Rekomenduojame

Europos Sąjungos Parama Smulkiam Verslui

 

Europos Sąjungos Parama Smulkiam Verslui Nuo 2014 iki 2020 metų Lietuvą turi pasiekti Europos Sąjungos paramos lėšos, kurių yra 10 % daugiau negu Lietuva gavo nuo 2007 iki 2013 metų. Didžiausia paramos dalis bus skiriama būtent smulkiam ir vidutiniam verslui plėtoti.

Verta paminėti, kad net 52 % gautų Europos Sąjungos paramos lėšų atiteks būtent smulkaus bei vidutinio verslo subjektams. Kita didelė dalis šių lėšų bus skiriama sanglaudos politikai bei žemės ūkiui.

Europos Sąjungos komisija anksčiau pasisakydavo, kad svarbesnis yra būtent stambus verslas, kurį plėtoja didelės įmonės. Tačiau paskutiniais metais Europos Komisija palaipsniui keičia savo nuomonę. Dabar Komisija yra linkusi manyti, kad smulkus verslas turi didelį potencialą ir yra ypatingai svarbus.

2014 metais Lietuvos Ūkio ministerija pradėjo skelbti pirmus kvietimus dalyvauti ES paramos gavimo konkurse.

Taip pat svarbu yra žinoti, kokius žingsnius reikia atlikti, kad verslo subjektui būtų suteikta parama verslui. Visų pirma, reikia sužinoti, ar tam tikra sritis ar projektas apskritai gali būti finansuojami. Šią informaciją galima sužinoti tinklalapyje “www.esparama.lt”.

Jeigu tam tikras projektas gali būti finansuojamas, reikia sulaukti kvietimo teikti paraišką paramai gauti. Kvietimai taip pat yra skelbiami atsakingų institucijų anksčiau minėtoje svetainėje. Todėl reikia atidžiai stebėti šios svetainės naujienas arba jas užsiprenumeruoti.

Trečias žingsnis yra paraiškos užpildymas bei jos pateikimas atsakingai institucijai. Taigi, atlikus šiuos tris žingsnius, galima tikėtis Europos Sąjungos paramos verslo projektui.

Apibendrinant, pasakytina, kad Europos Sąjunga yra linkusi plėtoti valstybių narių smulkųjį bei vidutinį verslą, todėl visi norintys gali pasinaudoti šia galimybe ir prisidėti prie Lietuvos smulkaus verslo plėtros.
 
 
Susiję straipsniai

Kas Yra Smulkusis Verslas

 

Kai kalbama apie smulkųjį verslą, beveik visada drauge minimas ir vidutinis verslas. Jie kartu turi vieną bendrą pavadinimą – smulkusis ir vidutinis verslas (SVV). Toks verslas apibūdinamas kaip įmonė, kurioje dirbančių darbuotojų skaičius, taip pat apyvarta arba kiti rodikliai neviršija nustatytų.

Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės skirstomos į tris grupes:

• mikroįmonė (tai įmonė, kurioje dirba tik iki dešimt darbuotojų, o jos metinės pajamos neviršija 2 milijonų eurų arba įmonės turto balansinė vertė neviršija 1,45 milijonų eurų);

• maža įmonė (tai įmonė, kurioje dirba iki 50 darbuotojų, o metinės šio įmonės pajamos neviršija 7 milijonų eurų arba jos balansinė turto vertė ne didesnė nei 5 milijonai eurų);

• vidutinė įmonė (tai tokia įmonė, kurioje dirba iki 250 darbuotojų, o jos metinės pajamos neviršija 40 milijonų eurų arba turto balansinė vertė yra iki 27 milijonų eurų).

Smulkus ir vidutinis verslas suteikia galimybes realizuoti savo idėjas, pritaikyti žinias. ...

Kas Yra Smulkusis Verslas

Smulkus Verslas Užsienio Valstybėse

 

Išmanant smulkaus verslo padėtį Lietuvoje, vertėtų palyginti ją su kitų valstybių smulkaus verslo padėtimi bei išskirti tam tikrus panašumus bei skirtumus. ...

Smulkus Verslas Užsienio Valstybėse

Smulkaus Verslo Pradžios Klaidos

 

Dažnai jauni verslininikai užsidegę noru kuo greičiau įsteigti savo įmonę ir pradėti savo verslą padaro daug nepataisomų klaidų, kurios sukelia neigiamų pasekmių. ...

Smulkaus Verslo Pradžios Klaidos

Smulkaus Verslo Trūkumai

 

Nors smulkus verslas pasižymi tam tikrais pranašumais, dėl kurių verslininkai ir pasirenka šią veiklos sritį, vis dėlto, reikėtų paminėti ir smulkaus verslo trūkumus. ...

Smulkaus Verslo Trūkumai

Smulkaus Verslo Samprata

 

Kiekvienas iš mūsų kasdien susiduria su smulkiu verslu. ...

Smulkaus Verslo Samprata

Smulkaus Verslo Privalumai

 

Smulkus verslas yra labiausiai paplitęs verslas Lietuvoje. ...

Smulkaus Verslo Privalumai

Parama Smulkiam Verslui

 

Smulkus verslas sudaro didžiąją dalį valstybės ekonomikos, todėl valstybė stengiasi rūpintis verslumo skatinimu ir teikia tam tikrą paramą smulkiesiems verslininkams. ...

Parama Smulkiam Verslui

Nuo Ko Priklauso Smulkaus Verslo Sėkmė?

 

Visais atvejais yra sunku nustatyti, kas smulkųjį verslą daro sėkmingą. ...

Nuo Ko Priklauso Smulkaus Verslo Sėkmė?