Rekomenduojame

Projekto Vertinimas

 

Projekto Vertinimas Kai organizacijoje norima priimti sprendimą dėl naujo projekto įgyvendinimo, visais atvejais turi būti atlikti visi šie veiksmai:

• Problemų suformulavimas ir tikslų iškėlimas.
• Problemų išsprendimo būdų suformulavimas.
• Sprendimo baigties nustatymas.
• Sprendimo baigties analizė bei įvertinimas.
• Geriausio sprendimo priėmimas.

Tarp šių paminėtų veiksmų ypač svarbus yra sprendimo baigties vertinimas. Ypač didelę reiškmę turi ekonominis - socialinis vertinimas. Labai svarbu yra įvertinti, ar investuotos į projektą lėšos atsipirks per protingą terminą, ar organizacija pasieks tam tikros naudos.

Kai yra atliekamas vertinimas, yra sukuriami alternatyvūs projektų modeliai. Sukuriami įvairūs modeliai, kad paskutinėje stadijoje galima būtų išsirinkti tinkamiausią modelį. Visa tai daroma tam, kad galima būtų pasirinkti tinkamiausią investavimo kryptį, kad būtų galima patirti kuo mažesnę riziką.

Projekto vertinimas tai yra gera priemonė pasirinkti protingą sprendimą dėl tam tikro projekto įgyvendinimo. Svarbu apibrėžti ir tokio vertinimo tikslus.

Pirmasis tikslas yra nuspręsti, kuriam projektui verta panaudoti organizacijos lėšas. Antrasis tikslas yra užtikrinti, kad bus pasiekta tam tikra nauda. Trečiasis tikslas yra minimalios rizikos garantavimas organizacijos veikloje. Bei ketvirtas tikslas yra išanalizuoti projekto finansinio stabilumo perspektyvas. Apskritai yra vertinama, ar toks projektas gali būti finansiškai naudingas pačiai organizacijai.

Apibendrintai galima teigti, kad projekto vertinimas yra labai svarbus procesas sprendimo priėmimo dėl tam tikro projekto įgyvendinimo stadijoje, kadangi jis leidžia išsirinkti geriausią projekto variantą ir išvengti galimos rizikos.
 
 
Susiję straipsniai

Projekto Savybės

 

Šiais laikais pasaulyje yra įgyvendinama vis daugiau projektų įvairiose gyvenimo srityse. Todėl verta panagrinėti, kuo pasižymi kiekvienas geras projektas.

Pirmiausia, kiekvienas projektas išreiškia aiškų ir konkretų tikslą. Toks tikslas apskritai turi būti suformuluojamas stadijoje iki projekto parengimo.

Taip pat, įgyvendinant kiekvieną projektą, yra tikimasi tam tikrų pasikeitimų. ...

Projekto Savybės

Projekto Rizikos Vertinimas

 

Prieš pradedant kalbėti apie rizikos vertinimą, verta paminėti rizikos sampratą. ...

Projekto Rizikos Vertinimas

Projekto Pakeitimai

 

Atlikus projekto vykdymo eigos stebėseną bei kontrolę, gali paaiškėti, kad yra reikalingas projekto pakeitimas. ...

Projekto Pakeitimai

Projekto Kontrolės Ir Stebėsenos Tikslai

 

Įgyvendinant bei siekiant naudingai bei kokybiškai užbaigti projektą, reikia atlikti tam tikrą projekto įgyvendinimo stebėseną bei kontroliuoti viso projekto vykdymo eigą. ...

Projekto Kontrolės Ir Stebėsenos Tikslai

Projekto Komandos Ugdymas

 

Kad tam tikras organizacijos projektas būtų sėkmingai įgyvendintas, į šio projekto vykdymą dažnai yra įtraukiami ir organizacijos darbuotojai, kurie privalo atlikti tam tikras su projektu susijusias pareigas. ...

Projekto Komandos Ugdymas

Projekto Idėjos Analizė

 

Vertinant projektus dažnai yra pasitelkiami tam tikri projektų analizės būdai. ...

Projekto Idėjos Analizė

Projekto Eigos Stebėsenos Ir Kontrolės Sritys

 

Projekto eigos stebėsena ir kontrolė yra atliekamos tam, kad galima būtų nustatyti, ar projektas yra vykdomas tinkamai, ar nėra jokių nukrypimų nuo veiklos taisyklių. ...

Projekto Eigos Stebėsenos Ir Kontrolės Sritys

Kada Projektas Sėkmingas

 

Įgyvendinant vienokį ar kitokį projektą, laukiamas rezultatas visuomet yra toks, koks suplanuotas. ...

Kada Projektas Sėkmingas

Projekto Valdymas: Suinteresuoti Asmenys

 

Svarbiausi kiekvieno projekto aspektai yra keturi: žmonės, produktas, kūrimo procesas ir pats projektas. ...

Projekto Valdymas: Suinteresuoti Asmenys

Rizikos Valdymo Etapai

 

Rizikos valdymas yra projektų valdymo dalis. ...

Rizikos Valdymo Etapai

Projektų Valdymo Procesų Veiklos

 

Projektų valdymas – reikšminga veikla, siekiant, kad projektas būtų sėkmingas. ...

Projektų Valdymo Procesų Veiklos

Išteklių Užimtumas ir Biudžeto Viršijimas

 

Net ir geriausiai suplanuotame procese gali atsirasti nesklandumų. ...

Išteklių Užimtumas ir Biudžeto Viršijimas

Konfliktai Komandoje - Projektų Valdymo Problema

 

Šiandieniniame pasaulyje vykstantys procesai labai dinamiški. ...

Konfliktai Komandoje - Projektų Valdymo Problema

Projektų Valdymo Problemos

 

Projektų valdymas – sritis, kurioje itin dažnai pasitaiko problemų. ...

Projektų Valdymo Problemos

Planavimas ir Potencialo Išnaudojimas Projektų Valdyme

 

Projektų valdymas, kaip ir daugelis kitų veiklų, neapsieina be planavimo. ...

Planavimas ir Potencialo Išnaudojimas Projektų Valdyme

Projektų Valdymas: Planavimas

 

Apie planavimą girdime ir perskaitome labai dažnai ir daug. ...

Projektų Valdymas: Planavimas

Projekto Valdymo Ciklas

 

Projekto valdymo ciklą sudaro penki etapai: programavimas, identifikavimas, projekto rengimas, projekto įgyvendinimas ir projekto vertinimas. ...

Projekto Valdymo Ciklas

Projekto Procesai

 

Kas gi yra projektas? ...

Projekto Procesai

Projektų Aprūpinimas Ir Pirkimai

 

Aprūpinimo ir pirkimo procesas projekto vykdymo metu yra reikalingas tam, kad būtų galima įsigyti tam tikras prekes ar paslaugas reikalingas tokio projekto vykdymui. ...

Projektų Aprūpinimas Ir Pirkimai