Rekomenduojame

Kontrolės funkcija

 

Kontrolės funkcija Kontrolė – be jos neapsieina nė vienas procesas. Vadyba – ne išimtis. Kontrolė yra viena iš keturių vadybos funkcijų. Kalbant paprastai, tai kontrolė yra tas procesas, kuris užtikrina, kad veikla būtų vykdoma pagal planą.

Kontrolės funkciją vadyboje sudaro keturi esminiai elementai: atliekamų darbų standartų nustatymas, darbo vertinimas, atliekamo darbo lyginimas su nustatytais standartais ir suplanuotų bei pasirinktų veiksmų modifikavimas, nustačius, kad nukrypstama nuo standartų.
Planavimo etape yra nustatomi organizacijos veiklos tikslai, pasirenkamas tarsi veiklos kelias, o kontrolės funkcija padeda vadovui išlaikyti visą organizaciją tame kelyje, kuriuo buvo pasirinkta eiti. Kontrolės funkcija leidžia vadovui nuolat sekti, kaip vyksta įvairūs procesai organizacijoje, ar nenukrypstama nuo plano.

Svarbi kontrolės proceso dalis vadyboje – atsiradus poreikiui (pavyzdžiui, nukrypus nuo standartų, pakitus aplinkos veiksniams ir pan.), imtis korekcijų. Tam idealiausia, jei planavimo etape yra numatomos galimos rizikos ir veiksmai, joms įveikti.


Kam reikalinga kontrolė vadyboje?

Ne paslaptis, kad net geriausi planai gali būti iškraipomi, todėl kontrolė būtina, įgyvendinant bet kokius planus. Dar kontrolė vadovams padeda stebėti aplinkos pokyčius, taip pat jų daromą įtaką organizacijai ir jos veiklai. O svarbiausia, kontrolė padeda kurti geresnę kokybę.


Kontrolės proceso žingsniai vadyboje

Pradinis kontrolės proceso žingsnis – sukurti tam tikrus standartus bei metodus, kuriais bus vertinamas veiklos atlikimo lygmuo. Kitas žingsnis – veiklos atlikimo lygio vertinimas. Po šio žingsnio užduodamas klausimas: ar veiklos atlikimo lygmuo atitinka numatytus standartus? Jei atsakymas teigiamas – veiksmų jokių imtis nereikia, nes veikla vykdoma pagal planą ir atitinka reikiamus standartus. Tačiau jei į šį klausimą atsakoma neigiamai, tuomet būtina nedelsiant imtis korekcijų, tuo pačiu ir peržiūrėti standartus bei kartoti kontrolės procesą.
 
 
Susiję straipsniai

Vadovavimo funkcija

 

Vadovavimas – viena iš keturių vadybos funkcijų. Vadyba, paprastai kalbant, yra mokslas apie socialines organizacijas, sistemas bei jų valdymą. Vadyba taip pat yra viena populiariausių studijų programų. Kodėl? Tikriausiai dėl plačių darbo galimybių, nes pasirinkus vadybos studijas vėliau galima rinktis iš daugelio tolesnių studijų krypčių. ...

Vadovavimo funkcija

Organizavimo funkcija

 

Vadyba, kaip mokslas, šiandieninėje visuomenėje užima reikšmingą vietą. ...

Organizavimo funkcija

Planavimo funkcija

 

Vadyba yra mokslas apie socialinių organizacijų, sistemų valdymą. ...

Planavimo funkcija

Vadybos funkcijos

 

Vadyba, kaip ir darbuotojai, tam tikros veiklos, procesai, atlieka funkcijas. ...

Vadybos funkcijos

Personalo Motyvavimo Reikšmė

 

Šiandieniniame verslo sektoriuje veikiančios organizacijos turi gebėti prisitaikyti nuolat kintančioje aplinkoje. ...

Personalo Motyvavimo Reikšmė

Vadybos pagrindai

 

Vadyba. ...

Vadybos pagrindai

Vadovavimas Personalui

 

Vadovavimas personalui yra apibūdinamas kaip darbuotojų veiklos nukreipimas tam tikram bendram organizacijos tikslui pasiekti. ...

Vadovavimas Personalui

Personalo Vertinimas

 

Personalo vertinimas yra vienas iš personalo vadybos darbų, kurio metu nustatoma, kaip dirba darbuotojai. ...

Personalo Vertinimas

Personalo Vadybos Samprata

 

Vadovėliuose galima rasti įvairių personalo vadybos apibrėžimų. ...

Personalo Vadybos Samprata

Personalo Vadybos Principai

 

Kiekvienos organizacijos vadovai nori, kad jų darbuotojai dirbtų efektyviai, sąžiningai bei savo darbu prisidėtų prie bendrų organizacijos tikslų. ...

Personalo Vadybos Principai

Personalo Politika Ir Jos Tipai

 

Personalo politika yra tam tikros organizacijos politikos dalis apimanti personalo ugdymą, esminius personalo tikslus, personalo elgesio standartus. ...

Personalo Politika Ir Jos Tipai

Personalo Kvalifikacijos Samprata

 

Atitinkama kvalifikacija yra viena svarbiausių kandidatui reikalingų savybių, nuo kurios dažnai priklauso, ar kandidatas bus priimtas dirbti konkretų darbą. ...

Personalo Kvalifikacijos Samprata

Personalo Parinkimo Sistemos Struktūra

 

Personalo parinkimo sistemos užzdavinys yra parinkti kandidantus į darbuotojus, atlikti jų atranką bei suteikti jiems darbo vietas. ...

Personalo Parinkimo Sistemos Struktūra

Darbuotojų Mokymo Ir Kvalifikacijos Tobulinimo Principai

 

Kad darbuotojo kvalifikacijos kėlimas bei mokymai būtų naudingi, reikia, kad abi šalys – darbuotojas ir jo vadovas laikytųsi tam tikrų principų. ...

Darbuotojų Mokymo Ir Kvalifikacijos Tobulinimo Principai

Darbdavio Ir Personalo Atrankos Agentūros Bendradarbiavimas

 

Daugeliui darbdavių surasti tinkamą darbuotoją yra nelengvas uždavinys, kadangi priėmusi netinkamą darbuotoją įmonė rizikuoja patirti nuostolių. ...

Darbdavio Ir Personalo Atrankos Agentūros Bendradarbiavimas