Rekomenduojame

Individualios Įmonės Turtas

 

Individualios Įmonės Turtas Ruošiantis steigti individualią įmonę, verta išsiaiškinti, ar šios įmonės turtas yra atskiriamas nuo įmonės savininko turto bei iš kokių šaltinių ir kaip tas turtas yra sudaromas.

Visų pirma, paminėtina, kad individualios įmonės turtas yra neatskiriamas nuo įmonės savininko asmeninio turto. Šiuo atveju negalioja turto atskirumo principas. Taigi, už individualios įmonės prievolių vykdymą, kai nepakanka individualios įmonės turto, atsako pats savininkas savo turtu.

Taip pat, svarbu suvokti pačią individualios įmonės turto sąvoką. Individualios įmonės turtas tai yra įmonei nuosavybėn perduotas savininko turtas. Taip pat į šią sąvoką patenka turtas, kurį individuali įmonė įgijo savo vardu.

Svarbu žinoti, kad savininkas perduodamas individualiai įmonei turtą arba pinigines lėšas bei išimdamas iš jos turtą arba pinigines lėšas, privalo sudaryti bei pasirašyti turto ar lėšų perdavimo arba paėmimo dokumentą.

Turto (ne piniginių lėšų) perdavimo ar paėmimo dokumentuose turi būti nurodyti privalomi rekvizitai, tokie kaip individualios įmonės pavadinimas, dokumento sudarymo data, įmonės kodas, įmonės savininko vardas, pavardė, asmens kodas ir kiti duomenys nustatyti įstatymuose.

Privalu žinoti, kad abu sutuoktiniai (iš kurių vienas yra individualios įmonės savininkas) norėdami perduoti bendrosios jungtinės nuosavybės teise jiems priklausantį turtą individualiai įmonei, perduoda turtą įmonei ne nuosavybės, bet patikėjimo teise.

Apskritai, individualios įmonės turto sampratą, jo sudarymą ir kitus svarbius dalykus reglamentuoja Individualių įmonių įstatymas. Šių nuostatų žinojimas padeda individualios įmonės savininkams tinkamai vykdyti jų veiklą ir nedaryti klaidų valdant įmonės turtą.
 
 
Susiję straipsniai

Individualios Įmonės Trūkumai

 

Verslininkai labai dažnai renkasi steigti būtent individualias įmones, kadangi jos pasižymi tam tikrais privalumais. Tačiau reikia paminėti ir esminius individualios įmonės trūkumus, kurie leis geriau apsispręsti, kokios teisinės formos juridinį asmenį steigti.

Visų pirma, individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Todėl, jeigu individualios įmonės turto nepakanka įvykdyti tam tikras prievoles, už šių prievolių įvykdymą yra atsakingas savininkas. Savininkui gali tekti atsiskaityti už tokio juridinio asmens prievoles savo turtu. ...

Individualios Įmonės Trūkumai

Individualios Įmonės Steigimo Kainos

 

Nors individualią įmonę galima įsteigti neturint įstatinio kapitalo, tačiau šios įmonės steigimui reikia paaukoti šiek tiek lėšų, kadangi visos teikiamos paslaugos, susijusios su juridinių asmenų steigimu, yra mokamos. ...

Individualios Įmonės Steigimo Kainos

Individualios Įmonės Steigimas

 

Tam, kad individuali įmonė būtų laikoma įsteigta, reikia atlikti tam tikrus procedūrinius veiksmus. ...

Individualios Įmonės Steigimas

Individualios Įmonės Samprata ir Požymiai

 

Individuali įmonė (IĮ) yra neribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio tikslas yra ūkinės komerinės veiklos vykdymas bei pelno siekimas. ...

Individualios Įmonės Samprata ir Požymiai

Individualios Įmonės Privalumai

 

Individualių įmonių skaičius Lietuvoje yra gana didelis. ...

Individualios Įmonės Privalumai

Individualios Įmonės Nuostatai

 

Individualios įmonės nuostatai yra šios įmonės steigimo dokumentas. ...

Individualios Įmonės Nuostatai

Individualios Įmonės Likvidavimas

 

Kiekvieno juridinio asmens veikla anksčiau ar vėliau pasibaigia. ...

Individualios Įmonės Likvidavimas

Individuali Įmonė

 

Individuali įmonė daugeliui žinoma teisinė forma, kai įmonę įsteigia vienas fizinis asmuo. ...

Individuali Įmonė

Kaip Įsteigti Individualią Įmonę

 

Individuali įmonė – teisinė įmonės forma, išsiskirianti ribota teisine atsakomybe. ...

Kaip Įsteigti Individualią Įmonę

Individualios Įmonės Valdymas

 

Individuali įmonė privalo turėti vienasmenį valdymo organą – vadovą. ...

Individualios Įmonės Valdymas