Rekomenduojame

Atrankos Interviu Rūšys

 

Atrankos Interviu Rūšys Darbdavys arba darbuotojų atrankos specialistai turi galimybę pasirinkti įvairias darbo pokalbio rūšis norint pasirinkti tinkamą darbuotoją. Yra išskiriamos trys pagrindinės atrankos interviu rūšys:

• Struktūrizuotas interviu.
• Nestruktūrizuotas interviu.
• Pusiau struktūrizuotas interviu.

Struktūrizuotas interviu yra tuo atveju, kai visiems kandidatams į darbuotojus pretenduojantiems į tam tikras pareigas yra užduodami tie patys klausimai. Šie klausimai jiems yra pateikiami tokia pačia tvarka.

Šį būdą dažnai naudoja nepatyrę darbdaviai arba atrankos specialistai. Tačiau šis būdas turi ir tam tikrų privalumų. Po tokio interviu yra nesudėtinga palyginti visų kandidatų atsakymus. Taip pat tiksliai išdėstyti klausimai padeda geriau pasiekti siekiamą interviu tikslą.

Nestruktūrizuotas interviu yra tuo atveju, kai darbdavys ar atrankos specialistas yra parengęs tik bendrą apklausos planą. Toks pokalbis vyksta nesilaikant griežtai nustatytos struktūros. Darbavys formuluoja jam rūpimus klausimus atsižvelgdamas į pokalbio aplinkybes bei tai, kas jį domina.

Pusiau struktūrizuotas interviu yra naudojamas patyrusių atrankos specialistų. Pusiau struktūrizuoto interviu atveju yra suformuluojamas bendras interviu planas, tačiau kartais atrankos specialistas gali nuo jo nukrypti ir pradėti improvizuoti. Specialistas gali užduoti papildomų klausimų arba nukreipti kandidatą į tam tikrą diskusiją atsižvelgdamas į darbo pokalbio aplinkybes.

Taigi, darbdaviai ir atrankos specialistai gali pasirinkti, kokia forma bus atliekamas interviu. Tačiau, pažymėtina, kad geriausia rūšis yra pusiau struktūrizuotas interviu, kadangi jo metu yra laikomasi tam tikrų taisyklių, tačiau esant būtinumui, nuo jų gali būti nukrypstama.
 
 
Susiję straipsniai

Darbuotojų Paieškos Procesas

 

Interneto platybėse gausu informacijos, kaip pasiruošti darbo pokalbiui. Didžioji dalis informacijos yra skirta darbuotojams. Kaip pasiruošti darbo pokalbiui? Kaip apsirengti į darbo pokalbį? Kaip atsakyti į klausimus darbo pokalbio metu? ...

Darbuotojų Paieškos Procesas

Žmogiškųjų Išteklių Veiklos Motyvavimo Teorijos

 

Žmogiškųjų išteklių veiklos motyvavimas laikomas esmine žmogiškųjų išteklių vadybos dalimi. ...

Žmogiškųjų Išteklių Veiklos Motyvavimo Teorijos

Kas yra žmogiškieji ištekliai?

 

Vis dažniau girdimas terminas „žmogiškieji ištekliai“ neretai palydimas klausimu: „kas yra žmogiškieji ištekliai? ...

Kas yra žmogiškieji ištekliai?

Žmogiškųjų išteklių planavimas

 

Pirmiausiai, turbūt daugeliui kyla klausimas, kas yra žmogiškieji ištekliai? ...

Žmogiškųjų išteklių planavimas

Vidinė Personalo Paieška

 

Darbuotojai į laisvas vietas gali būti atrenkami iš išorės, o gali būti vykdoma ir vidinė paieška. ...

Vidinė Personalo Paieška

Kandidato Asmenybės Aprašas

 

Kai organizacijoje nusprendžiama, kad bus ieškoma naujo darbuotojo, tikslinga sudaryti jo asmenybės parašą. ...

Kandidato Asmenybės Aprašas

Išorinė Personalo Paieška

 

Išorinė personalo paieška – tai būdas, kai kandidatas į laisvą darbo vietą ieškomas iš išorės. ...

Išorinė Personalo Paieška

Darbuotojų Parinkimas

 

Darbo pokalbis svarbus ne tik ieškančiajam darbo, tačiau ir darbdaviui. ...

Darbuotojų Parinkimas

Žmogiškųjų Išteklių Valdymo Aplinka

 

Pasaulyje ir Lietuvoje yra nemažai sąlygų, kurios daro arba pozityvią, arba negatyvią įtaką darbo santykių formavimuisi. ...

Žmogiškųjų Išteklių Valdymo Aplinka

Žmogiškųjų Išteklių Valdymas

 

Žmogiškųjų išteklių valdymas tai yra ne tik darbuotojų paieška, jų pašalinimas iš pareigų, socialinis aprūpinimas. ...

Žmogiškųjų Išteklių Valdymas

Žmogiškųjų Išteklių Problematika Lietuvoje

 

Kiekviena įmonė vykdo savo veiklą turėdama tam tikrų tikslų. ...

Žmogiškųjų Išteklių Problematika Lietuvoje

Pasiruošimas Atrankos Interviu

 

Interviu (darbo pokalbis) yra vienas iš populiariausių darbuotojų atrankos metodų. ...

Pasiruošimas Atrankos Interviu

Gero Darbuotojo Asmenybės Bruožai

 

Įvairioms organizacijoms dažnai tenka susidurti su nelengvu uždaviniu – tinkamo darbuotojo paieška. ...

Gero Darbuotojo Asmenybės Bruožai

Darbuotojų Atrankos Proceso Efektyvinimas

 

Surasti tinkamą bei kvalifikuotą darbuotoją yra tikras iššūkis darbdaviui. ...

Darbuotojų Atrankos Proceso Efektyvinimas

Darbuotojų Atrankos Išlaidos Darbdaviams

 

Daugelis žmonių mano, kad darbuotojų atranka nieko nekainuoja. ...

Darbuotojų Atrankos Išlaidos Darbdaviams