Rekomenduojame

Strateginio Planavimo Principai

 

Strateginio Planavimo Principai Strateginio planavimo realizavimas yra paremtas įvairiais principais, kurių yra privaloma laikytis, kadangi jie nustato pagrindinius strateginio planavimo prioritetus. Dėl to verta išnagrinėti šių principų reikšmę.

Visų pirma, strateginio planavimo procesas yra pagrįstas dalyvių bendradarbiavimu bei kompromiso paieška. Visi suinteresuoti asmenys peivalo siūlyti savo variantus bei išsirinkti bendrą veiklos tikslą bei būdus ir priemones jam pasiekti.

Visų antra, strateginio planavimo tikslai turi būti tikslūs, aiškiai apibrėžti ir pagrįsti. Šio proceso dalyviai privalo aiškiai suformuluoti bendrą tikslą, nes nežinant konkretaus tikslo apskritai neįmanoma bus jo pasiekti.

Visų trečia, strateginiame plane turi būti numatomos tokios priemonės, kurias galima bus įgyvendinti per plane numatytą laikotarpį.

Visų ketvirta, strateginio planavimo dalyviai turi atkreipti dėmesį į teisės normas, reguliuojančios strateginio planavimo procesą. Tokių normų nesilaikymas bus neteisėtas bei padarys strateginį planavimą nenaudingą.

Vykdant strateginio planavimo procesą reikia remtis savo valstybės gera organizacijų patirtimi bei užsienio valstybių organizacijų patirtimi. Rėmimasis tokia patirtimi leidžia išvengti klaidų atliekant strateginį planavimą.

Kitas svarbus principas tas, kad planas turi būti dažnai peržiūrimas ir koreguojamas, pritaikomas prie naujai susiklostančių aplinkybių. Toks veiksmas leis užtikrinti maksimalų planavimo efektyvumą bei greitą norimo rezultato pasiekimą.

Apibendrinant, verta pasakyti, kad strateginio planavimo principai išreiškia pagrindines vertybes ir nuostatas, kuriomis grindžiamas visas strateginio planavimo procesas. Todėl tokių nuostatų nesilaikymas gali sutrukdyti strateginį planavimą bei lemti jo neefektyvumą.

Straipsnyje naudota medžiaga iš monografijos:
"Viešojo sektoriaus institucijų strateginis planavimas"
Juozas Bivainis, Živilė Tunčikienė
 
 
Susiję straipsniai

Koks Strateginis Planavimas Yra Veiksmingas

 

Strateginis planas yra tam tikras paruoštas dokumentas, kuriame yra aprašytas tikslus išteklių panaudojimas tam tikram rezultatui pasiekti. Tačiau ką reikia daryti, kad strateginis planas nepavirstu tuščiu dokumentu, o taptų pagalbine priemone pasiekti užsibrėžtų organizacijos tikslų?

Strateginis planavimas yra veiksmingas tada, kai jis sudaro prielaidas priimti gerus, tvirtus sprendimus. Geri sprendimai priimami kruopščiai išanalizavus visą susiklosčiusią situaciją bei vykdytojų nusiteikimą realizuoti būsimus veiklos planus. Todėl veiksmingas strateginis planavimas yra neįmanomas be kruopščios analizės. ...

Koks Strateginis Planavimas Yra Veiksmingas

Strateginio planavimo metodika

 

Nors kitose pažangiose valstybėse strateginis planavimas diegiamas jau seniai, Lietuvoje situacija kitokia. ...

Strateginio planavimo metodika

Baskaita

 

Įmonė Baskaita:
- Buhalterinė apskaita
- Naujų įmonių steigimas
- Kitos finansinės paslaugos

Patyrę ir kvalifikuoti specialistai garantuoja jums kokybiškas paslaugas už prieinamą kainą. ...

Baskaita

Misija strateginiame planavime

 

Strateginis planavimas – tai toks procesas, kuris prasideda nuo misijos, vizijos ir tikslų iškėlimo. ...

Misija strateginiame planavime

Kas yra strateginis planavimas

 

Tiek lietuvių, tiek užsienio autoriai analizuoja strateginio planavimo koncepciją. ...

Kas yra strateginis planavimas

Išsamus strateginio planavimo procesas

 

Strateginis planavimas pirmiausiai yra procesas. ...

Išsamus strateginio planavimo procesas

Vizija strateginiame planavime

 

Vizija yra vienas iš trijų pradinių strateginio planavimo proceso elementų. ...

Vizija strateginiame planavime

Tikslai strateginiame planavime

 

Jei tik kalbama apie strateginį planavimą, neišvengiamai paliečiama ir tikslų tema. ...

Tikslai strateginiame planavime

Strateginio planavimo procesas

 

Strateginis planavimas yra procesas, kurio metu nustatomi strateginiai planai, jiems pasiekti numatomos priemonės. ...

Strateginio planavimo procesas

Viešųjų Institucijų Strateginio Planavimo Modelis

 

Viešųjų institucijų strateginio planavimo modelis padeda efektyviai įgyvendinti institucijų siekius, nustatyti veiklos plėtros poreikius bei jų realizavimo galimybes. ...

Viešųjų Institucijų Strateginio Planavimo Modelis

Trumpalaikio Strateginio Planavimo Problemos Savivaldybėse

 

Strateginio planavimo procesas savivaldybėms yra labai svarbus, kadangi leidžia tikslingai paskirstyti gaunamas lėšas, efektyviau įgyvendinti numatytus uždavinius bei geriau prisitaikyti prie pokyčių aplinkoje. ...

Trumpalaikio Strateginio Planavimo Problemos Savivaldybėse

Strateginis Planavimas Lietuvoje

 

Strateginis planavimas tokiose valstybėse kaip Didžioji Britanija, Švedija, Danija yra įgyvendinamas jau kelis dešimtmečius, tačiau Lietuvoje strateginis planavimas buvo pradėtas diegti tik 1998 metais. ...

Strateginis Planavimas Lietuvoje

Strateginio Planavimo Svarba Savivaldybės Valdyme

 

Niekam nėra paslaptis, kad savivaldybių tarybos rengia plėtros ir veiklos planus tam tikram laikotarpiui, kad pasiektų užsibrėžtų tikslų. ...

Strateginio Planavimo Svarba Savivaldybės Valdyme

Strateginio Planavimo Reikšmė

 

Strateginis planavimas Lietuvoje egzistuoja jau 15 metų. ...

Strateginio Planavimo Reikšmė

Strateginio Planavimo Privalumai

 

Strateginį planavimą atlieka daug organizacijų. ...

Strateginio Planavimo Privalumai