Rekomenduojame

Planavimo funkcija

 

Planavimo funkcija Vadyba yra mokslas apie socialinių organizacijų, sistemų valdymą. Vadyba – viena populiariausių studijų programų, vadybininkas – labai populiari profesija, apjungianti dar daugelį smulkesnių profesijų, pavyzdžiui: pardavimo vadybininkas, kokybės vadybininkas, reklamos vadybininkas, personalo vadybininkas, logistikos vadybininkas ir kt. Tai rodo, kad vadyba – labai plati mokslo sritis.

Viena iš keturių vadybos funkcijų yra planavimas. Nors visos vadybos funkcijos yra vienodai svarbios, planavimą pelnytai galime vadinti visų kitų vadybos funkcijų pamatu.

Planavimas – tai tikslų iškėlimas, metodų ir priemonių tiems tikslams pasiekti parinkimas. Kuo reikšmingas planavimas? Pirmiausiai, tai sudaryti planai suteikia krypties pojūtį, jie sutelkia organizacijos narių pastangas. Planai yra tarsi gairės, priimant sprendimus. Planai taip pat padeda įvertinti pažangą, t. y. ar atlikti veiksmai atitinka planus, juose numatytus terminus, pasiekti numatytus rezultatus ir pan.


Planavimo procesas

Pirmiausiai, ruošiantis sudaryti planus, tikslinga įvertinti esamą staaciją, identifikuoti alternatyvas bei jas įvertinti ir priimti sprendimus. Toliau jau prasideda pats planavimo procesas, kuriame pirmiausiai, kaip jau minėta, nustatomi organizacijos tikslai: visai organizacijai bendrai, taip pat kiekvienam padaliniu ar skyriui atskirai. Antras žingsnis – kuriamos programos iškeltiems tikslams pasiekti. Šiuos veiksmus atlieka organizacijos vadovas, tačiau geras vadovas bus tas, kuris planuodamas atsižvelgs į pavaldinių nuomonę, jų galimybes ir pan.

Vadyba yra svarbi kaip mokslas, o planavimas – vienas atsakingiausių jos procesų. Blogas planas nulems organizacijos nesėkmes, o kartais ir visišką žlugimą.
 
 
Susiję straipsniai

Vadybos funkcijos

 

Vadyba, kaip ir darbuotojai, tam tikros veiklos, procesai, atlieka funkcijas. Vadybos funkcijos yra keturios: planavimas, organizavimas, vadovavimas ir kontrolė.

Planavimas, kalbant paprastai, yra procesas, kurio metu formuluojami tikslai ir nustatoma jų įgyvendinimui tinkama veiksmų eiga.

Organizavimo funkcija yra darbo, valdžios bei turimų išteklių paskirstymas tarp visų organizacijos narių, šių aspektų suderinimo procesas, leidžiantis sistemingai siekti išsikeltų organizacijos tikslų.

Vadovavimo funkcija neretai traktuojama kaip ypatinga veikla. ...

Vadybos funkcijos

Personalo Motyvavimo Reikšmė

 

Šiandieniniame verslo sektoriuje veikiančios organizacijos turi gebėti prisitaikyti nuolat kintančioje aplinkoje. ...

Personalo Motyvavimo Reikšmė

Vadybos pagrindai

 

Vadyba. ...

Vadybos pagrindai

Vadovavimas Personalui

 

Vadovavimas personalui yra apibūdinamas kaip darbuotojų veiklos nukreipimas tam tikram bendram organizacijos tikslui pasiekti. ...

Vadovavimas Personalui

Personalo Vertinimas

 

Personalo vertinimas yra vienas iš personalo vadybos darbų, kurio metu nustatoma, kaip dirba darbuotojai. ...

Personalo Vertinimas

Personalo Vadybos Samprata

 

Vadovėliuose galima rasti įvairių personalo vadybos apibrėžimų. ...

Personalo Vadybos Samprata

Personalo Vadybos Principai

 

Kiekvienos organizacijos vadovai nori, kad jų darbuotojai dirbtų efektyviai, sąžiningai bei savo darbu prisidėtų prie bendrų organizacijos tikslų. ...

Personalo Vadybos Principai

Personalo Politika Ir Jos Tipai

 

Personalo politika yra tam tikros organizacijos politikos dalis apimanti personalo ugdymą, esminius personalo tikslus, personalo elgesio standartus. ...

Personalo Politika Ir Jos Tipai

Personalo Kvalifikacijos Samprata

 

Atitinkama kvalifikacija yra viena svarbiausių kandidatui reikalingų savybių, nuo kurios dažnai priklauso, ar kandidatas bus priimtas dirbti konkretų darbą. ...

Personalo Kvalifikacijos Samprata

Personalo Parinkimo Sistemos Struktūra

 

Personalo parinkimo sistemos užzdavinys yra parinkti kandidantus į darbuotojus, atlikti jų atranką bei suteikti jiems darbo vietas. ...

Personalo Parinkimo Sistemos Struktūra

Darbuotojų Mokymo Ir Kvalifikacijos Tobulinimo Principai

 

Kad darbuotojo kvalifikacijos kėlimas bei mokymai būtų naudingi, reikia, kad abi šalys – darbuotojas ir jo vadovas laikytųsi tam tikrų principų. ...

Darbuotojų Mokymo Ir Kvalifikacijos Tobulinimo Principai

Darbdavio Ir Personalo Atrankos Agentūros Bendradarbiavimas

 

Daugeliui darbdavių surasti tinkamą darbuotoją yra nelengvas uždavinys, kadangi priėmusi netinkamą darbuotoją įmonė rizikuoja patirti nuostolių. ...

Darbdavio Ir Personalo Atrankos Agentūros Bendradarbiavimas

Kontrolės funkcija

 

Kontrolė – be jos neapsieina nė vienas procesas. ...

Kontrolės funkcija

Vadovavimo funkcija

 

Vadovavimas – viena iš keturių vadybos funkcijų. ...

Vadovavimo funkcija

Organizavimo funkcija

 

Vadyba, kaip mokslas, šiandieninėje visuomenėje užima reikšmingą vietą. ...

Organizavimo funkcija