Rekomenduojame

Trumpalaikio Strateginio Planavimo Problemos Savivaldybėse

 

Trumpalaikio Strateginio Planavimo Problemos Savivaldybėse Strateginio planavimo procesas savivaldybėms yra labai svarbus, kadangi leidžia tikslingai paskirstyti gaunamas lėšas, efektyviau įgyvendinti numatytus uždavinius bei geriau prisitaikyti prie pokyčių aplinkoje.

Svarbu paminėti, kad prie trumpalaikių planų turi būti priskirti savivaldybių veiklos planai, metiniai planai ir bendruomenių planai. Tačiau strateginio planavimo proceso metu savivaldybės gali susidurti su tam tikromis problemomis, kurias yra būtina aptarti.

Pirma problema yra ta, kad skirtingi planai rengiami skirtingiems laikotarpiams nevisada sutampa ir nevisada sudaro vieningą sistemą. Tokia situacija trukdo įžvelgti svarbiausius principus, kuriais turi būti remiamasi vykdant veiklą savivaldybėje.

Savivaldybėse dažnai nėra skiriama daug dėmesio ir laiko išsamiai situacijos analizei, dėl to strateginis planavimas tampa nieko vertas ir neefektyvus.

Dažnai pasitaiko tokia problema, kad savivaldybėse dirbantys administravimo specialistai blogai išmano strateginio planavimo subtilybes, o dėl to pasunkėja strateginių planų rengimas bei tokie planai parengiami netinkamai.

Taip pat išryškėja tokia problema, kad dažnai tokie strateginiai planai nėra koreguojami ir peržiūrimi, nors keičiasi tam tikros išorinės aplinkybės.

Taip pat pasitaiko tokių situacijų, kai savivaldybių strateginio planavimo dokumentai prieštarauja ar nėra susiję su valstybės strateginio planavimo dokumentais bei Europos Sąjungos struktūrinės paramos dokumentų normomis.

Verta pasakyti, kad strateginis planavimas yra ganėtinai naujas dalykas Lietuvoje, dėl to savivaldybės yra sukaupusios mažai patirties tokių planų rengime, dėl to ir atsiranda tam tikrų problemų, kurios trukdo rengti efektyvius planus.

Straipsnyje naudota medžiaga iš monografijos:
"Viešojo sektoriaus institucijų strateginis planavimas"
Juozas Bivainis, Živilė Tunčikienė
 
 
Susiję straipsniai

Strateginis Planavimas Lietuvoje

 

Strateginis planavimas tokiose valstybėse kaip Didžioji Britanija, Švedija, Danija yra įgyvendinamas jau kelis dešimtmečius, tačiau Lietuvoje strateginis planavimas buvo pradėtas diegti tik 1998 metais. Apskritai, vakarų Europoje toks reiškinys paplito daug anksčiau negu centrinėje Europoje. Lietuvoje diegiant strateginį planavimą daugiausia buvo remiamasi Kanados praktika.

Jau 2000 metais tos ministerijos ar Vyriausybės institucijos, kurios norėjo gauti lėšų iš valstybės biudžeto, privalėjo parengti veiklos strateginius planus, kuriuose būtų nurodomi tikslai bei reikalingos lėšos tiems tikslams įgyvendinti.

2002 metais Vyriausybė parengė išsamią strateginio planavimo metodiką. ...

Strateginis Planavimas Lietuvoje

Strateginio Planavimo Svarba Savivaldybės Valdyme

 

Niekam nėra paslaptis, kad savivaldybių tarybos rengia plėtros ir veiklos planus tam tikram laikotarpiui, kad pasiektų užsibrėžtų tikslų. ...

Strateginio Planavimo Svarba Savivaldybės Valdyme

Strateginio Planavimo Reikšmė

 

Strateginis planavimas Lietuvoje egzistuoja jau 15 metų. ...

Strateginio Planavimo Reikšmė

Strateginio Planavimo Privalumai

 

Strateginį planavimą atlieka daug organizacijų. ...

Strateginio Planavimo Privalumai

Strateginio Planavimo Principai

 

Strateginio planavimo realizavimas yra paremtas įvairiais principais, kurių yra privaloma laikytis, kadangi jie nustato pagrindinius strateginio planavimo prioritetus. ...

Strateginio Planavimo Principai

Koks Strateginis Planavimas Yra Veiksmingas

 

Strateginis planas yra tam tikras paruoštas dokumentas, kuriame yra aprašytas tikslus išteklių panaudojimas tam tikram rezultatui pasiekti. ...

Koks Strateginis Planavimas Yra Veiksmingas

Strateginio planavimo metodika

 

Nors kitose pažangiose valstybėse strateginis planavimas diegiamas jau seniai, Lietuvoje situacija kitokia. ...

Strateginio planavimo metodika

Baskaita

 

Įmonė Baskaita:
- Buhalterinė apskaita
- Naujų įmonių steigimas
- Kitos finansinės paslaugos

Patyrę ir kvalifikuoti specialistai garantuoja jums kokybiškas paslaugas už prieinamą kainą. ...

Baskaita

Misija strateginiame planavime

 

Strateginis planavimas – tai toks procesas, kuris prasideda nuo misijos, vizijos ir tikslų iškėlimo. ...

Misija strateginiame planavime

Kas yra strateginis planavimas

 

Tiek lietuvių, tiek užsienio autoriai analizuoja strateginio planavimo koncepciją. ...

Kas yra strateginis planavimas

Išsamus strateginio planavimo procesas

 

Strateginis planavimas pirmiausiai yra procesas. ...

Išsamus strateginio planavimo procesas

Vizija strateginiame planavime

 

Vizija yra vienas iš trijų pradinių strateginio planavimo proceso elementų. ...

Vizija strateginiame planavime

Tikslai strateginiame planavime

 

Jei tik kalbama apie strateginį planavimą, neišvengiamai paliečiama ir tikslų tema. ...

Tikslai strateginiame planavime

Strateginio planavimo procesas

 

Strateginis planavimas yra procesas, kurio metu nustatomi strateginiai planai, jiems pasiekti numatomos priemonės. ...

Strateginio planavimo procesas

Viešųjų Institucijų Strateginio Planavimo Modelis

 

Viešųjų institucijų strateginio planavimo modelis padeda efektyviai įgyvendinti institucijų siekius, nustatyti veiklos plėtros poreikius bei jų realizavimo galimybes. ...

Viešųjų Institucijų Strateginio Planavimo Modelis