Rekomenduojame

Personalo Vadybos Principai

 

Personalo Vadybos Principai Kiekvienos organizacijos vadovai nori, kad jų darbuotojai dirbtų efektyviai, sąžiningai bei savo darbu prisidėtų prie bendrų organizacijos tikslų. Tam, kad vadovų norai virstų realybe, yra svarbu laikytis tam tikrų personalo vadybos principų.

Pirmas reikšmingas principas yra organizacijos ir individo interesų derinimas. Tai reiškia, kad organizacijos vadovai privalo skatinti dirbti darbuotojus, sukurti jiems geras darbo sąlygas, nes tai didina jų darbo efektyvumą.

Antras principas yra bendradarbiavimo principas. Žmonės, susiję su tam tikros organizacijos veikla gali priklausyti įvairioms grupėms, pavyzdžiui: savininkai, vadovai, darbuotojai. Tačiau visada turi būti derinami šių skirtingų grupių interesai, kad organizacijos tikslai būtų pasiekti.

Trečias yra kvalifikacijos ir atsakomybės principas. Tai reiškia, kad kvalifikuotas darbuotojas turi būti pasitikintis savimi, jausti, kad jo darbas yra dalis bendro darbo, nuo kurio priklauso organizacijos sėkmingas vystymasis. Darbuotojas turi turėti atsakomybės jausmą už save ir už kitus.

Ketvirtas yra personalo augimo principas. Tai reiškia, ne tik patys darbuotojai turi ugdyti savo sugebėjimus, bet ir darbdaviai turi jiems sudaryti sąlygas jų tobulėjimui.

Penktas principas yra humaniškumo principas, kuris reiškia, kad darbuotojų kolektyvas yra didžiausia vertybė, jie negali būti žeminami, jų nuomonės turi būti paisoma.

Taip pat galima paminėti autonomizavimo principą, kuris reiškia, kad darbuotojams reikia suteikti galimybę dirbti savarankiškai.

Taigi, organizacijos, norinčios, kad jų veikla būtų efektyvi, privalo vadovautis personalo vadybos principais, kadangi nuo darbuotojų darbo našumo priklauso visos organizacijos sėkmė.
 
 
Susiję straipsniai

Personalo Politika Ir Jos Tipai

 

Personalo politika yra tam tikros organizacijos politikos dalis apimanti personalo ugdymą, esminius personalo tikslus, personalo elgesio standartus. Apskritai, personalo politika yra pripažįstama svarbiausia organizacijos politikos dalimi. Yra žinomi keturi personalo politikos tipai: pasyvi, aktyvi, reaktyvi bei prevencinė.

Pasyvi personalo politika pasireškia tada, kai organizacija nėra suinteresuota savo personalo ugdymu, skatinimu. Tokia organizacija neturi jokių programų, pagal kurias darbuotojai būtų skatinami dirbti efektyviau. ...

Personalo Politika Ir Jos Tipai

Personalo Kvalifikacijos Samprata

 

Atitinkama kvalifikacija yra viena svarbiausių kandidatui reikalingų savybių, nuo kurios dažnai priklauso, ar kandidatas bus priimtas dirbti konkretų darbą. ...

Personalo Kvalifikacijos Samprata

Personalo Parinkimo Sistemos Struktūra

 

Personalo parinkimo sistemos užzdavinys yra parinkti kandidantus į darbuotojus, atlikti jų atranką bei suteikti jiems darbo vietas. ...

Personalo Parinkimo Sistemos Struktūra

Darbuotojų Mokymo Ir Kvalifikacijos Tobulinimo Principai

 

Kad darbuotojo kvalifikacijos kėlimas bei mokymai būtų naudingi, reikia, kad abi šalys – darbuotojas ir jo vadovas laikytųsi tam tikrų principų. ...

Darbuotojų Mokymo Ir Kvalifikacijos Tobulinimo Principai

Darbdavio Ir Personalo Atrankos Agentūros Bendradarbiavimas

 

Daugeliui darbdavių surasti tinkamą darbuotoją yra nelengvas uždavinys, kadangi priėmusi netinkamą darbuotoją įmonė rizikuoja patirti nuostolių. ...

Darbdavio Ir Personalo Atrankos Agentūros Bendradarbiavimas

Kontrolės funkcija

 

Kontrolė – be jos neapsieina nė vienas procesas. ...

Kontrolės funkcija

Vadovavimo funkcija

 

Vadovavimas – viena iš keturių vadybos funkcijų. ...

Vadovavimo funkcija

Organizavimo funkcija

 

Vadyba, kaip mokslas, šiandieninėje visuomenėje užima reikšmingą vietą. ...

Organizavimo funkcija

Planavimo funkcija

 

Vadyba yra mokslas apie socialinių organizacijų, sistemų valdymą. ...

Planavimo funkcija

Vadybos funkcijos

 

Vadyba, kaip ir darbuotojai, tam tikros veiklos, procesai, atlieka funkcijas. ...

Vadybos funkcijos

Personalo Motyvavimo Reikšmė

 

Šiandieniniame verslo sektoriuje veikiančios organizacijos turi gebėti prisitaikyti nuolat kintančioje aplinkoje. ...

Personalo Motyvavimo Reikšmė

Vadybos pagrindai

 

Vadyba. ...

Vadybos pagrindai

Vadovavimas Personalui

 

Vadovavimas personalui yra apibūdinamas kaip darbuotojų veiklos nukreipimas tam tikram bendram organizacijos tikslui pasiekti. ...

Vadovavimas Personalui

Personalo Vertinimas

 

Personalo vertinimas yra vienas iš personalo vadybos darbų, kurio metu nustatoma, kaip dirba darbuotojai. ...

Personalo Vertinimas

Personalo Vadybos Samprata

 

Vadovėliuose galima rasti įvairių personalo vadybos apibrėžimų. ...

Personalo Vadybos Samprata