Rekomenduojame

Nuo Ko Priklauso Smulkaus Verslo Sėkmė?

 

Nuo Ko Priklauso Smulkaus Verslo Sėkmė? Visais atvejais yra sunku nustatyti, kas smulkųjį verslą daro sėkmingą. Tačiau galima išskirti pagrindinius punktus, kurių laikymasis gali užtikrinti ilgalaikę smulkaus verslo sėkmę. Verta išskirti keturis punktus.

Pirmas punktas yra unikalaus ir savito produkto ar paslaugos pasiūlymas rinkai. Šis produktas arba paslauga turi būti orientuotas į tam tikrą vartotojų segmentą. Labai svarbu yra užtikrinti, kad rinkoje atsirastų kas nors naujo, unikalaus ir tuo pačiu metu reikalingo vartotojų visuomenei.

Antras svarbus dalykas yra kapitalo verslo plėtrai turėjimas. Smulkaus verslo subjektai dažnai sugeba gauti lėšų iš paramą teikiančių institucijų arba šeimos narių. Taip pat svarbu yra tai, kad verslininkas verslo pradžios metu neturi naudoti gauto pelno savo paties poreikiams patenkinti, o turi tas lėšas investuoti į savo verslą.

Trečias punktas yra tai, kad reikia skatinti įmonės darbuotojus dirbti geriau ir efektyviau. Tą galima padaryti įvairiomis skatinimo programomis bei užtikrinant glaudų ir draugišką ryšį tarp vadovo bei jam pavaldžių darbdavių. Reikia atminti, kad įmonės sėkmingas vystymasis ypač priklauso nuo darbuotojų darbo kokybės ir pastangų.

Ketvirtas punktas yra domėjimasis naujausia informacija. Smulkaus verslo subjektas privalo žinoti, kas vyksta aplinkui. Kadangi šiuolaikiniame pasaulyje dažnai gali keistis ekonominės, socialinės, politinės aplinkybės, verslininkai yra tie žmonės, kurie turi apie tai žinoti, kadangi jų verslo tolimesnis vystymasis dažnai yra priklausomas nuo minėtų aplinkybių. Todėl verta analizuoti tokius duomenis bei jų pagrindu kurti įmonės veiklos planus.

Taigi, sėkmingas verslininkas privalo atsižvelgti į daugelį dalykų, kurie turi įtakos jo verslo sėkmei bei remiantis savo žiniomis kurti veiklos planus.
 
 
Susiję straipsniai

Europos Sąjungos Parama Smulkiam Verslui

 

Nuo 2014 iki 2020 metų Lietuvą turi pasiekti Europos Sąjungos paramos lėšos, kurių yra 10 % daugiau negu Lietuva gavo nuo 2007 iki 2013 metų. Didžiausia paramos dalis bus skiriama būtent smulkiam ir vidutiniam verslui plėtoti.

Verta paminėti, kad net 52 % gautų Europos Sąjungos paramos lėšų atiteks būtent smulkaus bei vidutinio verslo subjektams. Kita didelė dalis šių lėšų bus skiriama sanglaudos politikai bei žemės ūkiui.

Europos Sąjungos komisija anksčiau pasisakydavo, kad svarbesnis yra būtent stambus verslas, kurį plėtoja didelės įmonės. ...

Europos Sąjungos Parama Smulkiam Verslui

Kas Yra Smulkusis Verslas

 

Kai kalbama apie smulkųjį verslą, beveik visada drauge minimas ir vidutinis verslas. ...

Kas Yra Smulkusis Verslas

Smulkus Verslas Užsienio Valstybėse

 

Išmanant smulkaus verslo padėtį Lietuvoje, vertėtų palyginti ją su kitų valstybių smulkaus verslo padėtimi bei išskirti tam tikrus panašumus bei skirtumus. ...

Smulkus Verslas Užsienio Valstybėse

Smulkaus Verslo Pradžios Klaidos

 

Dažnai jauni verslininikai užsidegę noru kuo greičiau įsteigti savo įmonę ir pradėti savo verslą padaro daug nepataisomų klaidų, kurios sukelia neigiamų pasekmių. ...

Smulkaus Verslo Pradžios Klaidos

Smulkaus Verslo Trūkumai

 

Nors smulkus verslas pasižymi tam tikrais pranašumais, dėl kurių verslininkai ir pasirenka šią veiklos sritį, vis dėlto, reikėtų paminėti ir smulkaus verslo trūkumus. ...

Smulkaus Verslo Trūkumai

Smulkaus Verslo Samprata

 

Kiekvienas iš mūsų kasdien susiduria su smulkiu verslu. ...

Smulkaus Verslo Samprata

Smulkaus Verslo Privalumai

 

Smulkus verslas yra labiausiai paplitęs verslas Lietuvoje. ...

Smulkaus Verslo Privalumai

Parama Smulkiam Verslui

 

Smulkus verslas sudaro didžiąją dalį valstybės ekonomikos, todėl valstybė stengiasi rūpintis verslumo skatinimu ir teikia tam tikrą paramą smulkiesiems verslininkams. ...

Parama Smulkiam Verslui