Rekomenduojame

Individualios Įmonės Nuostatai

 

Individualios Įmonės Nuostatai Individualios įmonės nuostatai yra šios įmonės steigimo dokumentas. Šie nuostatai turi būti sudaromi tada, kai yra ruošiamasi įsteigti individualią įmonę. Šie nuostatai pasižymi ypatinga svarba įmonei, kadangi juose yra numatomi visi pagrindiniai individualios įmonės duomenys bei kita reikšminga informacija.

Svarbu pasakyti, kad be individualios įmonės nuostatų įmonės veikla yra neįmanoma, kadangi tai yra privalomas dokumentas. Steigiant individualią įmonę nuostatus reikia pateikti notarui ir Juridinių asmenų registrui.

Individualios įmonės nuostatuose turi būti nurodyti tokie su įmone susiję duomenys: įmonės pavadinimas, buveinės adresas, teisinė forma, veiklos tikslai, savininko teisių ir pareigų apimtis, veiklos laikotarpis, šių nuostatų keitimo tvarka bei kiti duomenys nurodyti įstatyme.

Taip pat nuostatuose pasirinktinai gali būti nurodoma įmonės vadovo skirimo bei atšaukimo iš pareigų tvarka. Tačiau tokios taisyklės nuostatuose turi būti numatytos tik tada, kai įmonės savininkas ir vadovas yra du atskiri fiziniai asmenys.

Nusprendus pakeisti individualios įmonės nuostatus, juos privalo pasirašyti įmonės savininkas. Šiuo atveju nėra privaloma kreiptis į notarą, kad jis patvirtintų šio parašo tikrumą. Tačiau apie tokių nuostatų pakeitimą būtinai reikia informuoti Juridinių asmenų registrą. Nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Taigi, pažymėtina, kad be nuostatų individuali įmonė negali vykdyti savo veiklos, kadangi jie apibrėžia pagrindinius tokio juridinio asmens veiklos principus, tikslus, nurodo tikslius įmonės duomenis bei reguliuoja įmonės veiklą.
 
 
Susiję straipsniai

Individualios Įmonės Likvidavimas

 

Kiekvieno juridinio asmens veikla anksčiau ar vėliau pasibaigia. Atlikus reikiamus likvidavimo veiksmus individuali įmonė nustoja egzistuoti bei yra išregistruojama iš Juridinių asmenų registro. Taigi, kaip vyksta individualios įmonės likvidavimo procesas?

Individuali įmonė gali būti likviduojama įvairiais pagrindais. Individuali įmonė gali būti likviduojama savininko sprendimu, teismo ar kreditorių susirinkimo sprendimu (kai įmonė bankrutuoja). ...

Individualios Įmonės Likvidavimas

Individuali Įmonė

 

Individuali įmonė daugeliui žinoma teisinė forma, kai įmonę įsteigia vienas fizinis asmuo. ...

Individuali Įmonė

Kaip Įsteigti Individualią Įmonę

 

Individuali įmonė – teisinė įmonės forma, išsiskirianti ribota teisine atsakomybe. ...

Kaip Įsteigti Individualią Įmonę

Individualios Įmonės Valdymas

 

Individuali įmonė privalo turėti vienasmenį valdymo organą – vadovą. ...

Individualios Įmonės Valdymas

Individualios Įmonės Turtas

 

Ruošiantis steigti individualią įmonę, verta išsiaiškinti, ar šios įmonės turtas yra atskiriamas nuo įmonės savininko turto bei iš kokių šaltinių ir kaip tas turtas yra sudaromas. ...

Individualios Įmonės Turtas

Individualios Įmonės Trūkumai

 

Verslininkai labai dažnai renkasi steigti būtent individualias įmones, kadangi jos pasižymi tam tikrais privalumais. ...

Individualios Įmonės Trūkumai

Individualios Įmonės Steigimo Kainos

 

Nors individualią įmonę galima įsteigti neturint įstatinio kapitalo, tačiau šios įmonės steigimui reikia paaukoti šiek tiek lėšų, kadangi visos teikiamos paslaugos, susijusios su juridinių asmenų steigimu, yra mokamos. ...

Individualios Įmonės Steigimo Kainos

Individualios Įmonės Steigimas

 

Tam, kad individuali įmonė būtų laikoma įsteigta, reikia atlikti tam tikrus procedūrinius veiksmus. ...

Individualios Įmonės Steigimas

Individualios Įmonės Samprata ir Požymiai

 

Individuali įmonė (IĮ) yra neribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio tikslas yra ūkinės komerinės veiklos vykdymas bei pelno siekimas. ...

Individualios Įmonės Samprata ir Požymiai

Individualios Įmonės Privalumai

 

Individualių įmonių skaičius Lietuvoje yra gana didelis. ...

Individualios Įmonės Privalumai