Rekomenduojame

Žmogiškųjų Išteklių Veiklos Motyvavimo Teorijos

 

Žmogiškųjų Išteklių Veiklos Motyvavimo Teorijos Žmogiškųjų išteklių veiklos motyvavimas laikomas esmine žmogiškųjų išteklių vadybos dalimi. Tik motyvuoti darbuotojai sieks organizacijos tikslų. Tik motyvuoti darbuotojai taps organizacijos konkurenciniu pranašumu. Tik motyvuoti darbuotojai stengsis ir dirbs našiai.

Literatūroje skiriamos dvi žmogiškųjų išteklių veiklos motyvavimo teorijų grupės: turinio teorijos ir proceso teorijos.

Žinomiausia turinio motyvacijos teorija – Maslow poreikių piramidės teorija. Pastaroji teorija remiasi hierarchiniu poreikių skirstymu. Šis teoretikas visus žmogaus poreikius suskirstė į penkias poreikių grupes: pagrindas – fiziologiniai poreikiai, kylant aukštyn – saugumo poreikiai, socialiniai poreikiai, pagarbos, o viršūnėje – saviraiškos poreikiai.

Dar viena populiari turinio motyvacijos teorija – Herzbergo dviejų veiksnių teorija. Šis teoretikas teigė, kad poreikių grupės yra dvi: higieniniai ir motyvaciniai.

Kalbant apie proceso motyvacijos teorijas, tai žinomiausia yra lūkesčių teorija. Ši teorija remiasi tuo, kad visi dirba tikėdamiesi tam tikro atlygio. Motyvuojant svarbu žinoti kiekvieno lūkesčius. Kadangi skirtingi darbuotojai turi skirtingų lūkesčių.

Dar viena proceso motyvacijos teorija – teisingumo teorija. Remiantis šia teorija, darbuotojai lygina savo santykį tarp indėlio į darbą ir atlygio bei kitų darbuotojų indėlio į darbą ir atlygio. Tikimasi teisingumo. Šioje teorijoje yra svarbiausias teisingumas. Jis suvokiamas kaip indėlis į darbą palyginti su tuo, kas gaunama už darbą.

Taigi, matyti, kad turinio motyvacijos teorijos remiasi asmens poreikiais ir jų tenkinimu. Proceso motyvacijos teorijos remiasi lūkesčiai, indėliu į darbą ir gautu rezultatu bei atlygiu.
 
 
Susiję straipsniai

Kas yra žmogiškieji ištekliai?

 

Vis dažniau girdimas terminas „žmogiškieji ištekliai“ neretai palydimas klausimu: „kas yra žmogiškieji ištekliai?“ Skamba įmantriai, tačiau reikšmė daug paprastesnė nei gali pasirodyti. Plačiąją prasme, žmogiškieji ištekliai yra visos šalies gyventojai, darbo jėga, o siaurąją prasme, žmogiškieji ištekliai – organizacijos personalas, t. y. darbuotojai. ...

Kas yra žmogiškieji ištekliai?

Žmogiškųjų išteklių planavimas

 

Pirmiausiai, turbūt daugeliui kyla klausimas, kas yra žmogiškieji ištekliai? ...

Žmogiškųjų išteklių planavimas

Vidinė Personalo Paieška

 

Darbuotojai į laisvas vietas gali būti atrenkami iš išorės, o gali būti vykdoma ir vidinė paieška. ...

Vidinė Personalo Paieška

Kandidato Asmenybės Aprašas

 

Kai organizacijoje nusprendžiama, kad bus ieškoma naujo darbuotojo, tikslinga sudaryti jo asmenybės parašą. ...

Kandidato Asmenybės Aprašas

Išorinė Personalo Paieška

 

Išorinė personalo paieška – tai būdas, kai kandidatas į laisvą darbo vietą ieškomas iš išorės. ...

Išorinė Personalo Paieška

Darbuotojų Parinkimas

 

Darbo pokalbis svarbus ne tik ieškančiajam darbo, tačiau ir darbdaviui. ...

Darbuotojų Parinkimas

Žmogiškųjų Išteklių Valdymo Aplinka

 

Pasaulyje ir Lietuvoje yra nemažai sąlygų, kurios daro arba pozityvią, arba negatyvią įtaką darbo santykių formavimuisi. ...

Žmogiškųjų Išteklių Valdymo Aplinka

Žmogiškųjų Išteklių Valdymas

 

Žmogiškųjų išteklių valdymas tai yra ne tik darbuotojų paieška, jų pašalinimas iš pareigų, socialinis aprūpinimas. ...

Žmogiškųjų Išteklių Valdymas

Žmogiškųjų Išteklių Problematika Lietuvoje

 

Kiekviena įmonė vykdo savo veiklą turėdama tam tikrų tikslų. ...

Žmogiškųjų Išteklių Problematika Lietuvoje

Pasiruošimas Atrankos Interviu

 

Interviu (darbo pokalbis) yra vienas iš populiariausių darbuotojų atrankos metodų. ...

Pasiruošimas Atrankos Interviu

Gero Darbuotojo Asmenybės Bruožai

 

Įvairioms organizacijoms dažnai tenka susidurti su nelengvu uždaviniu – tinkamo darbuotojo paieška. ...

Gero Darbuotojo Asmenybės Bruožai

Darbuotojų Atrankos Proceso Efektyvinimas

 

Surasti tinkamą bei kvalifikuotą darbuotoją yra tikras iššūkis darbdaviui. ...

Darbuotojų Atrankos Proceso Efektyvinimas

Darbuotojų Atrankos Išlaidos Darbdaviams

 

Daugelis žmonių mano, kad darbuotojų atranka nieko nekainuoja. ...

Darbuotojų Atrankos Išlaidos Darbdaviams

Atrankos Interviu Rūšys

 

Darbdavys arba darbuotojų atrankos specialistai turi galimybę pasirinkti įvairias darbo pokalbio rūšis norint pasirinkti tinkamą darbuotoją. ...

Atrankos Interviu Rūšys

Darbuotojų Paieškos Procesas

 

Interneto platybėse gausu informacijos, kaip pasiruošti darbo pokalbiui. ...

Darbuotojų Paieškos Procesas