Rekomenduojame

Lean Metodika

 

Lean Metodika Lean yra tokia sistema, kuria optimizuojama veikla. Pagrindiniu Lean metodikos tikslu visada traktuojamas siekis kuo mažesniais ištekliais sukurti kaip įmanoma didesnę vertę klientui. Dar kartais tvirtinama, kad Lean padeda panaikinti švaistymą organizacijoje ir tikslingai didinti efektyvumą.

Lean metodika grįsta tęstiniu tobulinimo procesu, t. y. darbo procesai tobulinami nuolat ir visuotinai.

Jei visą organizacijos veiklą pavaizduotume kaip apskritimą, tai mažytis apskritimas jo viduje būtų ta veikla, kuri kuria vertę. Visa kita – didžioji dalis – yra nuostoliai, dar vadinami švaistymai. Lean metodika orientuota į nuostolių (švaistymo) mažinimą ir to mažojo apskritimo didinimą.

Šie nuostoliai daugiausiai literatūroje minimi septyni: perprodukcija, laukimas, transportavimas, papildomas apdorojimas, atsargos, judesiai ir defektai.

Teigiama, jog Lean valdymas remiasi trimis ištakomis (pamatinėmis): Kaizen, Pull ir apsisaugojimu nuo galimų klaidų.

Kaizen yra nuolatinis tobulinimas visų procesų. Pull yra tokia gamybos bei paslaugų teikimo strategija, kai prekė gaminama ar paslauga teikiama tik tada, kai iškyla jos poreikis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad gamybos ar paslaugos teikimo procesai prasideda, kai klientas užsako prekę ar paslaugą.

Lean metodika remiasi tokiais vadybos metodais kaip „Kantan“, 6 sigma, VSM ir kt.

Pasaulyje kol kas taikomos dvi pagrindinės procesų tobulinimo filosofijos: rytietiška, vadinamoji „Kaizen“ sistema ir vakarietiška, vadinamoji inovacijų sistema. Dėl vienų ar kitų priežasčių Lean metodiką Lietuvoje taiko dar labai mažai įmonių.
 
 
Susiję straipsniai

Lean Sistemos Įgyvendinimas

 

Lean sistema – tai procesų valdymo metodinis pagrindas. Šios sistemos įgyvendinimas labai dažnai palyginamas su namo statyba, išskiriant keturias esmines konstrukcines dalis: pamatus, kolonas, stogą ir žmogų, gyvenantį ir veikiantį tame name.

Norint efektyvių procesų ir efektyvaus jų valdymo, reikia gebėti juos valdyti vizualiai. Kiekvienas personalo narys turi turėti galimybę bet kada įvertinti, ar atitinkamas procesas vykdomas be trikdžių ir reikiama linkme.

Dar vienas sistemos įgyvendinimo etapas – gerųjų praktikų standartizavimas. ...

Lean Sistemos Įgyvendinimas

Kas Yra Lean Sistema

 

„Lena sistema“ mums dar gana naujas terminas. ...

Kas Yra Lean Sistema

Lean Sistema

 

Apie Lean sistemą, tikėtina, dar neteko labai daug girdėti. ...

Lean Sistema

Pagrindiniai Lean Sistemos Principai

 

Lean sistema yra grindžiama tam tikrais principais. ...

Pagrindiniai Lean Sistemos Principai

Lean Strategija - Krypties Pakeitimas

 

Įmonių vadovai norėdami įdiegti Lean sistemą savo įmonėje domisi Lean filosofija, naudoja įvairius Lean metodus. ...

Lean Strategija - Krypties Pakeitimas

Lean Sistemos Taikymo Priežastys

 

Šiuo metu vis daugiau verslininkų susidomi Lean sistema. ...

Lean Sistemos Taikymo Priežastys

Lean Sistemos Metodai

 

Lean sistema gali būti diegiama naudojant įvairius šios sistemos metodus. ...

Lean Sistemos Metodai

Lean Sistemos Diegimo Sunkumai Lietuvoje

 

Daugelio mokslininkų manymu Lean sistemos diegimas Lietuvoje yra sudėtingas procesas dėl kultūrinės aplinkos. ...

Lean Sistemos Diegimo Sunkumai Lietuvoje

Lean Sistema Paslaugų Sektoriuje

 

Lean sistema gali būti sėkmingai diegiama ne tik įmonėse, kurios vykdo veiklą gamybos sektoriuje. ...

Lean Sistema Paslaugų Sektoriuje

Lean Metodikos Istorija

 

Lean sistemos bruožų galima pastebėti jau XVI amžiuje vykstančiuose procesuose. ...

Lean Metodikos Istorija

Kas Yra Lean Sistema?

 

Šiais laikais labai dažnai pasaulyje produktų pagaminama daugiau, negu jų iš tikrųjų reikia. ...

Kas Yra Lean Sistema?

Lean Metodologija

 

Lean metodologijos terminas tikriausiai dar nėra visiems labai gerai žinomas, daugeliui galbūt net negirdėtas. ...

Lean Metodologija