Rekomenduojame

Darbuotojų Mokymo Ir Kvalifikacijos Tobulinimo Principai

 

Darbuotojų Mokymo Ir Kvalifikacijos Tobulinimo Principai Kad darbuotojo kvalifikacijos kėlimas bei mokymai būtų naudingi, reikia, kad abi šalys – darbuotojas ir jo vadovas laikytųsi tam tikrų principų. Galima išskirti septynis principus, į kuriuos turi atsižvelgti minėti subjektai.

Pirmas yra savanoriškumo principas, kuris reiškia, kad darbuotojas turi būti iniciatyvus, norėti tobulėti ir kelti savo kvalifikacijos lygį.

Antras principas yra teigiamas vadovų požiūris į mokymąsi. Darbuotojų vadovai privalo suvokti, kad darbuotojų kvalifikacijos kėlimas yea naudingas dalykas, kurio dėka organizacija galės vystytis sėkmingiau. Vadovybė privalo sudaryti sąlygas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui.

Trečias principas yra praktinio mokymosi principas. Tai reiškia, kad darbuotojas mokymosi metu privalo įsisavinti ne tik teorinę medžiagą bet ir atlikti konkrečias praktines užduotis.

Ketvirtas aktyvaus mokymosi principas reiškia, kad darbuotojas tiek darbe, tiek mokymuose privalo elgtis ne pasyviai, o aktyviai.

Penktas yra pasikeitimo patyrimu principas, kuris reiškia, kad darbuotojas privalo ne klausytis informacijos apie tam tikrų užduočių vykdymą, bet pats privalo įgyti patirties bei pabandyti atlikti tam tikras užduotis.

Šeštas yra tikslingumo principas, kuris reiškia, kad darbuotojo mokymasis turi būti naudingas organizacijai bei pačiam darbuotojui. Taip pat toks mokymasis turi būti susijęs su darbuotojo dirbamu darbu.

Septintas yra atsipirkimo principas, kurio pagrindinė mintis yra ta, kad visos darbdavio panaudotos lėšos darbuotojo kvalifikacijos kėlimui turi atsipirkti.

Taigi, kvalifikacijos kėlimo bei mokymo procesas bus daug sklandesnis ir naudingesnis, jeigu darbuotojas ir darbdavys nenukryps nuo minėtų principų reikalavimų ir jų laikysis.
 
 
Susiję straipsniai

Darbdavio Ir Personalo Atrankos Agentūros Bendradarbiavimas

 

Daugeliui darbdavių surasti tinkamą darbuotoją yra nelengvas uždavinys, kadangi priėmusi netinkamą darbuotoją įmonė rizikuoja patirti nuostolių. Todėl neretai darbdaviai pasitelkia personalo atrankos konsultantus, su kuriais bendradarbiauja darbuotojų atrankos procese.

Visų pirma, reikia atkreipti dėmesį, kada galima pradėti darbuotojų paiešką. Todėl sprendimas, kad įmonėje reikalingas yra naujas dabuotojas turi būti priimtas likus dviems su puse mėnesiams iki įdarbinimo laiko.

Jeigu įmonėje yra nuspręsta pasitelkti personalo atrankos specialisto pagalbą, būsimas darbuotojo vadovas ir personalo atrankos specialistas turi kartu aptarti būsimą darbuotojų atranką. ...

Darbdavio Ir Personalo Atrankos Agentūros Bendradarbiavimas

Kontrolės funkcija

 

Kontrolė – be jos neapsieina nė vienas procesas. ...

Kontrolės funkcija

Vadovavimo funkcija

 

Vadovavimas – viena iš keturių vadybos funkcijų. ...

Vadovavimo funkcija

Organizavimo funkcija

 

Vadyba, kaip mokslas, šiandieninėje visuomenėje užima reikšmingą vietą. ...

Organizavimo funkcija

Planavimo funkcija

 

Vadyba yra mokslas apie socialinių organizacijų, sistemų valdymą. ...

Planavimo funkcija

Vadybos funkcijos

 

Vadyba, kaip ir darbuotojai, tam tikros veiklos, procesai, atlieka funkcijas. ...

Vadybos funkcijos

Personalo Motyvavimo Reikšmė

 

Šiandieniniame verslo sektoriuje veikiančios organizacijos turi gebėti prisitaikyti nuolat kintančioje aplinkoje. ...

Personalo Motyvavimo Reikšmė

Vadybos pagrindai

 

Vadyba. ...

Vadybos pagrindai

Vadovavimas Personalui

 

Vadovavimas personalui yra apibūdinamas kaip darbuotojų veiklos nukreipimas tam tikram bendram organizacijos tikslui pasiekti. ...

Vadovavimas Personalui

Personalo Vertinimas

 

Personalo vertinimas yra vienas iš personalo vadybos darbų, kurio metu nustatoma, kaip dirba darbuotojai. ...

Personalo Vertinimas

Personalo Vadybos Samprata

 

Vadovėliuose galima rasti įvairių personalo vadybos apibrėžimų. ...

Personalo Vadybos Samprata

Personalo Vadybos Principai

 

Kiekvienos organizacijos vadovai nori, kad jų darbuotojai dirbtų efektyviai, sąžiningai bei savo darbu prisidėtų prie bendrų organizacijos tikslų. ...

Personalo Vadybos Principai

Personalo Politika Ir Jos Tipai

 

Personalo politika yra tam tikros organizacijos politikos dalis apimanti personalo ugdymą, esminius personalo tikslus, personalo elgesio standartus. ...

Personalo Politika Ir Jos Tipai

Personalo Kvalifikacijos Samprata

 

Atitinkama kvalifikacija yra viena svarbiausių kandidatui reikalingų savybių, nuo kurios dažnai priklauso, ar kandidatas bus priimtas dirbti konkretų darbą. ...

Personalo Kvalifikacijos Samprata

Personalo Parinkimo Sistemos Struktūra

 

Personalo parinkimo sistemos užzdavinys yra parinkti kandidantus į darbuotojus, atlikti jų atranką bei suteikti jiems darbo vietas. ...

Personalo Parinkimo Sistemos Struktūra