Rekomenduojame

Vadovavimas Personalui

 

Vadovavimas Personalui Vadovavimas personalui yra apibūdinamas kaip darbuotojų veiklos nukreipimas tam tikram bendram organizacijos tikslui pasiekti. Tokio vadovavimo tikslas yra užtikrinti vadovybės bei darbuotojų bendradarbiavimą bei sudaryti darbuotojams sąlygas tobulėti ir įgyvendinti savo tikslus.

Organizacijos veiklos efektyvumas dažnai priklauso nuo vadovų sugebėjimų vadovauti personalui. Pabrėžtina, kad vadovai turi mokytis vadovauti. Vadovui nepakanka turėti tam tikrų asmenybės bruožų, visais atvejais jis turi išmanyti vadovavimo meną. Be abejonės, geras vadovas yra tas, kuris sugeba organizuoti personalo veiklą nepanaudodamas imperatyvios valdžios.

Analizuojant vadodavimą mokslininkai dažnai remiasi dviem teorijomis, kurios atskleidžia vadovybės požiūrį į darbuotoją. Pirmos teorijos esmė yra ta, kad darbuotojai iš prigimties yra tingūs asmenys, kurių tikslas yra ekonominės naudos gavimas, todėl juos reikia stipriai kontroliuoti. Kita teorija kalba apie tai, jog darbuotojai yra linkę sunkiai dirbti ir jiems nereikia skirti nuobaudų bei vadovauti kiekviename žingsnyje.

Taigi, iš pateiktų teorijų matome, kokią nuomonę apie darbuotojus gali turėti jų vadovai bei kokias priemones jų atžvilgiu naudoja – motyvaciją ar sankcijas.

Kalbant apie darbuotojų motyvaciją, ji yra apibūdinama kaip vadovadimo dalis. Kad motyvacija būtų atlikta teisingai, vadovai pirmiausia turi išsiaiškinti darbuotojų poreikius ir numatyti, kokiais būdais jie gali būti patenkinti. Motyvacija yra skirta tam, kad didėtų darbuotojų darbo našumas bei darbuotojai siektų ne tik savo tikslų, bet ir visos organizacijos tikslų.

Taigi, nuo tinkamo personalo vadovavimo priklauso visos organizacijos veiklos sėkmė, kadangi tinkamai nukreipiant darbuotojų veiklą bei juos tinkamai motyvuojant yra gerinamas jų darbo efektyvumas.
 
 
Susiję straipsniai

Personalo Vertinimas

 

Personalo vertinimas yra vienas iš personalo vadybos darbų, kurio metu nustatoma, kaip dirba darbuotojai. Remiantis personalo vertinimais organizacijose yra priimami sprendimai dėl darbuotojų paaukštinimo pareigose, pažeminimo pareigose arba jų atleidimo.

Personalo vertinimą gali atlikti įvairūs subjektai. Tai gali būti tiesioginis darbuotojo vadovas, vadovo pavaduotojas, personalo tarnybos darbuotojas arba žmogiškųjų išteklių vadybos specialistas.

Atliekant personalo vertinimą organizacijos siekia tam tikrų tikslų. ...

Personalo Vertinimas

Personalo Vadybos Samprata

 

Vadovėliuose galima rasti įvairių personalo vadybos apibrėžimų. ...

Personalo Vadybos Samprata

Personalo Vadybos Principai

 

Kiekvienos organizacijos vadovai nori, kad jų darbuotojai dirbtų efektyviai, sąžiningai bei savo darbu prisidėtų prie bendrų organizacijos tikslų. ...

Personalo Vadybos Principai

Personalo Politika Ir Jos Tipai

 

Personalo politika yra tam tikros organizacijos politikos dalis apimanti personalo ugdymą, esminius personalo tikslus, personalo elgesio standartus. ...

Personalo Politika Ir Jos Tipai

Personalo Kvalifikacijos Samprata

 

Atitinkama kvalifikacija yra viena svarbiausių kandidatui reikalingų savybių, nuo kurios dažnai priklauso, ar kandidatas bus priimtas dirbti konkretų darbą. ...

Personalo Kvalifikacijos Samprata

Personalo Parinkimo Sistemos Struktūra

 

Personalo parinkimo sistemos užzdavinys yra parinkti kandidantus į darbuotojus, atlikti jų atranką bei suteikti jiems darbo vietas. ...

Personalo Parinkimo Sistemos Struktūra

Darbuotojų Mokymo Ir Kvalifikacijos Tobulinimo Principai

 

Kad darbuotojo kvalifikacijos kėlimas bei mokymai būtų naudingi, reikia, kad abi šalys – darbuotojas ir jo vadovas laikytųsi tam tikrų principų. ...

Darbuotojų Mokymo Ir Kvalifikacijos Tobulinimo Principai

Darbdavio Ir Personalo Atrankos Agentūros Bendradarbiavimas

 

Daugeliui darbdavių surasti tinkamą darbuotoją yra nelengvas uždavinys, kadangi priėmusi netinkamą darbuotoją įmonė rizikuoja patirti nuostolių. ...

Darbdavio Ir Personalo Atrankos Agentūros Bendradarbiavimas

Kontrolės funkcija

 

Kontrolė – be jos neapsieina nė vienas procesas. ...

Kontrolės funkcija

Vadovavimo funkcija

 

Vadovavimas – viena iš keturių vadybos funkcijų. ...

Vadovavimo funkcija

Organizavimo funkcija

 

Vadyba, kaip mokslas, šiandieninėje visuomenėje užima reikšmingą vietą. ...

Organizavimo funkcija

Planavimo funkcija

 

Vadyba yra mokslas apie socialinių organizacijų, sistemų valdymą. ...

Planavimo funkcija

Vadybos funkcijos

 

Vadyba, kaip ir darbuotojai, tam tikros veiklos, procesai, atlieka funkcijas. ...

Vadybos funkcijos

Personalo Motyvavimo Reikšmė

 

Šiandieniniame verslo sektoriuje veikiančios organizacijos turi gebėti prisitaikyti nuolat kintančioje aplinkoje. ...

Personalo Motyvavimo Reikšmė

Vadybos pagrindai

 

Vadyba. ...

Vadybos pagrindai