Rekomenduojame

Žmogiškųjų išteklių planavimas

 

Žmogiškųjų išteklių planavimas Pirmiausiai, turbūt daugeliui kyla klausimas, kas yra žmogiškieji ištekliai? Žmogiškieji ištekliai – tai darbo jėga, paprastai tariant, tai organizacijos personalas. Šiuolaikinės vadybos teorijos vadovaujasi pozicija, kad būtent žmogiškieji ištekliai yra pagrindinis įrankis, siekiant organizacijos tikslų, efektyvios veiklos ir gerų rezultatų bei konkuruojant perpildytoje rinkoje.

Žmogiškųjų išteklių planavimas yra tokie planai, kuriuose numatoma, kaip ateityje užpildyti atsilaisvinančias arba naujas darbo vietas. Planuojant žmogiškuosius išteklius, prognozuojamas atsirasiančių laisvų darbo vietų skaičius, numatoma, ar kandidatai į laisvas darbo vietas bus ieškomi iš išorės, ar organizacijos viduje. Žmogiškieji ištekliai planuojami, atsižvelgiant ir į vidinius organizacijos aspektus bei veiklą, ir į išorinės aplinkos pokyčius ir veiksnius.


Kodėl reikia planuoti žmogiškuosius išteklius?

Žmogiškųjų išteklių planavimo būtinybė grindžiama tuo, jog viso žmogiškojo potencialo darbo efektyvumas priklauso nuo žmogiškųjų išteklių vadybos sistemos aprūpinimo reikiama informacija. Paprastai tariant, tikslinga turėti tiek kiekybinę, tiek ir kokybinę informaciją apie personalo narius, jų funkcijas ir su tuo susijusius darbus.


Žmogiškųjų išteklių planavimo būdai

Žmogiškieji ištekliai planuojami dviem būdais (pasirinktinai): remiantis tendencijų analize arba proporcijų analize. Pirmasis būdas – tendencijų analizė – vykdoma, analizuojant paskutinių penkerių (galima ir daugiau) metų organizacijos žmogiškųjų išteklių kaitos pokyčius. Ši analizė remiasi principu, kad darbuotojų skaičiaus tendencijos išlieka tos pačios.

Antrasis būdas – proporcijų analizė – remiasi tuo, kad personalo skaičiaus poreikis prognozuojamas, remiantis atitinkamo veiklos rodiklio ir jam įgyvendinti reikalingo darbuotojų skaičiaus santykiu.
 
 
Susiję straipsniai

Vidinė Personalo Paieška

 

Darbuotojai į laisvas vietas gali būti atrenkami iš išorės, o gali būti vykdoma ir vidinė paieška. Šiuo atveju į laisvą darbo vietą patenka jau organizacijoje dirbantis asmuo.

Kuo gerai rinktis darbuotoją iš jau dirbančių įmonėje? Tokiu atveju darbuotojas jau yra susipažinęs su organizacijos veiklos ypatumais, organizacine kultūra, problemomis ir pan.

Dažniausiai renkantis darbuotoją iš jau dirbančių, taip jis yra paaukštinamas pareigose. ...

Vidinė Personalo Paieška

Kandidato Asmenybės Aprašas

 

Kai organizacijoje nusprendžiama, kad bus ieškoma naujo darbuotojo, tikslinga sudaryti jo asmenybės parašą. ...

Kandidato Asmenybės Aprašas

Išorinė Personalo Paieška

 

Išorinė personalo paieška – tai būdas, kai kandidatas į laisvą darbo vietą ieškomas iš išorės. ...

Išorinė Personalo Paieška

Darbuotojų Parinkimas

 

Darbo pokalbis svarbus ne tik ieškančiajam darbo, tačiau ir darbdaviui. ...

Darbuotojų Parinkimas

Žmogiškųjų Išteklių Valdymo Aplinka

 

Pasaulyje ir Lietuvoje yra nemažai sąlygų, kurios daro arba pozityvią, arba negatyvią įtaką darbo santykių formavimuisi. ...

Žmogiškųjų Išteklių Valdymo Aplinka

Žmogiškųjų Išteklių Valdymas

 

Žmogiškųjų išteklių valdymas tai yra ne tik darbuotojų paieška, jų pašalinimas iš pareigų, socialinis aprūpinimas. ...

Žmogiškųjų Išteklių Valdymas

Žmogiškųjų Išteklių Problematika Lietuvoje

 

Kiekviena įmonė vykdo savo veiklą turėdama tam tikrų tikslų. ...

Žmogiškųjų Išteklių Problematika Lietuvoje

Pasiruošimas Atrankos Interviu

 

Interviu (darbo pokalbis) yra vienas iš populiariausių darbuotojų atrankos metodų. ...

Pasiruošimas Atrankos Interviu

Gero Darbuotojo Asmenybės Bruožai

 

Įvairioms organizacijoms dažnai tenka susidurti su nelengvu uždaviniu – tinkamo darbuotojo paieška. ...

Gero Darbuotojo Asmenybės Bruožai

Darbuotojų Atrankos Proceso Efektyvinimas

 

Surasti tinkamą bei kvalifikuotą darbuotoją yra tikras iššūkis darbdaviui. ...

Darbuotojų Atrankos Proceso Efektyvinimas

Darbuotojų Atrankos Išlaidos Darbdaviams

 

Daugelis žmonių mano, kad darbuotojų atranka nieko nekainuoja. ...

Darbuotojų Atrankos Išlaidos Darbdaviams

Atrankos Interviu Rūšys

 

Darbdavys arba darbuotojų atrankos specialistai turi galimybę pasirinkti įvairias darbo pokalbio rūšis norint pasirinkti tinkamą darbuotoją. ...

Atrankos Interviu Rūšys

Darbuotojų Paieškos Procesas

 

Interneto platybėse gausu informacijos, kaip pasiruošti darbo pokalbiui. ...

Darbuotojų Paieškos Procesas

Žmogiškųjų Išteklių Veiklos Motyvavimo Teorijos

 

Žmogiškųjų išteklių veiklos motyvavimas laikomas esmine žmogiškųjų išteklių vadybos dalimi. ...

Žmogiškųjų Išteklių Veiklos Motyvavimo Teorijos

Kas yra žmogiškieji ištekliai?

 

Vis dažniau girdimas terminas „žmogiškieji ištekliai“ neretai palydimas klausimu: „kas yra žmogiškieji ištekliai? ...

Kas yra žmogiškieji ištekliai?