Rekomenduojame

Darbdavio Ir Personalo Atrankos Agentūros Bendradarbiavimas

 

Darbdavio Ir Personalo Atrankos Agentūros Bendradarbiavimas Daugeliui darbdavių surasti tinkamą darbuotoją yra nelengvas uždavinys, kadangi priėmusi netinkamą darbuotoją įmonė rizikuoja patirti nuostolių. Todėl neretai darbdaviai pasitelkia personalo atrankos konsultantus, su kuriais bendradarbiauja darbuotojų atrankos procese.

Visų pirma, reikia atkreipti dėmesį, kada galima pradėti darbuotojų paiešką. Todėl sprendimas, kad įmonėje reikalingas yra naujas dabuotojas turi būti priimtas likus dviems su puse mėnesiams iki įdarbinimo laiko.

Jeigu įmonėje yra nuspręsta pasitelkti personalo atrankos specialisto pagalbą, būsimas darbuotojo vadovas ir personalo atrankos specialistas turi kartu aptarti būsimą darbuotojų atranką. Pirmo susitikimo metu personalo atrankos specialistas paprastai užduoda daug klausimų vadovui.

Vadovas privalo atsakyti į visus pateikiamus klausimus tinkamai, pabrėžti ne tik teigiamas įmonės puses, bet ir galimas neigiamas, kadangi vėliau gali paaiškėti, kad toks darbas neatitiko priimto darbuotojo lūkesčių. Todėl svarbu, kad konsultantui būtų pateiktas realus įmonės vaizdas. Paprastai vadovas ir konsultantas aptaria būsimo darbuotojo savybes, sugebėjimus, taip pat sąlygas, kurių reikia, kad būsimas darbuotojas susidomėtų šia įmone.

Taip pat nereikia pamiršti, kad tarp būsimo darbuotojo vadovo ir konsultanto turi būti tam tikras nuolatinis ryšys tiek ieškant kandidatų, tiek vykdant pačią darbuotojų atranką. Nors personalo atrankos specialistai platina skelbimus, patys ieško kandidatų, atlieka darbo pokalbius, tačiau būsimas darbuotojo vadovas turi su juo bendradarbiauti ir būti pasiekiamas.

Taigi, kad darbuotojų atranka įvyktų sėkmingai, pastangų turi įdėti ne tik personalo atrankos specialistas, bet ir pats būsimas darbuotojo vadovas.
 
 
Susiję straipsniai

Kontrolės funkcija

 

Kontrolė – be jos neapsieina nė vienas procesas. Vadyba – ne išimtis. Kontrolė yra viena iš keturių vadybos funkcijų. Kalbant paprastai, tai kontrolė yra tas procesas, kuris užtikrina, kad veikla būtų vykdoma pagal planą.

Kontrolės funkciją vadyboje sudaro keturi esminiai elementai: atliekamų darbų standartų nustatymas, darbo vertinimas, atliekamo darbo lyginimas su nustatytais standartais ir suplanuotų bei pasirinktų veiksmų modifikavimas, nustačius, kad nukrypstama nuo standartų. ...

Kontrolės funkcija

Vadovavimo funkcija

 

Vadovavimas – viena iš keturių vadybos funkcijų. ...

Vadovavimo funkcija

Organizavimo funkcija

 

Vadyba, kaip mokslas, šiandieninėje visuomenėje užima reikšmingą vietą. ...

Organizavimo funkcija

Planavimo funkcija

 

Vadyba yra mokslas apie socialinių organizacijų, sistemų valdymą. ...

Planavimo funkcija

Vadybos funkcijos

 

Vadyba, kaip ir darbuotojai, tam tikros veiklos, procesai, atlieka funkcijas. ...

Vadybos funkcijos

Personalo Motyvavimo Reikšmė

 

Šiandieniniame verslo sektoriuje veikiančios organizacijos turi gebėti prisitaikyti nuolat kintančioje aplinkoje. ...

Personalo Motyvavimo Reikšmė

Vadybos pagrindai

 

Vadyba. ...

Vadybos pagrindai

Vadovavimas Personalui

 

Vadovavimas personalui yra apibūdinamas kaip darbuotojų veiklos nukreipimas tam tikram bendram organizacijos tikslui pasiekti. ...

Vadovavimas Personalui

Personalo Vertinimas

 

Personalo vertinimas yra vienas iš personalo vadybos darbų, kurio metu nustatoma, kaip dirba darbuotojai. ...

Personalo Vertinimas

Personalo Vadybos Samprata

 

Vadovėliuose galima rasti įvairių personalo vadybos apibrėžimų. ...

Personalo Vadybos Samprata

Personalo Vadybos Principai

 

Kiekvienos organizacijos vadovai nori, kad jų darbuotojai dirbtų efektyviai, sąžiningai bei savo darbu prisidėtų prie bendrų organizacijos tikslų. ...

Personalo Vadybos Principai

Personalo Politika Ir Jos Tipai

 

Personalo politika yra tam tikros organizacijos politikos dalis apimanti personalo ugdymą, esminius personalo tikslus, personalo elgesio standartus. ...

Personalo Politika Ir Jos Tipai

Personalo Kvalifikacijos Samprata

 

Atitinkama kvalifikacija yra viena svarbiausių kandidatui reikalingų savybių, nuo kurios dažnai priklauso, ar kandidatas bus priimtas dirbti konkretų darbą. ...

Personalo Kvalifikacijos Samprata

Personalo Parinkimo Sistemos Struktūra

 

Personalo parinkimo sistemos užzdavinys yra parinkti kandidantus į darbuotojus, atlikti jų atranką bei suteikti jiems darbo vietas. ...

Personalo Parinkimo Sistemos Struktūra

Darbuotojų Mokymo Ir Kvalifikacijos Tobulinimo Principai

 

Kad darbuotojo kvalifikacijos kėlimas bei mokymai būtų naudingi, reikia, kad abi šalys – darbuotojas ir jo vadovas laikytųsi tam tikrų principų. ...

Darbuotojų Mokymo Ir Kvalifikacijos Tobulinimo Principai