Rekomenduojame

UAB Samprata Ir Požymiai

 

UAB Samprata Ir Požymiai UAB (uždaroji akcinė bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas yra padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. UAB būdingi tam tikri požymiai, kurie leidžia atskirti UAB nuo kitų juridinių asmenų teisinių formų.

Visų pirma, UAB įsteigimui yra reikalingas minimalus 2500 eurų įstatinis kapitalas. Akcijos gali būti apmokamos tiek piniginiais, tiek nepiniginiais įnašais. Tačiau bet kuriuo atveju, piniginio įnašo suma neturi būti mažesnė negu 2500 eurų.

UAB akcininkų skaičius yra ribojamas. Uždarojoje akcinėje bendrovėje negali būti daugiau 250 akcininkų. Akcininkais gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Kiekvienas akcininkas turi tiek balsų bendrovėje, kiek jam leidžia turėti jo įsigytos akcijos.

Privalomi UAB organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir bendrovės vadovas. Tačiau taip pat gali būti sudaroma stebėtojų taryba bei valdyba.

UAB akcijomis akcininkai negali prekiauti viešai išskyrus įstatymuose numatytas išimtis.
Svarbu paminėti, kad akcininkai gali išsiimti UAB pelną dividendų forma, tačiau tik tada, kai pasibaigia mokestiniai metai, bendrovė gavo pelno, yra sumažinamas įstatinis kapitalas bei bendrovėje turima laisvų lėšų.

Taip pat labai svarbus požymis yra tas, kad UAB yra ribotos atsakomybės juridinis asmuo, todėl UAB ir jos dalyvių turtas yra atskirtas. UAB neatsako už dalyvio prievoles, taip pat dalyviai neatsako už UAB prievoles savo turtu. Dalyviai atsako už UAB prievoles tik tuo turtu, kurį įnešė į bendrovę.

Taigi, UAB turi nemažai požymių, kurių dėka galima atskirti ją nuo kitų juridinių asmenų. Taip pat tokių požymių išskirimas leidžia apsispręsti dėl galutinio įmonės teisinės formos pasirinkimo.
 
 
Susiję straipsniai

UAB Privalumai

 

Uždaroji akcinė bendrovė yra populiariausia juridinio asmens teisinė forma Lietuvoje. Tokio tipo įmonių Lietuvoje įregistruota daugiausia. Verta panagrinėti, kodėl steigėjai renkasi būtent tokią juridinio asmens formą.

Visų pirma, UAB yra ribotos atsakomybės privatus juridinis asmuo. Tai reiškia, kad juridinio asmens dalyvis už juridinio asmens prievoles atsako tik tuo turtu, kurį įnešė į juridinį asmenį. ...

UAB Privalumai

UAB Organai

 

Juridinio asmens organai yra strūktūriniai jo vienetai, per kuriuos jis atlieka tam tikrus veiksmus. ...

UAB Organai

UAB Akcijų Perleidimas

 

Daugeliui verslininkų yra žinomas faktas, kad UAB akcijas galima perleisti įvairiais būdais. ...

UAB Akcijų Perleidimas

Kas yra uždaroji akcinė bendrovė?

 

Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas yra padalytas į akcijas. ...

Kas yra uždaroji akcinė bendrovė?

Kaip įsteigti uždarąją akcinę bendrovę? Pavadinimo registravimas

 

Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. ...

Kaip įsteigti uždarąją akcinę bendrovę? Pavadinimo registravimas

Kaip įsteigti uždarąją akcinę bendrovę? Po pavadinimo registravimo

 

Jei jau įregistravote savo uždarosios akcinės bendrovės pavadinimą, bendrovės steigėjai turi pasirašyti uždarosios akcinės bendrovės steigimo sutartį (jei steigėjai yra du ar daugiau) arba uždarosios akcinės bendrovės steigimo aktą (jei bendrovės steigėjas yra vienas asmuo). ...

Kaip įsteigti uždarąją akcinę bendrovę? Po pavadinimo registravimo

UAB Trūkumai

 

Kiekviena juridinio asmens teisinė forma turi savo privalumų bei trūkumų. ...

UAB Trūkumai

UAB Steigimo Tvarka

 

Uždaroji akcinė bendrovė yra populiariausia Lietuvoje juridinio asmens teisinė forma. ...

UAB Steigimo Tvarka

UAB Steigimo Kainos

 

Tam, kad UAB būtų įsteigta, reikia atlikti daug procedūrinių veiksmų. ...

UAB Steigimo Kainos

UAB Steigimas Elektroniniu Būdu

 

Šiuo metu vis populiarėja UAB steigimas internetu, kai asmuo reikiamus veiksmus gali padaryti neišeidamas iš namų. ...

UAB Steigimas Elektroniniu Būdu