Rekomenduojame

Verslo Liudijimo Turėtojo Pareigos

 

Verslo Liudijimo Turėtojo Pareigos Asmenys, įsigiję verslo liudijimus, įgauna ne tik tam tikras teises, tačiau ir konkrečias pareigas, kurias jie privalo vykdyti. Taigi, kokios yra pagrindinės verslo liudijimų turėtojų pareigos?

Visų pirma, asmuo, turintis verslo liudijimą privalo deklaruoti savo pajamas. Jis privalo iki gegužės 1 dienos pateikti metinę savo pajamų deklaraciją. Svarbu pabrėžti, kad tokią deklaraciją privalo pateikti asmenys tiek gavę tam tikras pajamas, tiek asmenys negavę jokių pajamų. Be to, jeigu verslo liudijimas buvo įsigytas tik vienai dienai, taip pat tokia deklaracija turi būti pateikta.

Visų antra, asmuo įsigijęs paslaugų verslo liudijimą savo veiklos vykdymo vietoje privalo turėti vieną iš šių dokumentų: verslo liudijimą, pasą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Visų trečia, asmuo įsigijęs prekybos arba gamybos verslo liudijimą, privalo veiklos vykdymo vietoje turėti verslo liudijimą bei prekių ir žaliavų įsigijimo dokumentus.

Visų ketvirta, asmuo, įsigydamas verslo liudijimą privalo įsigyti ir prekių arba paslaugų pirkimo – pardavimo kvitus, kuriuos jis turės išrašyti savo klientams. Tokių kvitų įsigyti nereikia tiems, kurie įsigija verslo liudijimus norėdami užsiimti patalpų nuoma.

Visų penkta, asmenys, įsigiję verslo liudijimus, privalo mokėti tam tikrus įstatymuose nustatytus mokesčius į valstybės biudžetą.

Taigi, šis pareigų sąrašas nėra galutinis. Verslo liudijimų turėtojai privalo atlikti ir daug kitų pareigų numatytų įstatymuose. Matome, kad tokie asmenys privalo atlikti tam tikras pareigas, norėdami užtikrinti savo veiklos teisėtumą.
 
 
Susiję straipsniai

Verslo Liudijimo Turėtojo Atsakomybė

 

Asmenys, kurie netinkamai vykdo verslo liudijime nurodytą veiklą, gali būti traukiami administracinėn atsakomybėn. Taigi, pakalbėkime apie tai, ko nevertėtų daryti, kad Jūsų veikla būtų teisėta.

Svarbu paminėti, kad jeigu asmuo pažeidžia metinės pajamų deklaracijos pateikimo taisykles, jis gali būti traukiamas atsakomybėn pagal atitinkamą Administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsnį. Taigi, jeigu asmuo nepateikė deklaracijos iki gegužės 1 dienos, pateikė ją pavėluotai arba pateikė neteisingus duomenis, jam gali būti taikoma administracinė nuobauda įspėjimo forma arba piniginė bauda.

Taip pat tie asmenys, kurie įsigiję verslo liudijimus nepildo pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalų, neturi pirkimo – pardavimo kvitų knygelių ir kitaip netinkamai vykdo apskaitą, yra traukiami administracinėn atsakomybėn ir jiems yra skiriama piniginė bauda. ...

Verslo Liudijimo Turėtojo Atsakomybė

Verslo Liudijimo Trūkumai

 

Veikla pagal verslo liudijimą šiandien yra labai populiari individualios veiklos forma. ...

Verslo Liudijimo Trūkumai

Verslo Liudijimo Privalumai

 

Lietuvoje dug žmonių vykdo veiklą turėdami būtent verslo liudijimus. ...

Verslo Liudijimo Privalumai

Verslo Liudijimą Įsigijusio Gyventojo Teisės

 

Pagrindinė teisė, kuri yra suteikiama verslo liudijimo turėtojui bei jame nurodytam asmeniui yra teisė verstis tam tikra veikla nurodyta verslo liudijime. ...

Verslo Liudijimą Įsigijusio Gyventojo Teisės

Veiklos Vykdymo Vietoje Privalomi Turėti Dokumentai

 

Labai dažnai asmenims, kurie vykdo tam tikrą veiklą turėdami verslo liudijimą, kyla klausimas, kokius dokumentus reikia turėti su savimi, kai užsiimi verslo liudijime nurodyta veikla. ...

Veiklos Vykdymo Vietoje Privalomi Turėti Dokumentai

Kokių Teisių Verslo Liudijimai Nesuteikia?

 

Nors verslo liudijimai jų turėtojams suteikia tam tikras teises, tačiau verslo liudijimų turėtojams daug teisių yra ir nesuteikiama. ...

Kokių Teisių Verslo Liudijimai Nesuteikia?

Kitų Asmenų Dalyvavimas Verslo Liudijimą Įsigijusio Gyventojo Veikloje

 

Nuo 2012 metų sausio 1 dienos įsigaliojo teisės aktai, kuriuose yra nurodyta, kad verslo liudijimą įsigijusio gyventojo veikloje turi teisę dalyvauti tokie asmenys, kaip sutuoktinis, tėvai, vaikas nuo 14 metų amžiaus, globojamasis, globėjas arba rūpintojas. ...

Kitų Asmenų Dalyvavimas Verslo Liudijimą Įsigijusio Gyventojo Veikloje

Individualios Veiklos Pažymėjimas Ar Verslo Liudijimas?

 

Asmenims, pradedantiems individualią veiklą, dažnai kyla dilema, ką pasirinkti: individualią veiklą pagal verslo liudijimą ar pagal individualios veiklos pažymėjimą. ...

Individualios Veiklos Pažymėjimas Ar Verslo Liudijimas?

Verslo Liudijimo Įsigijimas: Kiek Mokėti

 

Verslo liudijimo mokėtini mokesčiai apskaičiuojami individualiai kiekvienam atvejui. ...

Verslo Liudijimo Įsigijimas: Kiek Mokėti

Verslo Liudijime Pateikiama Informacija

 

Kiekviename verslo liudijime yra pateikiama nustatyta informacija. ...

Verslo Liudijime Pateikiama Informacija

Veiklos, Įsigijus Verslo Liudijimą

 

Asmuo, įsigijęs verslo liudijimą, gali savarankiškai verstis veikla, gauti iš jos pajamų. ...

Veiklos, Įsigijus Verslo Liudijimą

Veiklos Apskaita, Dirbant Su Verslo Liudijimu

 

Įsigiję verslo liudijimą ir sumokėję pajamų mokestį, galite vykdyti tam tikrą veiklą. ...

Veiklos Apskaita, Dirbant Su Verslo Liudijimu

Išlaidų Apskaita Su Verslo Liudijimu

 

Dirbdami su verslo liudijimu, Jūs oficialiai vykdote tam tikrą veiklą. ...

Išlaidų Apskaita Su Verslo Liudijimu

Pajamų Apskaita Su Verslo Liudijimu

 

Verslo liudijimas yra puiki galimybė mokant pajamų mokestį vykdyti tam tikrą veiklą ir gauti iš jos pajamų. ...

Pajamų Apskaita Su Verslo Liudijimu

Kas Yra Verslo Liudijimas

 

Kalbant paprastai, verslo liudijimas yra toks dokumentas, kuris suteikia teisę fiziniams asmenims legaliai verstis tam tikra veikla. ...

Kas Yra Verslo Liudijimas

Verslo Liudijimui Gauti Reikalingi Dokumentai

 

Nusprendėte įsigyti verslo liudijimą? ...

Verslo Liudijimui Gauti Reikalingi Dokumentai

Verslo Liudijimo Pratęsimas

 

Verslo liudijimas – dokumentas, su kuriuo galite legaliai vykdyti tam tikrą veiklą, mokėdami pajamų mokestį. ...

Verslo Liudijimo Pratęsimas

Verslo Liudijimų Turėtojų Tikrinimas

 

Asmenys, kurie yra įsigiję verslo liudijimus, gali būti tikrinami tam tikrų pareigūnų. ...

Verslo Liudijimų Turėtojų Tikrinimas