Rekomenduojame

6 Sigmos Paslaugų Sektoriuje

 

6 Sigmos Paslaugų Sektoriuje 6 Sigmos metodologija buvo sukurta toms kompanijoms, kurios vykdo veiklą gamybos srityje. Tačiau paskutiniu metu vis išryškėja poreikis šią metodologiją taikyti ir paslaugų sektoriuje.

Iki 2004 metų apie šios metodologijos taikyma paslaugų sferoje buvo kalbėta labai mažai. Apskritai, iš visų mokslinių straipsnių skirtų šiai metodologijai nagrinėti, tik 30 % straipsnių buvo kalbama apie šios metodologijos taikymą paslaugų sektoriuje.

Tačiau nuo 2004 metų išryškėja vis didesnis mokslininkų susidomėjimas sistemos taikymu būtent paslaugų sektoriuje, kadangi apie tai parašoma žymiai daugiau straipsnių. Be abejo, tokį mokslininkų domėjimąsį lemia pačių kompanijų poreikis taikyti 6 Sigmas veiklai, susijusiai su paslaugų teikimu.

Svarbiausi objektai, kurie yra pabrėžiami įgyvendinant šią sistemą paslaugų sektoriuje yra šie:

• Kompanijos veiklos efektyvumo didinimas.
• Klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis didinimas.
• Darbuotojų patenkinimas.

Visa tai reiškia, kad procesuose pašalinami neatitikimai trukdantys vykdyti veiklą. Kalbant apie klientus, siekiama suteikti jiems kuo kokybiškesnes paslaugas iki minimumo sumažinant terminus. Taip pat turi būti gerinami santykiai su klientais. Kas liečia darbuotojus, jie yra skatinami dirbti efektyviau, jiems suteikiama galimybė tobulinti savo kvalifikaciją bei yra sudaromos kitos sąlygos, reikalingos efektyviam bei našiam darbui atlikti.
Taigi, matome, kad minėtos metodologijos taikymas tampa vis populiaresnis ir paslaugų sektoriuje. Metodologijos esmė paslaugų sektoriuje yra ta pati, kokia ir gamybos sektoriuje, tačiau paslaugų sektoriuje yra labiau orientuojamasi į darbuotojus bei įmonės klientus.
 
 
Susiję straipsniai

6 Sigmų Koncepcijos Modelis Lietuvos Paslaugų Sektoriuje

 

Verta pastebėti, kad 6 Sigmų koncepcijos modelis taikomas Lietuvoje paslaugų sektoriuje susideda iš 4 dalių:

• Pasiruošimas.
• Įgyvendinimas.
• Analizė.
• Gerinimas.

Pirmajame pasiruošimo etape turi būti atliekama pačios įmonės charakteristika, analizuojami klientų poreikiai, teikiamų paslaugų kokybė. ...

6 Sigmų Koncepcijos Modelis Lietuvos Paslaugų Sektoriuje

DMAIC Projekto Įgyvendinimo Etapai

 

DMAIC tai projektai, kurių metu yra siekiama sumažinti procesų neatitikimus įmonės veikloje. ...

DMAIC Projekto Įgyvendinimo Etapai

6 Sigmų Metodologija

 

6 Simos – tai integruota organizacijos veikos gerinimo metodologija, besiremianti statistiniais matematiniais metodais. ...

6 Sigmų Metodologija

6 Sigmos Metodika

 

6 sigmos yra tokia įmonės veiklos gerinimo metodika, kuri remiasi statistiniais metodais. ...

6 Sigmos Metodika

Lietuvos Įmonių Procesai 6 Sigmų Aspektu

 

Nagrinėjant įmonių veiklą Lietuvoje, verta pabrėžti, kad ne viena įmonė dar nepasiekė 2 Sigmų lygio. ...

Lietuvos Įmonių Procesai 6 Sigmų Aspektu

6 Sigmų Samprata

 

Paprastai tariant 6 sigmos tai yra darbo našumo bei kokybės gerinimo metodologija paremta tam tikrais matematiniais skaičiavimais. ...

6 Sigmų Samprata

6 Sigmų Privalumai

 

6 Sigmų metodologija neretai yra naudojama būtent didelių kompanijų. ...

6 Sigmų Privalumai

6 Sigmų Koncepcijos Principai

 

Galime išskirti 7 pagrindinius principus, kurie nustato 6 Sigmų koncepcijos bendrąsias gaires, kurios nusako, kaip turi būti vykdoma veikla pagal šią metodologiją. ...

6 Sigmų Koncepcijos Principai

6 Sigmų Istorija

 

6 Sigmų teorijos atsirado būtent 1980 metais kompanijoje „Motorola“. ...

6 Sigmų Istorija