Rekomenduojame

Individualios Įmonės Valdymas

 

Individualios Įmonės Valdymas Individuali įmonė privalo turėti vienasmenį valdymo organą – vadovą. Kaip sudaromas šis valdymo organas bei kas gali eiti tokias pareigas?

Dažniausiai individualios įmonės vadovas yra pats įmonės savininkas. Tačiau šios įmonės nuostatuose gali būti nurodyta, kad individualios įmonės savininkas gali pavesti kitam asmeniui būti įmonės vadovu.

Kai įmonės savininkas paskiria kitą asmenį būti individualios įmonės vadovu, su tokiu asmeniu turi būti sudaroma civilinė arba darbo sutartis. Įmonės vadovas pradeda savo veiklą nuo laikotarpio, kuris yra nurodytas pačioje sutartyje. Jeigu toks laikotarpis nenurodytas, tada jis pradeda eiti savo pareigas nuo sutarties sudarymo.

Visais atvejais, kai yra paskiriamas individualios įmonės vadovas ar pasibaigia sudaryta darbo ar civilinė sutartis, apie tai turi būti pranešama Juridinių asmenų registrui.

Individualios įmonės vadovas turi atlikti tam tikras pareigas. Visų pirma, jis veikia individualios įmonės vardu. Vadovas privalo organizuoti pačia įmonės veiklą, saugoti informaciją apie įmonės veiklą bei turtą. Taip pat įmonės vadovas yra atsakingas už finansinės atskaitomybės sudarymą bei įmonės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registrui.

Individualios įmonės vadovo veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas, kiti specialūs įstatymai bei įmonės nuostatai neprieštaraujantys įstatymams. Taigi, svarbu pažymėti, kad individualios įmonės valdyme dalyvauja tik vienas asmuo, kurio veikla bei pareigos yra apibrėžiamos įvairiuose teisės aktuose bei pačios įmonės nuostatuose.
 
 
Susiję straipsniai

Individualios Įmonės Turtas

 

Ruošiantis steigti individualią įmonę, verta išsiaiškinti, ar šios įmonės turtas yra atskiriamas nuo įmonės savininko turto bei iš kokių šaltinių ir kaip tas turtas yra sudaromas.

Visų pirma, paminėtina, kad individualios įmonės turtas yra neatskiriamas nuo įmonės savininko asmeninio turto. Šiuo atveju negalioja turto atskirumo principas. Taigi, už individualios įmonės prievolių vykdymą, kai nepakanka individualios įmonės turto, atsako pats savininkas savo turtu.

Taip pat, svarbu suvokti pačią individualios įmonės turto sąvoką. ...

Individualios Įmonės Turtas

Individualios Įmonės Trūkumai

 

Verslininkai labai dažnai renkasi steigti būtent individualias įmones, kadangi jos pasižymi tam tikrais privalumais. ...

Individualios Įmonės Trūkumai

Individualios Įmonės Steigimo Kainos

 

Nors individualią įmonę galima įsteigti neturint įstatinio kapitalo, tačiau šios įmonės steigimui reikia paaukoti šiek tiek lėšų, kadangi visos teikiamos paslaugos, susijusios su juridinių asmenų steigimu, yra mokamos. ...

Individualios Įmonės Steigimo Kainos

Individualios Įmonės Steigimas

 

Tam, kad individuali įmonė būtų laikoma įsteigta, reikia atlikti tam tikrus procedūrinius veiksmus. ...

Individualios Įmonės Steigimas

Individualios Įmonės Samprata ir Požymiai

 

Individuali įmonė (IĮ) yra neribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio tikslas yra ūkinės komerinės veiklos vykdymas bei pelno siekimas. ...

Individualios Įmonės Samprata ir Požymiai

Individualios Įmonės Privalumai

 

Individualių įmonių skaičius Lietuvoje yra gana didelis. ...

Individualios Įmonės Privalumai

Individualios Įmonės Nuostatai

 

Individualios įmonės nuostatai yra šios įmonės steigimo dokumentas. ...

Individualios Įmonės Nuostatai

Individualios Įmonės Likvidavimas

 

Kiekvieno juridinio asmens veikla anksčiau ar vėliau pasibaigia. ...

Individualios Įmonės Likvidavimas

Individuali Įmonė

 

Individuali įmonė daugeliui žinoma teisinė forma, kai įmonę įsteigia vienas fizinis asmuo. ...

Individuali Įmonė

Kaip Įsteigti Individualią Įmonę

 

Individuali įmonė – teisinė įmonės forma, išsiskirianti ribota teisine atsakomybe. ...

Kaip Įsteigti Individualią Įmonę