Rekomenduojame

UAB Organai

 

UAB Organai Juridinio asmens organai yra strūktūriniai jo vienetai, per kuriuos jis atlieka tam tikrus veiksmus. Juridinis asmuo per savo organus įgija ir įgyvendina savo teises bei prisiima ir vykdo pareigas. Uždaroji akcinė bendrovė taip pat turi savo organus, tiek privalomus, tiek neprivalomus.

Privalomi UAB organai yra šie: visuotinis akcininkų susirinkimas ir bendrovės vadovas.

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra organas sprendžiantis svarbiausius klausimus susijusius su bendrove, kurie daro įtaką tolesnei juridinio asmens veiklai, statusui ar egzistavimui. Visuotinis akcininkų susirinkimas atlieka tokius veiksmus kaip metinės finansinės atskaitomybės svarstymas ir patvirtinimas, pelno paskirstymas, sprendimo priėmimas restruktūrizuoti ar likviduoti bendrovę ir kitus veiksmus.

Kalbant apie bendrovės vadovą, su juo yra sudaroma darbo sutartis. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę UAB veiklą, priima ir atleidžia darbuotojus. Jis atsako už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registrui, finansinės atskaitomybės sudarymą, bendrovės veiklos organizavimą ir kitus dalykus numatytus įstatymuose.

Bendrovėje taip pat gali būti sudaromi tokie neprivalomi kolegialūs organai kaip stebėtojų taryba ir valdyba.

Stebėtojų tarybos pagrindinė funkcija yra atlikti UAB veiklos kontrolę, stebėti, kaip valdymo organai atlieka savo funkcijas ir teikti jiems su tuo susijusias rekomendacijas.

Valdybos atliekamos funkcijos susijusios su UAB veiklos strategijos svarstymu ir tvirtinimu, bendrovės filialų nuostatų tvirtinimu ir kitokia veikla. Taip pat valdyba priima svarbius bendrovei sprendimus, pavyzdžiui: sprendimus steigti filialus ir atstovybes ar sprendimus dėl turto įsigijimo.

Apibendrinant, svarbu paminėti, kad be atitinkamų organų UAB veikla apskritai nebūtų įmanoma, kadangi organai yra tarsi UAB rankos, kurių dėka galima atlikti veiksmus, susijusius su bendrovės veikla.
 
 
Susiję straipsniai

UAB Akcijų Perleidimas

 

Daugeliui verslininkų yra žinomas faktas, kad UAB akcijas galima perleisti įvairiais būdais. Tačiau ką reikėtų žinoti, ruošiantis atlikti tokį veiksmą?

Pirmiausia, reikia išsiaiškinti, kokios akcijos gali būti perleidžiamos. Įstatymuose yra numatytos dvi sąlygos, kurioms esant galima perleisti UAB akcijas. Pirma sąlyga - gali būti perleidžiamos tik visiškai apmokėtos akcijos. ...

UAB Akcijų Perleidimas

Kas yra uždaroji akcinė bendrovė?

 

Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas yra padalytas į akcijas. ...

Kas yra uždaroji akcinė bendrovė?

Kaip įsteigti uždarąją akcinę bendrovę? Pavadinimo registravimas

 

Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. ...

Kaip įsteigti uždarąją akcinę bendrovę? Pavadinimo registravimas

Kaip įsteigti uždarąją akcinę bendrovę? Po pavadinimo registravimo

 

Jei jau įregistravote savo uždarosios akcinės bendrovės pavadinimą, bendrovės steigėjai turi pasirašyti uždarosios akcinės bendrovės steigimo sutartį (jei steigėjai yra du ar daugiau) arba uždarosios akcinės bendrovės steigimo aktą (jei bendrovės steigėjas yra vienas asmuo). ...

Kaip įsteigti uždarąją akcinę bendrovę? Po pavadinimo registravimo

UAB Trūkumai

 

Kiekviena juridinio asmens teisinė forma turi savo privalumų bei trūkumų. ...

UAB Trūkumai

UAB Steigimo Tvarka

 

Uždaroji akcinė bendrovė yra populiariausia Lietuvoje juridinio asmens teisinė forma. ...

UAB Steigimo Tvarka

UAB Steigimo Kainos

 

Tam, kad UAB būtų įsteigta, reikia atlikti daug procedūrinių veiksmų. ...

UAB Steigimo Kainos

UAB Steigimas Elektroniniu Būdu

 

Šiuo metu vis populiarėja UAB steigimas internetu, kai asmuo reikiamus veiksmus gali padaryti neišeidamas iš namų. ...

UAB Steigimas Elektroniniu Būdu

UAB Samprata Ir Požymiai

 

UAB (uždaroji akcinė bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas yra padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. ...

UAB Samprata Ir Požymiai

UAB Privalumai

 

Uždaroji akcinė bendrovė yra populiariausia juridinio asmens teisinė forma Lietuvoje. ...

UAB Privalumai