Rekomenduojame

Vadovavimo funkcija

 

Vadovavimo funkcija Vadovavimas – viena iš keturių vadybos funkcijų. Vadyba, paprastai kalbant, yra mokslas apie socialines organizacijas, sistemas bei jų valdymą. Vadyba taip pat yra viena populiariausių studijų programų. Kodėl? Tikriausiai dėl plačių darbo galimybių, nes pasirinkus vadybos studijas vėliau galima rinktis iš daugelio tolesnių studijų krypčių. Taip pat vadybos studijos populiarios, nes vadyba yra tas pamatas, kuriuo remiasi visų organizacijų valdymas. Vadybos reikšmė, ypač šiuolaikiniame dinamiškame pasaulyje, yra didelė.

Vadovavimo funkcija apima darbuotojų skatinimą, kitaip – motyvavimą, jų veiklos nukreipimą tinkama linkme, įtakos pavaldiniams darymą. Visu tuo siekiama, kad žmogiškieji ištekliai dirbtų našiai ir atliktų jiems pavestas užduotis. Vadovavime svarbiausi yra du aspektai: laikas ir tarpasmeniniai žmonių santykiai.

Vadyba remiasi keturiomis funkcijomis: planavimu, organizavimu, vadovavimu ir kontrole. Tam, kad organizacija būtų valdoma efektyviai bei efektingai, svarbus visų keturių funkcijų tinkamas įgyvendinimas. Geras planas, strateginiai tikslai, funkcijų tarp žmogiškojo potencialo paskirstymas ir pan. dar neužtikrina gerų rezultatų. Kad planai būtų vykdomi, kad vadovų sprendimai būtų įgyvendinami, būtinas personalo motyvavimas, rėmimas, pastangos, kad visas personalas būtų orientuotas į organizacijos tikslų siekimą. Būtent tai ir vadinama vadovavimu.

Todėl tiek vadyba, tiek konkrečiai vadovavimas glaudžiai siejasi su personalo motyvavimo tematika. Nes organizacijos tikslų sieks tik motyvuoti darbuotojai. Svarbus ir lyderiavimo aspektas, kadangi lyderiai padeda grupę sutelkti bendram darbui. Svarbios ir komandos, nes komandinis darbas dažnai ženkliai produktyvesnis nei individualus.
 
 
Susiję straipsniai

Organizavimo funkcija

 

Vadyba, kaip mokslas, šiandieninėje visuomenėje užima reikšmingą vietą. Pati vadyba atlieka keturias funkcijas: planavimą, organizavimą, vadovavimą ir kontrolę. Kiekviena iš šių funkcijų yra vienodai svarbi, nes jos glaudžiai viena su kita susijusios ir darančios viena kitai įtaką.

Kuo reikšminga organizavimo funkcija? Organizavimas leidžia pasiekti planavimo proceso metu iškeltus tikslus. ...

Organizavimo funkcija

Planavimo funkcija

 

Vadyba yra mokslas apie socialinių organizacijų, sistemų valdymą. ...

Planavimo funkcija

Vadybos funkcijos

 

Vadyba, kaip ir darbuotojai, tam tikros veiklos, procesai, atlieka funkcijas. ...

Vadybos funkcijos

Personalo Motyvavimo Reikšmė

 

Šiandieniniame verslo sektoriuje veikiančios organizacijos turi gebėti prisitaikyti nuolat kintančioje aplinkoje. ...

Personalo Motyvavimo Reikšmė

Vadybos pagrindai

 

Vadyba. ...

Vadybos pagrindai

Vadovavimas Personalui

 

Vadovavimas personalui yra apibūdinamas kaip darbuotojų veiklos nukreipimas tam tikram bendram organizacijos tikslui pasiekti. ...

Vadovavimas Personalui

Personalo Vertinimas

 

Personalo vertinimas yra vienas iš personalo vadybos darbų, kurio metu nustatoma, kaip dirba darbuotojai. ...

Personalo Vertinimas

Personalo Vadybos Samprata

 

Vadovėliuose galima rasti įvairių personalo vadybos apibrėžimų. ...

Personalo Vadybos Samprata

Personalo Vadybos Principai

 

Kiekvienos organizacijos vadovai nori, kad jų darbuotojai dirbtų efektyviai, sąžiningai bei savo darbu prisidėtų prie bendrų organizacijos tikslų. ...

Personalo Vadybos Principai

Personalo Politika Ir Jos Tipai

 

Personalo politika yra tam tikros organizacijos politikos dalis apimanti personalo ugdymą, esminius personalo tikslus, personalo elgesio standartus. ...

Personalo Politika Ir Jos Tipai

Personalo Kvalifikacijos Samprata

 

Atitinkama kvalifikacija yra viena svarbiausių kandidatui reikalingų savybių, nuo kurios dažnai priklauso, ar kandidatas bus priimtas dirbti konkretų darbą. ...

Personalo Kvalifikacijos Samprata

Personalo Parinkimo Sistemos Struktūra

 

Personalo parinkimo sistemos užzdavinys yra parinkti kandidantus į darbuotojus, atlikti jų atranką bei suteikti jiems darbo vietas. ...

Personalo Parinkimo Sistemos Struktūra

Darbuotojų Mokymo Ir Kvalifikacijos Tobulinimo Principai

 

Kad darbuotojo kvalifikacijos kėlimas bei mokymai būtų naudingi, reikia, kad abi šalys – darbuotojas ir jo vadovas laikytųsi tam tikrų principų. ...

Darbuotojų Mokymo Ir Kvalifikacijos Tobulinimo Principai

Darbdavio Ir Personalo Atrankos Agentūros Bendradarbiavimas

 

Daugeliui darbdavių surasti tinkamą darbuotoją yra nelengvas uždavinys, kadangi priėmusi netinkamą darbuotoją įmonė rizikuoja patirti nuostolių. ...

Darbdavio Ir Personalo Atrankos Agentūros Bendradarbiavimas

Kontrolės funkcija

 

Kontrolė – be jos neapsieina nė vienas procesas. ...

Kontrolės funkcija