Rekomenduojame

Personalo Vertinimas

 

Personalo Vertinimas Personalo vertinimas yra vienas iš personalo vadybos darbų, kurio metu nustatoma, kaip dirba darbuotojai. Remiantis personalo vertinimais organizacijose yra priimami sprendimai dėl darbuotojų paaukštinimo pareigose, pažeminimo pareigose arba jų atleidimo.

Personalo vertinimą gali atlikti įvairūs subjektai. Tai gali būti tiesioginis darbuotojo vadovas, vadovo pavaduotojas, personalo tarnybos darbuotojas arba žmogiškųjų išteklių vadybos specialistas.

Atliekant personalo vertinimą organizacijos siekia tam tikrų tikslų. Visų pirma, toks vertinimas padeda nustatyti ką darbuotojai daro gerai, o ką blogai ir kokių priemonių reikia imtis, kad tokia padėtis būtų ištaisyta.

Šis vertinimas atliekamas ir tam, kad galima būtų nustatyti darbo užmokestį, kuris priklauso nuo darbo rezultatų. Taip pat personalo vertinimas atliekamas tam, kad darbuotojai būtų skatinami tobulėti, mokytis bei geriau atlikti savo pareigas.

Personalo vertinimas yra naudingas tiek darbuotojams, tiek jų vadovams, tiek pačiai organizacijai. Darbuotojams jis naudingas todėl, kad jie gauna rekomendacijų, kaip gerinti savo darbo našumą. Vadovybei naudingas tuo, kad jie po tokio vertinimo geriau pažįsta darbuotojus ir jų sugebėjimus, gali taikyti jiems įvairias skatinimo programas.

Organizacijai personalo vertinimas naudingas tuo, kad yra sutelkiamas tinkamas kolektyvas, kuris padės organizacijai pasiekti jos tikslų. Be to, personalo vertinimas leidžia nustatyti darbo užmokesčio sistemą.

Taigi, personalo vertinimas yra labai svarbus darbas, kadangi tai yra vienas iš būdų skatinti darbuotojų darbo našumą, atleisti iš darbo nemotyvuotus darbuotojus bei tokiu būdų gerinti visos organizacijos darbą.
 
 
Susiję straipsniai

Personalo Vadybos Samprata

 

Vadovėliuose galima rasti įvairių personalo vadybos apibrėžimų. Nuo ko priklauso tokių apibrėžimų įvairovė bei kokia personalo vadybos samprata yra naudojama dažniausiai?

Mokslininkų teigimu, tokiai personalo vadybos apibrėžimų gausai turi įtakos vadybos teorijų įvairovė.

Reikia pabrėžti ir tą faktą, kad vadybos teorijos formavosi įvairias laikotarpiais, todėl tokių apibrėžimų formavimasis priklausė nuo socialinių, politinių, ekonominių aplinkybių, kurios turėjo įtakos darbo santykiams. Svarbu yra tai, kad vadybos mokyklos irgi turėjo įtakos personalo vadybos sampratų įvairovei, nes jos formulavo tam tikras vadybos teorijas. ...

Personalo Vadybos Samprata

Personalo Vadybos Principai

 

Kiekvienos organizacijos vadovai nori, kad jų darbuotojai dirbtų efektyviai, sąžiningai bei savo darbu prisidėtų prie bendrų organizacijos tikslų. ...

Personalo Vadybos Principai

Personalo Politika Ir Jos Tipai

 

Personalo politika yra tam tikros organizacijos politikos dalis apimanti personalo ugdymą, esminius personalo tikslus, personalo elgesio standartus. ...

Personalo Politika Ir Jos Tipai

Personalo Kvalifikacijos Samprata

 

Atitinkama kvalifikacija yra viena svarbiausių kandidatui reikalingų savybių, nuo kurios dažnai priklauso, ar kandidatas bus priimtas dirbti konkretų darbą. ...

Personalo Kvalifikacijos Samprata

Personalo Parinkimo Sistemos Struktūra

 

Personalo parinkimo sistemos užzdavinys yra parinkti kandidantus į darbuotojus, atlikti jų atranką bei suteikti jiems darbo vietas. ...

Personalo Parinkimo Sistemos Struktūra

Darbuotojų Mokymo Ir Kvalifikacijos Tobulinimo Principai

 

Kad darbuotojo kvalifikacijos kėlimas bei mokymai būtų naudingi, reikia, kad abi šalys – darbuotojas ir jo vadovas laikytųsi tam tikrų principų. ...

Darbuotojų Mokymo Ir Kvalifikacijos Tobulinimo Principai

Darbdavio Ir Personalo Atrankos Agentūros Bendradarbiavimas

 

Daugeliui darbdavių surasti tinkamą darbuotoją yra nelengvas uždavinys, kadangi priėmusi netinkamą darbuotoją įmonė rizikuoja patirti nuostolių. ...

Darbdavio Ir Personalo Atrankos Agentūros Bendradarbiavimas

Kontrolės funkcija

 

Kontrolė – be jos neapsieina nė vienas procesas. ...

Kontrolės funkcija

Vadovavimo funkcija

 

Vadovavimas – viena iš keturių vadybos funkcijų. ...

Vadovavimo funkcija

Organizavimo funkcija

 

Vadyba, kaip mokslas, šiandieninėje visuomenėje užima reikšmingą vietą. ...

Organizavimo funkcija

Planavimo funkcija

 

Vadyba yra mokslas apie socialinių organizacijų, sistemų valdymą. ...

Planavimo funkcija

Vadybos funkcijos

 

Vadyba, kaip ir darbuotojai, tam tikros veiklos, procesai, atlieka funkcijas. ...

Vadybos funkcijos

Personalo Motyvavimo Reikšmė

 

Šiandieniniame verslo sektoriuje veikiančios organizacijos turi gebėti prisitaikyti nuolat kintančioje aplinkoje. ...

Personalo Motyvavimo Reikšmė

Vadybos pagrindai

 

Vadyba. ...

Vadybos pagrindai

Vadovavimas Personalui

 

Vadovavimas personalui yra apibūdinamas kaip darbuotojų veiklos nukreipimas tam tikram bendram organizacijos tikslui pasiekti. ...

Vadovavimas Personalui