Rekomenduojame

Kitų Asmenų Dalyvavimas Verslo Liudijimą Įsigijusio Gyventojo Veikloje

 

Kitų Asmenų Dalyvavimas Verslo Liudijimą Įsigijusio Gyventojo Veikloje Nuo 2012 metų sausio 1 dienos įsigaliojo teisės aktai, kuriuose yra nurodyta, kad verslo liudijimą įsigijusio gyventojo veikloje turi teisę dalyvauti tokie asmenys, kaip sutuoktinis, tėvai, vaikas nuo 14 metų amžiaus, globojamasis, globėjas arba rūpintojas. Svarbu pabrėžti, kad iki tol šeimos narių, kurie gali įsitraukti į tokią veiklą, skaičius nebuvo ribojamas.

Svarbu ir tai, kad verslo liudijime nurodytą veiklą asmuo gali vykdyti tik tada, kai jis yra įrašytas verslo liudijime. Todėl, jeigu gyventojas nori, kad į jo veiklą įsitrauktų ir kitas asmuo, pateikdamas prašymą dėl verslo liudijimo išdavimo, prašyme turi nurodyti ir kito asmens duomenis.

Jeigu gyventojas prašyme nenurodė, kad į jo vykdomą veiklą yra įtraukiamas dar vienas asmuo ir jam yra išduotas verslo liudijimas, tada reikia kreiptis su papildomu prašymu įrašyti asmenį į verslo liudijimą. Toks prašymas gali būti pateikiamas verslo liudijimo galiojimo metu arba norint pratęsti verslo liudijimo galiojimą.

Asmuo, kuris yra įrašytas į verslo liudijimą, gali vykdyti veiklą kartu su asmeniu, turinčiu verslo liudijimą bei gali veikti atskirai nuo jo. Savo ruožtu asmuo, kuris nėra įrašytas į verslo liudijimą, apskritai negali vykdyti tokios veiklos.

Taigi, privalome prisiminti, kad yra tam tikras sąrašas asmenų, kurie gali būti įrašyti į verslo liudijimą, todėl tie, kurie neatitinka minėtų kriterijų, negali būti įrašyti į verslo liudijimą. Be to, verta prisiminti kito asmens įtraukimo į savo veiklą taisykles, kurių laikymasis užtikrins Jūsų veiklos teisėtumą.
 
 
Susiję straipsniai

Individualios Veiklos Pažymėjimas Ar Verslo Liudijimas?

 

Asmenims, pradedantiems individualią veiklą, dažnai kyla dilema, ką pasirinkti: individualią veiklą pagal verslo liudijimą ar pagal individualios veiklos pažymėjimą. Pabandykime išsiaiškinti, kas yra geriau.

Pirmiausia, verta paminėti, kad verslo liudijimas yra išduodamas tam tikram laikotarpiui. Verslo liudijimą galima gauti mažiausiai 5 dienoms. Tam tikru atveju leidžiama įsigyti ir vienai dienai, kai verslo liudijime nurodyta veikla liečia prekybinę veiklą. ...

Individualios Veiklos Pažymėjimas Ar Verslo Liudijimas?

Verslo Liudijimo Įsigijimas: Kiek Mokėti

 

Verslo liudijimo mokėtini mokesčiai apskaičiuojami individualiai kiekvienam atvejui. ...

Verslo Liudijimo Įsigijimas: Kiek Mokėti

Verslo Liudijime Pateikiama Informacija

 

Kiekviename verslo liudijime yra pateikiama nustatyta informacija. ...

Verslo Liudijime Pateikiama Informacija

Veiklos, Įsigijus Verslo Liudijimą

 

Asmuo, įsigijęs verslo liudijimą, gali savarankiškai verstis veikla, gauti iš jos pajamų. ...

Veiklos, Įsigijus Verslo Liudijimą

Veiklos Apskaita, Dirbant Su Verslo Liudijimu

 

Įsigiję verslo liudijimą ir sumokėję pajamų mokestį, galite vykdyti tam tikrą veiklą. ...

Veiklos Apskaita, Dirbant Su Verslo Liudijimu

Išlaidų Apskaita Su Verslo Liudijimu

 

Dirbdami su verslo liudijimu, Jūs oficialiai vykdote tam tikrą veiklą. ...

Išlaidų Apskaita Su Verslo Liudijimu

Pajamų Apskaita Su Verslo Liudijimu

 

Verslo liudijimas yra puiki galimybė mokant pajamų mokestį vykdyti tam tikrą veiklą ir gauti iš jos pajamų. ...

Pajamų Apskaita Su Verslo Liudijimu

Kas Yra Verslo Liudijimas

 

Kalbant paprastai, verslo liudijimas yra toks dokumentas, kuris suteikia teisę fiziniams asmenims legaliai verstis tam tikra veikla. ...

Kas Yra Verslo Liudijimas

Verslo Liudijimui Gauti Reikalingi Dokumentai

 

Nusprendėte įsigyti verslo liudijimą? ...

Verslo Liudijimui Gauti Reikalingi Dokumentai

Verslo Liudijimo Pratęsimas

 

Verslo liudijimas – dokumentas, su kuriuo galite legaliai vykdyti tam tikrą veiklą, mokėdami pajamų mokestį. ...

Verslo Liudijimo Pratęsimas

Verslo Liudijimų Turėtojų Tikrinimas

 

Asmenys, kurie yra įsigiję verslo liudijimus, gali būti tikrinami tam tikrų pareigūnų. ...

Verslo Liudijimų Turėtojų Tikrinimas

Verslo Liudijimo Turėtojo Pareigos

 

Asmenys, įsigiję verslo liudijimus, įgauna ne tik tam tikras teises, tačiau ir konkrečias pareigas, kurias jie privalo vykdyti. ...

Verslo Liudijimo Turėtojo Pareigos

Verslo Liudijimo Turėtojo Atsakomybė

 

Asmenys, kurie netinkamai vykdo verslo liudijime nurodytą veiklą, gali būti traukiami administracinėn atsakomybėn. ...

Verslo Liudijimo Turėtojo Atsakomybė

Verslo Liudijimo Trūkumai

 

Veikla pagal verslo liudijimą šiandien yra labai populiari individualios veiklos forma. ...

Verslo Liudijimo Trūkumai

Verslo Liudijimo Privalumai

 

Lietuvoje dug žmonių vykdo veiklą turėdami būtent verslo liudijimus. ...

Verslo Liudijimo Privalumai

Verslo Liudijimą Įsigijusio Gyventojo Teisės

 

Pagrindinė teisė, kuri yra suteikiama verslo liudijimo turėtojui bei jame nurodytam asmeniui yra teisė verstis tam tikra veikla nurodyta verslo liudijime. ...

Verslo Liudijimą Įsigijusio Gyventojo Teisės

Veiklos Vykdymo Vietoje Privalomi Turėti Dokumentai

 

Labai dažnai asmenims, kurie vykdo tam tikrą veiklą turėdami verslo liudijimą, kyla klausimas, kokius dokumentus reikia turėti su savimi, kai užsiimi verslo liudijime nurodyta veikla. ...

Veiklos Vykdymo Vietoje Privalomi Turėti Dokumentai

Kokių Teisių Verslo Liudijimai Nesuteikia?

 

Nors verslo liudijimai jų turėtojams suteikia tam tikras teises, tačiau verslo liudijimų turėtojams daug teisių yra ir nesuteikiama. ...

Kokių Teisių Verslo Liudijimai Nesuteikia?