Rekomenduojame

Individualios Įmonės Likvidavimas

 

Individualios Įmonės Likvidavimas Kiekvieno juridinio asmens veikla anksčiau ar vėliau pasibaigia. Atlikus reikiamus likvidavimo veiksmus individuali įmonė nustoja egzistuoti bei yra išregistruojama iš Juridinių asmenų registro. Taigi, kaip vyksta individualios įmonės likvidavimo procesas?

Individuali įmonė gali būti likviduojama įvairiais pagrindais. Individuali įmonė gali būti likviduojama savininko sprendimu, teismo ar kreditorių susirinkimo sprendimu (kai įmonė bankrutuoja). Taip pat tokia įmonė gali būti likviduojama priverstinai, kai paaiškėja, jog ji buvo įsteigta neteisėtai. Galima nurodyti ir paprasčiausią priežastį, kodėl įmonė turi būti likviduojama – tai yra laikotarpio pabaiga, kuriam buvo įsteigta įmonė.

Visais atvejais apie priimtą sprendimą likviduoti individualią įmonę turi būti paskelbiama vietinėje spaudoje.

Tas, kas priėmė sprendimą likviduoti individualią įmonę, privalo paskirti šios įmonės likvidatorių, kuris įgija įmonės vadovo teises ir pareigas.

Likvidatorius turi atlikti tokias pareigas, kaip pranešimas Juridinių asmenų registrui apie priimtą sprendimą likviduoti įmonę, baigimas vykdyti įmonės prievoles, reikalavimų pareiškimas įmonės skolininkams, likusio turto perdavimas įmonės savininkui, likvidavimo akto sudarymas, įmonės dokumentų pateikimas archyvui saugoti ir kiti veiksmai nurodyti įstatymuose.

Kai likvidatorius įvykdo visus veiksmus, susijusius su įmonės likvidavimu, individuali įmonė yra išregistruojama iš Juridinių asmenų registro bei nustoja veikti.

Taigi, beveik visą likvidavimo procesą reguliuoja būtent likvidatorius. Jis pasirūpina, kad visi formalumai būtų atlikti įstatymų nustatyta tvarka bei įmonė būtų likviduota tinkamai.
 
 
Susiję straipsniai

Individuali Įmonė

 

Individuali įmonė daugeliui žinoma teisinė forma, kai įmonę įsteigia vienas fizinis asmuo. Jis yra įmonės savininkas. Įmonės vadovu taip pat gali būti savininkas arba kitas paskirtas asmuo. Tiesa, egzistuoja vienas apribojimas. Individualios įmonės savininkas negali būti jokios kitos individualios įmonės savininku. ...

Individuali Įmonė

Kaip Įsteigti Individualią Įmonę

 

Individuali įmonė – teisinė įmonės forma, išsiskirianti ribota teisine atsakomybe. ...

Kaip Įsteigti Individualią Įmonę

Individualios Įmonės Valdymas

 

Individuali įmonė privalo turėti vienasmenį valdymo organą – vadovą. ...

Individualios Įmonės Valdymas

Individualios Įmonės Turtas

 

Ruošiantis steigti individualią įmonę, verta išsiaiškinti, ar šios įmonės turtas yra atskiriamas nuo įmonės savininko turto bei iš kokių šaltinių ir kaip tas turtas yra sudaromas. ...

Individualios Įmonės Turtas

Individualios Įmonės Trūkumai

 

Verslininkai labai dažnai renkasi steigti būtent individualias įmones, kadangi jos pasižymi tam tikrais privalumais. ...

Individualios Įmonės Trūkumai

Individualios Įmonės Steigimo Kainos

 

Nors individualią įmonę galima įsteigti neturint įstatinio kapitalo, tačiau šios įmonės steigimui reikia paaukoti šiek tiek lėšų, kadangi visos teikiamos paslaugos, susijusios su juridinių asmenų steigimu, yra mokamos. ...

Individualios Įmonės Steigimo Kainos

Individualios Įmonės Steigimas

 

Tam, kad individuali įmonė būtų laikoma įsteigta, reikia atlikti tam tikrus procedūrinius veiksmus. ...

Individualios Įmonės Steigimas

Individualios Įmonės Samprata ir Požymiai

 

Individuali įmonė (IĮ) yra neribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio tikslas yra ūkinės komerinės veiklos vykdymas bei pelno siekimas. ...

Individualios Įmonės Samprata ir Požymiai

Individualios Įmonės Privalumai

 

Individualių įmonių skaičius Lietuvoje yra gana didelis. ...

Individualios Įmonės Privalumai

Individualios Įmonės Nuostatai

 

Individualios įmonės nuostatai yra šios įmonės steigimo dokumentas. ...

Individualios Įmonės Nuostatai