Rekomenduojame

Organizavimo funkcija

 

Organizavimo funkcija Vadyba, kaip mokslas, šiandieninėje visuomenėje užima reikšmingą vietą. Pati vadyba atlieka keturias funkcijas: planavimą, organizavimą, vadovavimą ir kontrolę. Kiekviena iš šių funkcijų yra vienodai svarbi, nes jos glaudžiai viena su kita susijusios ir darančios viena kitai įtaką.

Kuo reikšminga organizavimo funkcija? Organizavimas leidžia pasiekti planavimo proceso metu iškeltus tikslus. Vykdant organizavimo funkciją, darbas, valdžia ir ištekliai paskirstomi tarp organizacijos narių bei suderinami.

Organizacija veikia dinamiškoje, nuolat kintančioje aplinkoje. Tai sąlygoja, kad organizavimas yra kintantis procesas. Jis kinta, nes organizacija nuolat turi prisitaikyti prie aplinkos pokyčių ir keisti, modifikuoti savo strategijas.

Egzistuoja keturi esminiai organizavimo proceso elementai: darbo pasidalijimas, struktūrinių grandžių formavimas, hierarchija ir koordinavimas. Darbo padalijimas organizacijoje apima darbo suskirstymą į užduotis, kurias galės atlikti darbuotojai individualiai arba grupėmis. Darbo padalijimas sąlygoja tai, kad, pavyzdžiui, darbuotojas bus atsakingas ne už visos užduoties atlikimą, tačiau už tam tikros jos dalies. Dalies, kuriai atlikti jis turi daugiausiai žinių bei geriausių įgūdžių. Efektyvus užduočių sujungimas, darbuotojų bei jiems pavestų užduočių grupavimas - tai struktūrinių grandžių formavimas, kuris taip pat reikšmingas organizavimo procese. Hierarchijos elementas svarbus tuo, kad organizuodamas darbą vadovas privalo aiškiai apibrėžti, kas organizacijoje kam turi atsiskaityti, t. y. sudaro aiškią hierarchinę struktūrą. Koordinavimas – toks organizavimo proceso elementas, kurio metu atskirų skyrių veikla jungiama į visumą, kontroliuojant šio jungimosi vyksmą ir efektingumą.

Organizavimas, kaip veikla, apima du esminius aspektus. Organizavimas kuria tiek formalias, tiek ir neformalias struktūras. Taip pat organizavimas kuria mechanizmus, reikalingus sąveikai tarp atskirų individų ir grupių organizacijoje.
 
 
Susiję straipsniai

Planavimo funkcija

 

Vadyba yra mokslas apie socialinių organizacijų, sistemų valdymą. Vadyba – viena populiariausių studijų programų, vadybininkas – labai populiari profesija, apjungianti dar daugelį smulkesnių profesijų, pavyzdžiui: pardavimo vadybininkas, kokybės vadybininkas, reklamos vadybininkas, personalo vadybininkas, logistikos vadybininkas ir kt. Tai rodo, kad vadyba – labai plati mokslo sritis.

Viena iš keturių vadybos funkcijų yra planavimas. Nors visos vadybos funkcijos yra vienodai svarbios, planavimą pelnytai galime vadinti visų kitų vadybos funkcijų pamatu. ...

Planavimo funkcija

Vadybos funkcijos

 

Vadyba, kaip ir darbuotojai, tam tikros veiklos, procesai, atlieka funkcijas. ...

Vadybos funkcijos

Personalo Motyvavimo Reikšmė

 

Šiandieniniame verslo sektoriuje veikiančios organizacijos turi gebėti prisitaikyti nuolat kintančioje aplinkoje. ...

Personalo Motyvavimo Reikšmė

Vadybos pagrindai

 

Vadyba. ...

Vadybos pagrindai

Vadovavimas Personalui

 

Vadovavimas personalui yra apibūdinamas kaip darbuotojų veiklos nukreipimas tam tikram bendram organizacijos tikslui pasiekti. ...

Vadovavimas Personalui

Personalo Vertinimas

 

Personalo vertinimas yra vienas iš personalo vadybos darbų, kurio metu nustatoma, kaip dirba darbuotojai. ...

Personalo Vertinimas

Personalo Vadybos Samprata

 

Vadovėliuose galima rasti įvairių personalo vadybos apibrėžimų. ...

Personalo Vadybos Samprata

Personalo Vadybos Principai

 

Kiekvienos organizacijos vadovai nori, kad jų darbuotojai dirbtų efektyviai, sąžiningai bei savo darbu prisidėtų prie bendrų organizacijos tikslų. ...

Personalo Vadybos Principai

Personalo Politika Ir Jos Tipai

 

Personalo politika yra tam tikros organizacijos politikos dalis apimanti personalo ugdymą, esminius personalo tikslus, personalo elgesio standartus. ...

Personalo Politika Ir Jos Tipai

Personalo Kvalifikacijos Samprata

 

Atitinkama kvalifikacija yra viena svarbiausių kandidatui reikalingų savybių, nuo kurios dažnai priklauso, ar kandidatas bus priimtas dirbti konkretų darbą. ...

Personalo Kvalifikacijos Samprata

Personalo Parinkimo Sistemos Struktūra

 

Personalo parinkimo sistemos užzdavinys yra parinkti kandidantus į darbuotojus, atlikti jų atranką bei suteikti jiems darbo vietas. ...

Personalo Parinkimo Sistemos Struktūra

Darbuotojų Mokymo Ir Kvalifikacijos Tobulinimo Principai

 

Kad darbuotojo kvalifikacijos kėlimas bei mokymai būtų naudingi, reikia, kad abi šalys – darbuotojas ir jo vadovas laikytųsi tam tikrų principų. ...

Darbuotojų Mokymo Ir Kvalifikacijos Tobulinimo Principai

Darbdavio Ir Personalo Atrankos Agentūros Bendradarbiavimas

 

Daugeliui darbdavių surasti tinkamą darbuotoją yra nelengvas uždavinys, kadangi priėmusi netinkamą darbuotoją įmonė rizikuoja patirti nuostolių. ...

Darbdavio Ir Personalo Atrankos Agentūros Bendradarbiavimas

Kontrolės funkcija

 

Kontrolė – be jos neapsieina nė vienas procesas. ...

Kontrolės funkcija

Vadovavimo funkcija

 

Vadovavimas – viena iš keturių vadybos funkcijų. ...

Vadovavimo funkcija