Rekomenduojame

Personalo Motyvavimo Reikšmė

 

Personalo Motyvavimo Reikšmė Šiandieniniame verslo sektoriuje veikiančios organizacijos turi gebėti prisitaikyti nuolat kintančioje aplinkoje. Spartūs ekonominiai, socialiniai, technologiniai pokyčiai sąlygoja tai, kad organizacijos turi tirti, stebėti aplinką ir parinkti efektyviausias veiklos strategijas.

Pagrindinis įrankis konkurencinėje kovoje – žmogiškieji ištekliai. Motyvuoti žmogiškuosius išteklius yra labai svarbu, kadangi šiais laikais konkuruoti vien pasitelkiant įprastus konkuravimo šaltinius, pavyzdžiui, kapitalą, technologijas, jau nepakanka. Sparčiai kintant darbo aplinkai, taip pat ir aplinkai už organizacijos ribų, svarbu pasitelkti ir svarbesnius – žmogiškuosius išteklius.

Tam, kad darbuotojai būtų atsidavę darbui, suinteresuoti didinti savo našumą, siekti geriausių rezultatų, jie turi būti motyvuojami.

Kalbant apie sėkmingą darbuotojų motyvavimą, siūloma atsižvelgti į darbuotojų poreikius, juos nuolat tirti ir, atsižvelgiant į juos, parinkti efektyviausias motyvavimo priemones.

Motyvacijos apibrėžimų yra labai daug. Vienas jų: motyvacija – tai išorinės ir / arba vidinės jėgos, kurio kelia darbuotojui entuziazmą ir atkaklumą atlikti tam tikrus veiksmus.

Motyvacija gali būti vidinė arba išorinė. Vidine motyvacija traktuojama tada, kai darbuotoją veikti motyvuoja pats darbas, jo turinys. Motyvuojamas vidinės motyvacijos darbuotojas nori išgyventi patį veiksmą, o ne koncentruojasi į tai, ką jis gaus, tai atlikęs. Vidinės motyvacijos pavyzdžiai: įdomus darbas, galimybės tobulėti, pasitikėjimas darbuotojus, galimybė pačiam priimti sprendimus savo kompetencijų ribose ir pan.

Išorinė motyvacija yra tada, kai motyvuoja pats rezultatas, nauda. Išorinės motyvacijos pavyzdžiai: darbo sąlygos, statusas, geras apmokėjimas už darbą ir pan.
 
 
Susiję straipsniai

Vadybos pagrindai

 

Vadyba. Apie ją kalbame, apie ją rašome, skaitome ir pan. Tačiau ar kiekvienas gebėtume trumpai apibūdinti, kas toji vadyba? Tai atskleidžia esminiai vadybos pagrindai.

Vadyba, kalbant moksliškai, yra mokslas apie socialinių organizacijų ir sistemų valdymą. ...

Vadybos pagrindai

Vadovavimas Personalui

 

Vadovavimas personalui yra apibūdinamas kaip darbuotojų veiklos nukreipimas tam tikram bendram organizacijos tikslui pasiekti. ...

Vadovavimas Personalui

Personalo Vertinimas

 

Personalo vertinimas yra vienas iš personalo vadybos darbų, kurio metu nustatoma, kaip dirba darbuotojai. ...

Personalo Vertinimas

Personalo Vadybos Samprata

 

Vadovėliuose galima rasti įvairių personalo vadybos apibrėžimų. ...

Personalo Vadybos Samprata

Personalo Vadybos Principai

 

Kiekvienos organizacijos vadovai nori, kad jų darbuotojai dirbtų efektyviai, sąžiningai bei savo darbu prisidėtų prie bendrų organizacijos tikslų. ...

Personalo Vadybos Principai

Personalo Politika Ir Jos Tipai

 

Personalo politika yra tam tikros organizacijos politikos dalis apimanti personalo ugdymą, esminius personalo tikslus, personalo elgesio standartus. ...

Personalo Politika Ir Jos Tipai

Personalo Kvalifikacijos Samprata

 

Atitinkama kvalifikacija yra viena svarbiausių kandidatui reikalingų savybių, nuo kurios dažnai priklauso, ar kandidatas bus priimtas dirbti konkretų darbą. ...

Personalo Kvalifikacijos Samprata

Personalo Parinkimo Sistemos Struktūra

 

Personalo parinkimo sistemos užzdavinys yra parinkti kandidantus į darbuotojus, atlikti jų atranką bei suteikti jiems darbo vietas. ...

Personalo Parinkimo Sistemos Struktūra

Darbuotojų Mokymo Ir Kvalifikacijos Tobulinimo Principai

 

Kad darbuotojo kvalifikacijos kėlimas bei mokymai būtų naudingi, reikia, kad abi šalys – darbuotojas ir jo vadovas laikytųsi tam tikrų principų. ...

Darbuotojų Mokymo Ir Kvalifikacijos Tobulinimo Principai

Darbdavio Ir Personalo Atrankos Agentūros Bendradarbiavimas

 

Daugeliui darbdavių surasti tinkamą darbuotoją yra nelengvas uždavinys, kadangi priėmusi netinkamą darbuotoją įmonė rizikuoja patirti nuostolių. ...

Darbdavio Ir Personalo Atrankos Agentūros Bendradarbiavimas

Kontrolės funkcija

 

Kontrolė – be jos neapsieina nė vienas procesas. ...

Kontrolės funkcija

Vadovavimo funkcija

 

Vadovavimas – viena iš keturių vadybos funkcijų. ...

Vadovavimo funkcija

Organizavimo funkcija

 

Vadyba, kaip mokslas, šiandieninėje visuomenėje užima reikšmingą vietą. ...

Organizavimo funkcija

Planavimo funkcija

 

Vadyba yra mokslas apie socialinių organizacijų, sistemų valdymą. ...

Planavimo funkcija

Vadybos funkcijos

 

Vadyba, kaip ir darbuotojai, tam tikros veiklos, procesai, atlieka funkcijas. ...

Vadybos funkcijos