Rekomenduojame

Personalo Parinkimo Sistemos Struktūra

 

Personalo Parinkimo Sistemos Struktūra Personalo parinkimo sistemos užzdavinys yra parinkti kandidantus į darbuotojus, atlikti jų atranką bei suteikti jiems darbo vietas. Personalo parinkimo sistema yra struktūrizuotas reiškinys ir susideda iš septynių elementų.

Pirmas elementas yra darbo vietų įvertinimas ir darbų analizė, kurios metu personalo specialistai, vadovai, konsultantai arba kiti apmokyti asmenys atlieka tam tikras funkcijas. Jie apibrėžia darbo pobūdį, numato kokios kvalifikacijos turi būti darbuotojai, kokiomis savybėmis jie turi pasižymėti.

Antras elementas yra personalo poreikio planavimas. Personalo poreikio planavimas leidžia nustatyti reikiamą darbuotojų skaičių, taip pat papildomus poreikius ir priemones, kuriomis galima būtų juos patenkinti.

Trečias elementas yra personalo paieška. Personalo paieška reiškia, kad organizacijai norint įdarbinti naujus darbuotojus, yra organizuojama kandidatų paieška, kurie atitiktų organizacijos iškeltus reikalavimus.

Ketvirtas elementas yra personalo atranka. Atrankos metu iš daugelio kandidatų yra atrenkamas tas, kuris geriausiai atitinka organizacijos iškeltus reikalavimus.

Penktas elementas yra priėmimas į darbą. Priimant asmenį į darbą reikia sutvarkyti tam tikrus formalumus: pasirašyti darbo sutartį bei užpildyti asmens kortelę.

Šeštas elementas yra personalo adaptacija. Tai yra laikotarpis, kurio metu naujas darbuotojas stengiasi prisitaikyti prie naujos darbo aplinkos. Tą atlikti gali padėti jo vadovas arba jam paskirtas kuratorius.

Septintas elementas yra atleidimas iš darbo. Darbo santykiai gali būti nutraukti įvairiais pagrindais. Visus atvejus reglamentuoja Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas bei kiti specialūs įstatymai.

Taigi, personalo parinkimo sistemos struktūra padeda suvokti, kaip vyksta darbuotojo atrankos procesas ir kaip jis pasibaigia. Galima sakyti, kad ši sistema yra tarsi uždaras ratas, kuri besikeičiant darbuotojams nuolat kartojasi.
 
 
Susiję straipsniai

Darbuotojų Mokymo Ir Kvalifikacijos Tobulinimo Principai

 

Kad darbuotojo kvalifikacijos kėlimas bei mokymai būtų naudingi, reikia, kad abi šalys – darbuotojas ir jo vadovas laikytųsi tam tikrų principų. Galima išskirti septynis principus, į kuriuos turi atsižvelgti minėti subjektai.

Pirmas yra savanoriškumo principas, kuris reiškia, kad darbuotojas turi būti iniciatyvus, norėti tobulėti ir kelti savo kvalifikacijos lygį.

Antras principas yra teigiamas vadovų požiūris į mokymąsi. Darbuotojų vadovai privalo suvokti, kad darbuotojų kvalifikacijos kėlimas yea naudingas dalykas, kurio dėka organizacija galės vystytis sėkmingiau. ...

Darbuotojų Mokymo Ir Kvalifikacijos Tobulinimo Principai

Darbdavio Ir Personalo Atrankos Agentūros Bendradarbiavimas

 

Daugeliui darbdavių surasti tinkamą darbuotoją yra nelengvas uždavinys, kadangi priėmusi netinkamą darbuotoją įmonė rizikuoja patirti nuostolių. ...

Darbdavio Ir Personalo Atrankos Agentūros Bendradarbiavimas

Kontrolės funkcija

 

Kontrolė – be jos neapsieina nė vienas procesas. ...

Kontrolės funkcija

Vadovavimo funkcija

 

Vadovavimas – viena iš keturių vadybos funkcijų. ...

Vadovavimo funkcija

Organizavimo funkcija

 

Vadyba, kaip mokslas, šiandieninėje visuomenėje užima reikšmingą vietą. ...

Organizavimo funkcija

Planavimo funkcija

 

Vadyba yra mokslas apie socialinių organizacijų, sistemų valdymą. ...

Planavimo funkcija

Vadybos funkcijos

 

Vadyba, kaip ir darbuotojai, tam tikros veiklos, procesai, atlieka funkcijas. ...

Vadybos funkcijos

Personalo Motyvavimo Reikšmė

 

Šiandieniniame verslo sektoriuje veikiančios organizacijos turi gebėti prisitaikyti nuolat kintančioje aplinkoje. ...

Personalo Motyvavimo Reikšmė

Vadybos pagrindai

 

Vadyba. ...

Vadybos pagrindai

Vadovavimas Personalui

 

Vadovavimas personalui yra apibūdinamas kaip darbuotojų veiklos nukreipimas tam tikram bendram organizacijos tikslui pasiekti. ...

Vadovavimas Personalui

Personalo Vertinimas

 

Personalo vertinimas yra vienas iš personalo vadybos darbų, kurio metu nustatoma, kaip dirba darbuotojai. ...

Personalo Vertinimas

Personalo Vadybos Samprata

 

Vadovėliuose galima rasti įvairių personalo vadybos apibrėžimų. ...

Personalo Vadybos Samprata

Personalo Vadybos Principai

 

Kiekvienos organizacijos vadovai nori, kad jų darbuotojai dirbtų efektyviai, sąžiningai bei savo darbu prisidėtų prie bendrų organizacijos tikslų. ...

Personalo Vadybos Principai

Personalo Politika Ir Jos Tipai

 

Personalo politika yra tam tikros organizacijos politikos dalis apimanti personalo ugdymą, esminius personalo tikslus, personalo elgesio standartus. ...

Personalo Politika Ir Jos Tipai

Personalo Kvalifikacijos Samprata

 

Atitinkama kvalifikacija yra viena svarbiausių kandidatui reikalingų savybių, nuo kurios dažnai priklauso, ar kandidatas bus priimtas dirbti konkretų darbą. ...

Personalo Kvalifikacijos Samprata