Rekomenduojame

Kaip Įsteigti Individualią Įmonę

 

Kaip Įsteigti Individualią Įmonę Individuali įmonė – teisinė įmonės forma, išsiskirianti ribota teisine atsakomybe. Steigti individualią įmonę nesudėtinga, nereikia investicijų įstatiniam kapitalui. Nesunku tvarkyti šios įmonės buhalterinę apskaitą. Tačiau didžiausias neigiamas dalykas – ribota teisinė atsakomybė. Tai reiškia, kad neužtekus įmonės turto prievolėms padengti, skola išieškoma iš savininko asmeninio turto.

Individualias įmones dažniausiai steigia jauni asmenys. Jie neturi lėšų įstatiniam kapitalui. Taip pat dar neturi turto, kuriuo rizikuotų.

Individualios įmonės steigimą Lietuvoje reglamentuoja du teisės aktai: Individualių įmonių įstatymas ir Civilinis kodeksas.

Pirmiausiai individualios įmonės steigėjas sudaro įmonės nuostatus. Šiuose nuostatuose pažymima, ar įmonės vadovu bus pats jos savininkas, ar skiriamas kitas asmuo. Toliau steigiant įmonę būtinas notariškas dokumentų patvirtinimas. Individualią įmonę steigti galima, jei notaras patvirtina:

• prašyme dėl įmonės registravimo pateiktų dokumentų tikrumą;

• individualios įmonės nuostatų atitikimą įstatymams;

• faktą, kad galima registruoti individualią įmonę.

Steigiant individualią įmonę, notarui pateikiami tokie dokumentai:

• prašymas įmonę įregistruoti Juridinių asmenų registre;

• nuostatai;

• savininko sutikimas, registruoti individualios įmonės buveinę jam priklausančiose patalpose (šis sutikimas nereikalingas, jei individualios įmonės savininkas buveinę registruoja jam priklausančiose patalpose);

• licencija;

• duomenys apie steigėjus, vadovą.

Notarui patvirtinus dokumentus, įmonė registruojama Registrų centre. Čia pateikiami notaro patvirtinti dokumentai ir, žinoma, prašymas registruoti individualią įmonę.

Individuali įmonė įsteigta, kai ji įregistruojama Juridinių asmenų registre.
 
 
Susiję straipsniai

Individualios Įmonės Valdymas

 

Individuali įmonė privalo turėti vienasmenį valdymo organą – vadovą. Kaip sudaromas šis valdymo organas bei kas gali eiti tokias pareigas?

Dažniausiai individualios įmonės vadovas yra pats įmonės savininkas. Tačiau šios įmonės nuostatuose gali būti nurodyta, kad individualios įmonės savininkas gali pavesti kitam asmeniui būti įmonės vadovu.

Kai įmonės savininkas paskiria kitą asmenį būti individualios įmonės vadovu, su tokiu asmeniu turi būti sudaroma civilinė arba darbo sutartis. ...

Individualios Įmonės Valdymas

Individualios Įmonės Turtas

 

Ruošiantis steigti individualią įmonę, verta išsiaiškinti, ar šios įmonės turtas yra atskiriamas nuo įmonės savininko turto bei iš kokių šaltinių ir kaip tas turtas yra sudaromas. ...

Individualios Įmonės Turtas

Individualios Įmonės Trūkumai

 

Verslininkai labai dažnai renkasi steigti būtent individualias įmones, kadangi jos pasižymi tam tikrais privalumais. ...

Individualios Įmonės Trūkumai

Individualios Įmonės Steigimo Kainos

 

Nors individualią įmonę galima įsteigti neturint įstatinio kapitalo, tačiau šios įmonės steigimui reikia paaukoti šiek tiek lėšų, kadangi visos teikiamos paslaugos, susijusios su juridinių asmenų steigimu, yra mokamos. ...

Individualios Įmonės Steigimo Kainos

Individualios Įmonės Steigimas

 

Tam, kad individuali įmonė būtų laikoma įsteigta, reikia atlikti tam tikrus procedūrinius veiksmus. ...

Individualios Įmonės Steigimas

Individualios Įmonės Samprata ir Požymiai

 

Individuali įmonė (IĮ) yra neribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio tikslas yra ūkinės komerinės veiklos vykdymas bei pelno siekimas. ...

Individualios Įmonės Samprata ir Požymiai

Individualios Įmonės Privalumai

 

Individualių įmonių skaičius Lietuvoje yra gana didelis. ...

Individualios Įmonės Privalumai

Individualios Įmonės Nuostatai

 

Individualios įmonės nuostatai yra šios įmonės steigimo dokumentas. ...

Individualios Įmonės Nuostatai

Individualios Įmonės Likvidavimas

 

Kiekvieno juridinio asmens veikla anksčiau ar vėliau pasibaigia. ...

Individualios Įmonės Likvidavimas

Individuali Įmonė

 

Individuali įmonė daugeliui žinoma teisinė forma, kai įmonę įsteigia vienas fizinis asmuo. ...

Individuali Įmonė