Rekomenduojame

Personalo Vadybos Samprata

 

Personalo Vadybos Samprata Vadovėliuose galima rasti įvairių personalo vadybos apibrėžimų. Nuo ko priklauso tokių apibrėžimų įvairovė bei kokia personalo vadybos samprata yra naudojama dažniausiai?

Mokslininkų teigimu, tokiai personalo vadybos apibrėžimų gausai turi įtakos vadybos teorijų įvairovė.

Reikia pabrėžti ir tą faktą, kad vadybos teorijos formavosi įvairias laikotarpiais, todėl tokių apibrėžimų formavimasis priklausė nuo socialinių, politinių, ekonominių aplinkybių, kurios turėjo įtakos darbo santykiams. Svarbu yra tai, kad vadybos mokyklos irgi turėjo įtakos personalo vadybos sampratų įvairovei, nes jos formulavo tam tikras vadybos teorijas. Prie tokių mokyklų galime priskirti mokslinio valdymo mokyklą, klasikinę mokykla ir kitas.

Personalo vadyba yra reiškinys, kuris gali būti suprantamas įvairiais aspektais. Visų pirma, personalo vadyba gali būti suprantama kaip mokslo šaka. Visų antra, ji yra suprantama kaip personalo valdymas.

Taip pat personalo vadyba yra vadybos atšaka ir atlieka tam tikras vadybos funkcijas. Personalo vadyba gali būti suprantama kaip priemonė, kurios dėka galima surasti tinkamus įmonės darbuotojus. Taip pat personalo vadyba suteikia galimybes įmonėms siekti savo tikslų.

Šiandien personalo vadyba yra apibūdinama kaip veiksmų ir sprendimų visuma, kuri yra nukreipta, kad būtų patenkinti darbuotojų ir pačios organizacijos poreikiai, kad organizacija pasiektų tam tikrą rezultatą.

Taigi, personalo vadyba gali būti suprantama įvairiais aspektais, tačiau svarbiausia yra tai, kad personalo vadyba užtikrina galimybę plėstis darbo santykiams gerąja linkme, padėti darbuotojams realizuoti jų poreikius bei pačiai organizacijai siekti užsibrėžtų tikslų.
 
 
Susiję straipsniai

Personalo Vadybos Principai

 

Kiekvienos organizacijos vadovai nori, kad jų darbuotojai dirbtų efektyviai, sąžiningai bei savo darbu prisidėtų prie bendrų organizacijos tikslų. Tam, kad vadovų norai virstų realybe, yra svarbu laikytis tam tikrų personalo vadybos principų.

Pirmas reikšmingas principas yra organizacijos ir individo interesų derinimas. Tai reiškia, kad organizacijos vadovai privalo skatinti dirbti darbuotojus, sukurti jiems geras darbo sąlygas, nes tai didina jų darbo efektyvumą.

Antras principas yra bendradarbiavimo principas. ...

Personalo Vadybos Principai

Personalo Politika Ir Jos Tipai

 

Personalo politika yra tam tikros organizacijos politikos dalis apimanti personalo ugdymą, esminius personalo tikslus, personalo elgesio standartus. ...

Personalo Politika Ir Jos Tipai

Personalo Kvalifikacijos Samprata

 

Atitinkama kvalifikacija yra viena svarbiausių kandidatui reikalingų savybių, nuo kurios dažnai priklauso, ar kandidatas bus priimtas dirbti konkretų darbą. ...

Personalo Kvalifikacijos Samprata

Personalo Parinkimo Sistemos Struktūra

 

Personalo parinkimo sistemos užzdavinys yra parinkti kandidantus į darbuotojus, atlikti jų atranką bei suteikti jiems darbo vietas. ...

Personalo Parinkimo Sistemos Struktūra

Darbuotojų Mokymo Ir Kvalifikacijos Tobulinimo Principai

 

Kad darbuotojo kvalifikacijos kėlimas bei mokymai būtų naudingi, reikia, kad abi šalys – darbuotojas ir jo vadovas laikytųsi tam tikrų principų. ...

Darbuotojų Mokymo Ir Kvalifikacijos Tobulinimo Principai

Darbdavio Ir Personalo Atrankos Agentūros Bendradarbiavimas

 

Daugeliui darbdavių surasti tinkamą darbuotoją yra nelengvas uždavinys, kadangi priėmusi netinkamą darbuotoją įmonė rizikuoja patirti nuostolių. ...

Darbdavio Ir Personalo Atrankos Agentūros Bendradarbiavimas

Kontrolės funkcija

 

Kontrolė – be jos neapsieina nė vienas procesas. ...

Kontrolės funkcija

Vadovavimo funkcija

 

Vadovavimas – viena iš keturių vadybos funkcijų. ...

Vadovavimo funkcija

Organizavimo funkcija

 

Vadyba, kaip mokslas, šiandieninėje visuomenėje užima reikšmingą vietą. ...

Organizavimo funkcija

Planavimo funkcija

 

Vadyba yra mokslas apie socialinių organizacijų, sistemų valdymą. ...

Planavimo funkcija

Vadybos funkcijos

 

Vadyba, kaip ir darbuotojai, tam tikros veiklos, procesai, atlieka funkcijas. ...

Vadybos funkcijos

Personalo Motyvavimo Reikšmė

 

Šiandieniniame verslo sektoriuje veikiančios organizacijos turi gebėti prisitaikyti nuolat kintančioje aplinkoje. ...

Personalo Motyvavimo Reikšmė

Vadybos pagrindai

 

Vadyba. ...

Vadybos pagrindai

Vadovavimas Personalui

 

Vadovavimas personalui yra apibūdinamas kaip darbuotojų veiklos nukreipimas tam tikram bendram organizacijos tikslui pasiekti. ...

Vadovavimas Personalui

Personalo Vertinimas

 

Personalo vertinimas yra vienas iš personalo vadybos darbų, kurio metu nustatoma, kaip dirba darbuotojai. ...

Personalo Vertinimas