo patirtis bei protiniai sugebėjimai. ...

Personalo Kvalifikacijos Samprata

Personalo Parinkimo Sistemos Struktūra

 

Personalo parinkimo sistemos užzdavinys yra parinkti kandidantus į darbuotojus, atlikti jų atranką bei suteikti jiems darbo vietas. ...

Personalo Parinkimo Sistemos Struktūra

Darbuotojų Mokymo Ir Kvalifikacijos Tobulinimo Principai

 

Kad darbuotojo kvalifikacijos kėlimas bei mokymai būtų naudingi, reikia, kad abi šalys – darbuotojas ir jo vadovas laikytųsi tam tikrų principų. ...

Darbuotojų Mokymo Ir Kvalifikacijos Tobulinimo Principai

Darbdavio Ir Personalo Atrankos Agentūros Bendradarbiavimas

 

Daugeliui darbdavių surasti tinkamą darbuotoją yra nelengvas uždavinys, kadangi priėmusi netinkamą darbuotoją įmonė rizikuoja patirti nuostolių. ...

Darbdavio Ir Personalo Atrankos Agentūros Bendradarbiavimas

Kontrolės funkcija

 

Kontrolė – be jos neapsieina nė vienas procesas. ...

Kontrolės funkcija

Vadovavimo funkcija

 

Vadovavimas – viena iš keturių vadybos funkcijų. ...

Vadovavimo funkcija

Organizavimo funkcija

 

Vadyba, kaip mokslas, šiandieninėje visuomenėje užima reikšmingą vietą. ...

Organizavimo funkcija

Planavimo funkcija

 

Vadyba yra mokslas apie socialinių organizacijų, sistemų valdymą. ...

Planavimo funkcija

Vadybos funkcijos

 

Vadyba, kaip ir darbuotojai, tam tikros veiklos, procesai, atlieka funkcijas. ...

Vadybos funkcijos

Personalo Motyvavimo Reikšmė

 

Šiandieniniame verslo sektoriuje veikiančios organizacijos turi gebėti prisitaikyti nuolat kintančioje aplinkoje. ...

Personalo Motyvavimo Reikšmė

Vadybos pagrindai

 

Vadyba. ...

Vadybos pagrindai

Vadovavimas Personalui

 

Vadovavimas personalui yra apibūdinamas kaip darbuotojų veiklos nukreipimas tam tikram bendram organizacijos tikslui pasiekti. ...

Vadovavimas Personalui

Personalo Vertinimas

 

Personalo vertinimas yra vienas iš personalo vadybos darbų, kurio metu nustatoma, kaip dirba darbuotojai. ...

Personalo Vertinimas

Personalo Vadybos Samprata

 

Vadovėliuose galima rasti įvairių personalo vadybos apibrėžimų. ...

Personalo Vadybos Samprata

Personalo Vadybos Principai

 

Kiekvienos organizacijos vadovai nori, kad jų darbuotojai dirbtų efektyviai, sąžiningai bei savo darbu prisidėtų prie bendrų organizacijos tikslų. ...

Personalo Vadybos Principai