Rekomenduojame

Verslo Liudijimui Gauti Reikalingi Dokumentai

 

Verslo Liudijimui Gauti Reikalingi Dokumentai Nusprendėte įsigyti verslo liudijimą? Tuomet Valstybinei mokesčių inspekcijai turėsite pateikti tam tikrus dokumentus.

Pagrindinis dokumentas – prašymas dėl verslo liudijimo įsigijimo. Jei verslo liudijimą įsigyjate internetu, tuomet tiesiog pildysite nurodytus laukus ir suvesite visą reikiamą informaciją. Kiek kitaip, jei verslo liudijimą įsigyjate atvykę į mokesčių inspekciją.

Pateiktame prašyme turite nurodyti savo vardą, pavardę ir asmens kodą. Taip pat savo gyvenamąją vietą. Toliau prašyme nurodote veiklos rūšį, kuria norite verstis, turėdami verslo liudijimą. Nurodomas tos rūšies pavadinimas ir taip pat teritorija, kurioje vykdysite veiklą.

Toliau prašyme turite nurodyti ir laikotarpį, kurį versitės atitinkama veika. Šiam aspektui yra taikomi tam tikri apribojimai. T. y. Jūsų veiklos laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip penkios dienos. Jos nebūtinai turi eiti iš eilės. Šis apribojimas taikomas paslaugų ir gamybos veikloms.

Prekybos veiklai gali būti išduodamas verslo liudijimas ir vienai dienai.

Prašyme turite nurodyti ir adresą, kuriuo bus vykdoma veikla.

Prašyme pateikiate atitinkamus duomenis, jei turite teisę į lengvatas. Lengvatos taikomos bedarbiams, kurie registruoti teritorinėje darbo biržoje, neįgaliesiems ar pensinio amžiaus žmonėms. Mokestines lengvatas gali gauti asmuo, kuris vienas augina nepilnametį vaiką. Taip pat daugiavaikis tėvas ar motina. Lengvatos priklauso ir moksleiviams ar studentams, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje ar studijuojantiems dieninėje studijų formoje.

Jei dirbate pagal darbo sutartį, Jums taip pat priklauso mokestinės lengvatos.

Lengvatos priklauso ir turintiems tradicinio amatininko statusą.

Drauge su prašymu gauti verslo liudijimą pateikiamas ir asmens tapatybės dokumentas.
 
 
Susiję straipsniai

Verslo Liudijimo Pratęsimas

 

Verslo liudijimas – dokumentas, su kuriuo galite legaliai vykdyti tam tikrą veiklą, mokėdami pajamų mokestį. Šis mokestis, dirbant su verslo liudijimu, yra fiksuotas. Jis sumokamas prieš įsigyjant verslo liudijimą.

Verslo liudijimo laikotarpis gali būti labai įvairus. Patys galite nuspręsti, kiek dienų per metus vykdysite veiklą, kokiais mėnesiais, kokiomis dienomis ir pan. ...

Verslo Liudijimo Pratęsimas

Verslo Liudijimų Turėtojų Tikrinimas

 

Asmenys, kurie yra įsigiję verslo liudijimus, gali būti tikrinami tam tikrų pareigūnų. ...

Verslo Liudijimų Turėtojų Tikrinimas

Verslo Liudijimo Turėtojo Pareigos

 

Asmenys, įsigiję verslo liudijimus, įgauna ne tik tam tikras teises, tačiau ir konkrečias pareigas, kurias jie privalo vykdyti. ...

Verslo Liudijimo Turėtojo Pareigos

Verslo Liudijimo Turėtojo Atsakomybė

 

Asmenys, kurie netinkamai vykdo verslo liudijime nurodytą veiklą, gali būti traukiami administracinėn atsakomybėn. ...

Verslo Liudijimo Turėtojo Atsakomybė

Verslo Liudijimo Trūkumai

 

Veikla pagal verslo liudijimą šiandien yra labai populiari individualios veiklos forma. ...

Verslo Liudijimo Trūkumai

Verslo Liudijimo Privalumai

 

Lietuvoje dug žmonių vykdo veiklą turėdami būtent verslo liudijimus. ...

Verslo Liudijimo Privalumai

Verslo Liudijimą Įsigijusio Gyventojo Teisės

 

Pagrindinė teisė, kuri yra suteikiama verslo liudijimo turėtojui bei jame nurodytam asmeniui yra teisė verstis tam tikra veikla nurodyta verslo liudijime. ...

Verslo Liudijimą Įsigijusio Gyventojo Teisės

Veiklos Vykdymo Vietoje Privalomi Turėti Dokumentai

 

Labai dažnai asmenims, kurie vykdo tam tikrą veiklą turėdami verslo liudijimą, kyla klausimas, kokius dokumentus reikia turėti su savimi, kai užsiimi verslo liudijime nurodyta veikla. ...

Veiklos Vykdymo Vietoje Privalomi Turėti Dokumentai

Kokių Teisių Verslo Liudijimai Nesuteikia?

 

Nors verslo liudijimai jų turėtojams suteikia tam tikras teises, tačiau verslo liudijimų turėtojams daug teisių yra ir nesuteikiama. ...

Kokių Teisių Verslo Liudijimai Nesuteikia?

Kitų Asmenų Dalyvavimas Verslo Liudijimą Įsigijusio Gyventojo Veikloje

 

Nuo 2012 metų sausio 1 dienos įsigaliojo teisės aktai, kuriuose yra nurodyta, kad verslo liudijimą įsigijusio gyventojo veikloje turi teisę dalyvauti tokie asmenys, kaip sutuoktinis, tėvai, vaikas nuo 14 metų amžiaus, globojamasis, globėjas arba rūpintojas. ...

Kitų Asmenų Dalyvavimas Verslo Liudijimą Įsigijusio Gyventojo Veikloje

Individualios Veiklos Pažymėjimas Ar Verslo Liudijimas?

 

Asmenims, pradedantiems individualią veiklą, dažnai kyla dilema, ką pasirinkti: individualią veiklą pagal verslo liudijimą ar pagal individualios veiklos pažymėjimą. ...

Individualios Veiklos Pažymėjimas Ar Verslo Liudijimas?

Verslo Liudijimo Įsigijimas: Kiek Mokėti

 

Verslo liudijimo mokėtini mokesčiai apskaičiuojami individualiai kiekvienam atvejui. ...

Verslo Liudijimo Įsigijimas: Kiek Mokėti

Verslo Liudijime Pateikiama Informacija

 

Kiekviename verslo liudijime yra pateikiama nustatyta informacija. ...

Verslo Liudijime Pateikiama Informacija

Veiklos, Įsigijus Verslo Liudijimą

 

Asmuo, įsigijęs verslo liudijimą, gali savarankiškai verstis veikla, gauti iš jos pajamų. ...

Veiklos, Įsigijus Verslo Liudijimą

Veiklos Apskaita, Dirbant Su Verslo Liudijimu

 

Įsigiję verslo liudijimą ir sumokėję pajamų mokestį, galite vykdyti tam tikrą veiklą. ...

Veiklos Apskaita, Dirbant Su Verslo Liudijimu

Išlaidų Apskaita Su Verslo Liudijimu

 

Dirbdami su verslo liudijimu, Jūs oficialiai vykdote tam tikrą veiklą. ...

Išlaidų Apskaita Su Verslo Liudijimu

Pajamų Apskaita Su Verslo Liudijimu

 

Verslo liudijimas yra puiki galimybė mokant pajamų mokestį vykdyti tam tikrą veiklą ir gauti iš jos pajamų. ...

Pajamų Apskaita Su Verslo Liudijimu

Kas Yra Verslo Liudijimas

 

Kalbant paprastai, verslo liudijimas yra toks dokumentas, kuris suteikia teisę fiziniams asmenims legaliai verstis tam tikra veikla. ...

Kas Yra Verslo Liudijimas