Rekomenduojame

6 Sigmų Istorija

 

6 Sigmų Istorija 6 Sigmų teorijos atsirado būtent 1980 metais kompanijoje „Motorola“. Šios kompanijos savininkas buvo Bill Smith. Jis ieškojo įvairių būdų ir metodų užtikrinti kompanijos veiklos efektyvumą.

Bill Smith sugalvojo tam tikrą metodologiją, kuri padėtų dešimt kartų sumažinti gaminamų produktų defektų skaičių per 5 metus.

Tačiau verta pastebėti, kad ši metodologija dar ilgai nesusilaukė itin didelio susidomėjimo. Netgi tada, kai kompanija „Motorola“ 1988 metais laimėjo kokybės apdovanojimą „Baldrige“, vistiek 6 Sigmų metodologija neišpopuliarėjo.

Ši koncepcija pradėjo populiarėti tik 1995 metais, kai ją pradėjo naudoti kompanija „General Electrics“. Šios kompanijos direktorius buvo Jack Welch. Tai jis inicijavo šios koncepcijos taikymą kompanijos procesuose. Ši kompanija įgyvendino šią koncepciją ne tik gamybos, tačiau ir paslaugų sektoriuje.

Galima išskirti tris 6 Sigmų metodologijos vystymosi etapus:

• 1987 – 1994
• 1994 – 2000
• 2000 – iki šių dienų

Pirmajam etapui būdingas būtent produkcijos defektų mažinimas. O jau antrajame etape didesnis dėmesys teikianas būtent sąnaudų mažinimui. Trečiajame etape, kuris tęsiasi iki šių dienų, didelis dėmesys skiriamas kokybiškam klientų aptarnavimui, pridėtinės vertės klientui kūrimui, pačios kompanijos veiklos gerinimui.

Šiandien 6 Sigmų metodologiją naudoja tokios kompanijos, kaip „Sony“, „American Express“, „Kodak“, Ford“ ir kitos.

Taigi, matome, kad nevisada ši metodologija buvo populiari. Ilgą laiką šios metodologijos niekas nenorėjo pastebėti, tačiau šiandien ji yra gana išpopuliarėjusi ir palaipsniui plinta po visą pasaulį.
 
 
Susiję straipsniai

6 Sigmos Paslaugų Sektoriuje

 

6 Sigmos metodologija buvo sukurta toms kompanijoms, kurios vykdo veiklą gamybos srityje. Tačiau paskutiniu metu vis išryškėja poreikis šią metodologiją taikyti ir paslaugų sektoriuje.

Iki 2004 metų apie šios metodologijos taikyma paslaugų sferoje buvo kalbėta labai mažai. Apskritai, iš visų mokslinių straipsnių skirtų šiai metodologijai nagrinėti, tik 30 % straipsnių buvo kalbama apie šios metodologijos taikymą paslaugų sektoriuje.

Tačiau nuo 2004 metų išryškėja vis didesnis mokslininkų susidomėjimas sistemos taikymu būtent paslaugų sektoriuje, kadangi apie tai parašoma žymiai daugiau straipsnių. ...

6 Sigmos Paslaugų Sektoriuje

6 Sigmų Koncepcijos Modelis Lietuvos Paslaugų Sektoriuje

 

Verta pastebėti, kad 6 Sigmų koncepcijos modelis taikomas Lietuvoje paslaugų sektoriuje susideda iš 4 dalių:

• Pasiruošimas. ...

6 Sigmų Koncepcijos Modelis Lietuvos Paslaugų Sektoriuje

DMAIC Projekto Įgyvendinimo Etapai

 

DMAIC tai projektai, kurių metu yra siekiama sumažinti procesų neatitikimus įmonės veikloje. ...

DMAIC Projekto Įgyvendinimo Etapai

6 Sigmų Metodologija

 

6 Simos – tai integruota organizacijos veikos gerinimo metodologija, besiremianti statistiniais matematiniais metodais. ...

6 Sigmų Metodologija

6 Sigmos Metodika

 

6 sigmos yra tokia įmonės veiklos gerinimo metodika, kuri remiasi statistiniais metodais. ...

6 Sigmos Metodika

Lietuvos Įmonių Procesai 6 Sigmų Aspektu

 

Nagrinėjant įmonių veiklą Lietuvoje, verta pabrėžti, kad ne viena įmonė dar nepasiekė 2 Sigmų lygio. ...

Lietuvos Įmonių Procesai 6 Sigmų Aspektu

6 Sigmų Samprata

 

Paprastai tariant 6 sigmos tai yra darbo našumo bei kokybės gerinimo metodologija paremta tam tikrais matematiniais skaičiavimais. ...

6 Sigmų Samprata

6 Sigmų Privalumai

 

6 Sigmų metodologija neretai yra naudojama būtent didelių kompanijų. ...

6 Sigmų Privalumai

6 Sigmų Koncepcijos Principai

 

Galime išskirti 7 pagrindinius principus, kurie nustato 6 Sigmų koncepcijos bendrąsias gaires, kurios nusako, kaip turi būti vykdoma veikla pagal šią metodologiją. ...

6 Sigmų Koncepcijos Principai