Rekomenduojame

UAB Steigimo Tvarka

 

UAB Steigimo Tvarka Uždaroji akcinė bendrovė yra populiariausia Lietuvoje juridinio asmens teisinė forma. Tam, kad toks juridinis asmuo būtų laikomas įsteigtu, yra būtina atlikti tam tikrus procedūrinius veiksmus.

Pirmas svarbus žingsnis UAB steigimo link yra pavadinimo pasirinkimas. Svarbu žinoti, kad pavadinimas negali prieštarauti viešajai tvarkai, gerai moralei, neturi klaidinti visuomenę dėl jo tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus. Esant poreikiui, galima kreiptis į Juridinių asmenų registrą su prašymu rezervuoti pavadinimą 6 mėnesiams.

Antras žingsnis yra steigimo dokumentų parengimas. Turi būti sudaryta steigimo sutartis, jeigu UAB steigia keli asmenys, arba steigimo aktas, jei UAB steigia vienas asmuo. Vėliau reikia parengti įstatus, kuriuose turi būti nurodyta: juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, veiklos tikslai, dalyvių susirinkimo kompetencija ir šaukimo tvarka bei kiti dalykai nurodyti įstatymuose.

Taip pat reikia parengti steigiamojo akcininkų susirinkimo protokolą, jeigu UAB steigia keli asmenys, arba steigiamąjį steigėjo sprendimą, jeigu bendrovę steigia vienas asmuo. Šiuo protokolu patvirtinami bendrovės valdymo organų nariai ir tvirtinami įstatai. Akcininkai taip pat gali sudaryti akcininkų sutartį, tačiau ji nėra privaloma.

Trečias žingsnis yra įstatinio kapitalo formavimas. Tuti būti atidaryta bendrovės banko sąskaita ir turi būti įnešta ne mažiau kaip 2500 eurų.

Ketvirtas žingsnis yra steigimo dokumentų pateikimas notarui tikrinti ir tvirtinti. Taip pat notarui reikia pateikti banko išduotą pažymą apie suformuotą įstatinį kapitalą ir patalpų, kuriuose bus registruojama juridinio asmens buveinė, savininko sutikimas suteikti patalpas.

Paskutinis žingsnis yra notaro patvirtintų dokumentų pateikimas Juridinių asmenų registrui. Nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre UAB bus laikoma įsteigta.
 
 
Susiję straipsniai

UAB Steigimo Kainos

 

Tam, kad UAB būtų įsteigta, reikia atlikti daug procedūrinių veiksmų. Tačiau niekam nėra paslaptis, kad tam tikrų veiksmų, susijusių su juridinio asmens įsteigimu, atlikimas yra mokamas.

Pirmas mokestis, su kuriuo steigėjams tenka susidurti yra mokestis už laikino UAB pavadinimo rezervavimą Registrų centre. Pavadinimas gali būti rezervuotas 6 mėnesių laikotarpiui. Tokios paslaugos kaina yra 16,22 eurų. ...

UAB Steigimo Kainos

UAB Steigimas Elektroniniu Būdu

 

Šiuo metu vis populiarėja UAB steigimas internetu, kai asmuo reikiamus veiksmus gali padaryti neišeidamas iš namų. ...

UAB Steigimas Elektroniniu Būdu

UAB Samprata Ir Požymiai

 

UAB (uždaroji akcinė bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas yra padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. ...

UAB Samprata Ir Požymiai

UAB Privalumai

 

Uždaroji akcinė bendrovė yra populiariausia juridinio asmens teisinė forma Lietuvoje. ...

UAB Privalumai

UAB Organai

 

Juridinio asmens organai yra strūktūriniai jo vienetai, per kuriuos jis atlieka tam tikrus veiksmus. ...

UAB Organai

UAB Akcijų Perleidimas

 

Daugeliui verslininkų yra žinomas faktas, kad UAB akcijas galima perleisti įvairiais būdais. ...

UAB Akcijų Perleidimas

Kas yra uždaroji akcinė bendrovė?

 

Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas yra padalytas į akcijas. ...

Kas yra uždaroji akcinė bendrovė?

Kaip įsteigti uždarąją akcinę bendrovę? Pavadinimo registravimas

 

Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. ...

Kaip įsteigti uždarąją akcinę bendrovę? Pavadinimo registravimas

Kaip įsteigti uždarąją akcinę bendrovę? Po pavadinimo registravimo

 

Jei jau įregistravote savo uždarosios akcinės bendrovės pavadinimą, bendrovės steigėjai turi pasirašyti uždarosios akcinės bendrovės steigimo sutartį (jei steigėjai yra du ar daugiau) arba uždarosios akcinės bendrovės steigimo aktą (jei bendrovės steigėjas yra vienas asmuo). ...

Kaip įsteigti uždarąją akcinę bendrovę? Po pavadinimo registravimo

UAB Trūkumai

 

Kiekviena juridinio asmens teisinė forma turi savo privalumų bei trūkumų. ...

UAB Trūkumai