Rekomenduojame

Lean Strategija - Krypties Pakeitimas

 

Lean Strategija - Krypties Pakeitimas Įmonių vadovai norėdami įdiegti Lean sistemą savo įmonėje domisi Lean filosofija, naudoja įvairius Lean metodus. Tačiau vien to nepakanka, kad Lean sistema veiktų sklandžiai. Kartais tam, kad Lean sistema būtų naudinga įmonei, įmonė turi atsisakyti savo tradicinio požiūrio į procesų valdymą ir visiškai pakeisti savo procesų kryptį.

Norint pritaikyti Lean sistemą įmonės procesų valdyme, reikia įdiegti būtent tokias naujoves:

• Vadovų mąstymo ir vertybių pakeitimas.
• Vadovavimo metodų pakeitimas.
• Esminių įmonės veiklos principų pakeitimas kitais.
• Įdiegti kitokias tobulinimo ir ugdymo formas.

Tačiau diegiant tokias naujoves yra sudėtinga itikinti kitus asmenis dirbti pagal naują programą. Ilgą laikotarpį įpratę dirbti asmenys pagal vieną programą turi pakeisti savo įpročius ir pradėti dirbti pagal kitą programą. Tokie pasikeitimai gali daryti įtaką darbuotojų pasipriešinimui. Tačiau visais atvejais yra svarbu, kad į šią naujovėmis grįstą veiklą įsitrauktų įmonės vadovybė.

Krypties pakeitimo strategijoje galioja „top – down“ principo taikymas. Šis principas reiškia, kad pirmiausia patys įmonės vadovai privalo suprasti Lean sistemos filosofiją. Tik pilnai supratę šią filosofiją bei turėdami supratimą, kaip tokią sistemą įdiegti gali duoti tam tikrus naujovėmis grįstus nurodymus darbuotojams.

Taigi, viena iš Lean strategijų yra esminis krypties pakeitimas, kuris yra susijęs su tam tikra problema. Tačiau tokia problema gali būti lengvai išsprendžiama, jeigu įmonės vadovybė laikosi „top – down“ minėto principo.
 
 
Susiję straipsniai

Lean Sistemos Taikymo Priežastys

 

Šiuo metu vis daugiau verslininkų susidomi Lean sistema. Nemažai iš tų verslininkų priima sprendimus įdiegti šią sistemą savo įmonės valdyme. Taigi, verta panagrinėti, kas skatina verslininkus diegti šią sistemą?

Visų pirma, kiekvienos įmonės vadovai ieško būdų kaip išgyventi sunkų laikotarpį. Kartais įvairios įmonės susiduria su tam tikromis krizėmis, o tai reiškia, kad yra pats metas išbandyti kažką naujo siekiant išsaugoti įmonę ir neleisti jai žlugti. ...

Lean Sistemos Taikymo Priežastys

Lean Sistemos Metodai

 

Lean sistema gali būti diegiama naudojant įvairius šios sistemos metodus. ...

Lean Sistemos Metodai

Lean Sistemos Diegimo Sunkumai Lietuvoje

 

Daugelio mokslininkų manymu Lean sistemos diegimas Lietuvoje yra sudėtingas procesas dėl kultūrinės aplinkos. ...

Lean Sistemos Diegimo Sunkumai Lietuvoje

Lean Sistema Paslaugų Sektoriuje

 

Lean sistema gali būti sėkmingai diegiama ne tik įmonėse, kurios vykdo veiklą gamybos sektoriuje. ...

Lean Sistema Paslaugų Sektoriuje

Lean Metodikos Istorija

 

Lean sistemos bruožų galima pastebėti jau XVI amžiuje vykstančiuose procesuose. ...

Lean Metodikos Istorija

Kas Yra Lean Sistema?

 

Šiais laikais labai dažnai pasaulyje produktų pagaminama daugiau, negu jų iš tikrųjų reikia. ...

Kas Yra Lean Sistema?

Lean Metodologija

 

Lean metodologijos terminas tikriausiai dar nėra visiems labai gerai žinomas, daugeliui galbūt net negirdėtas. ...

Lean Metodologija

Lean Metodika

 

Lean yra tokia sistema, kuria optimizuojama veikla. ...

Lean Metodika

Lean Sistemos Įgyvendinimas

 

Lean sistema – tai procesų valdymo metodinis pagrindas. ...

Lean Sistemos Įgyvendinimas

Kas Yra Lean Sistema

 

„Lena sistema“ mums dar gana naujas terminas. ...

Kas Yra Lean Sistema

Lean Sistema

 

Apie Lean sistemą, tikėtina, dar neteko labai daug girdėti. ...

Lean Sistema

Pagrindiniai Lean Sistemos Principai

 

Lean sistema yra grindžiama tam tikrais principais. ...

Pagrindiniai Lean Sistemos Principai