Rekomenduojame

Projekto Valdymas: Suinteresuoti Asmenys

 

Projekto Valdymas: Suinteresuoti Asmenys Svarbiausi kiekvieno projekto aspektai yra keturi: žmonės, produktas, kūrimo procesas ir pats projektas. Visgi esminiu elementu laikytini žmonės, kadangi jie kuria, valdo, įgyvendina, vertina projektą. Be žmonių projektas būtų nieko vertas.

Projekto komanda – labai didelę reikšmę turinti žmonių grupė, kurie dalyvauja projekto įgyvendinime ir valdyme nuo pat proceso pradžios iki pabaigos. Tačiau yra ir kitų suinteresuotų asmenų. Svarbi figūra – organizacijos direktorius bei kiti aukšto lygio vadovaujančias pareigas užimantieji. Šie asmenys priima sprendimus, ar tikslinga, ar verta vykdyti tam tikrus projektus.

Projekto vadovas – svarbiausias asmuo tiek projekto kūrimo procese, tiek jo valdyme ir priežiūroje. Dažniausiai vadovas tik pasirašo sutartį, tačiau visą darbą, kad projektas būtų įgyvendintas, atlieka projekto vadovas. Šis asmuo sudaro pradinį projekto planą, renka ir formuoja projekto komandą, koordinuoja šią komandą.

Projekto komandą dažniausiai sudaro įvairių sričių specialistai, kurie yra suburti į komandą konkretaus projekto įgyvendinimui. Baigus įgyvendinti projektą, ši komanda išyra.

Klientai – svarbūs projektų valdyme ir, žinoma, suinteresuoti sėkmingu projekto įgyvendinimu. Klientai teikia savo reikalavimus produktams. Taip pat klientai suteikia projekto vykdytojams reikiamą informaciją. Klientai, jei patys to nori, dalyvauja projekto kūrimo bei įgyvendinimo procesuose kaip stebėtojai ir prižiūrėtojai.

Prie projekto komandos tikslinga priskirti ir vartotojus. Nors jie nedalyvauja projekto valdyme ir įgyvendinime, tačiau būtent jie naudosis sukurtu produktu.
 
 
Susiję straipsniai

Rizikos Valdymo Etapai

 

Rizikos valdymas yra projektų valdymo dalis. Kiekviename projekte gali atsirasti tam tikrų rizikų. Sėkmingai jų nesuvaldžius gali būti padaryta labai didelė ar net neatitaisoma žala projektui.

Rizikos valdymas traktuojamas kaip struktūrizuotas požiūris į neapibrėžtumą ir jo valdymą. Rizikos valdymas apima rizikos vertinimą, taip pat strategijų bei metodų numatymą ir valdymą, siekiant kaip įmanoma labiau sumažinti rizikos poveikį projektui. ...

Rizikos Valdymo Etapai

Projektų Valdymo Procesų Veiklos

 

Projektų valdymas – reikšminga veikla, siekiant, kad projektas būtų sėkmingas. ...

Projektų Valdymo Procesų Veiklos

Išteklių Užimtumas ir Biudžeto Viršijimas

 

Net ir geriausiai suplanuotame procese gali atsirasti nesklandumų. ...

Išteklių Užimtumas ir Biudžeto Viršijimas

Konfliktai Komandoje - Projektų Valdymo Problema

 

Šiandieniniame pasaulyje vykstantys procesai labai dinamiški. ...

Konfliktai Komandoje - Projektų Valdymo Problema

Projektų Valdymo Problemos

 

Projektų valdymas – sritis, kurioje itin dažnai pasitaiko problemų. ...

Projektų Valdymo Problemos

Planavimas ir Potencialo Išnaudojimas Projektų Valdyme

 

Projektų valdymas, kaip ir daugelis kitų veiklų, neapsieina be planavimo. ...

Planavimas ir Potencialo Išnaudojimas Projektų Valdyme

Projektų Valdymas: Planavimas

 

Apie planavimą girdime ir perskaitome labai dažnai ir daug. ...

Projektų Valdymas: Planavimas

Projekto Valdymo Ciklas

 

Projekto valdymo ciklą sudaro penki etapai: programavimas, identifikavimas, projekto rengimas, projekto įgyvendinimas ir projekto vertinimas. ...

Projekto Valdymo Ciklas

Projekto Procesai

 

Kas gi yra projektas? ...

Projekto Procesai

Projektų Aprūpinimas Ir Pirkimai

 

Aprūpinimo ir pirkimo procesas projekto vykdymo metu yra reikalingas tam, kad būtų galima įsigyti tam tikras prekes ar paslaugas reikalingas tokio projekto vykdymui. ...

Projektų Aprūpinimas Ir Pirkimai

Projekto Vertinimas

 

Kai organizacijoje norima priimti sprendimą dėl naujo projekto įgyvendinimo, visais atvejais turi būti atlikti visi šie veiksmai:

• Problemų suformulavimas ir tikslų iškėlimas. ...

Projekto Vertinimas

Projekto Savybės

 

Šiais laikais pasaulyje yra įgyvendinama vis daugiau projektų įvairiose gyvenimo srityse. ...

Projekto Savybės

Projekto Rizikos Vertinimas

 

Prieš pradedant kalbėti apie rizikos vertinimą, verta paminėti rizikos sampratą. ...

Projekto Rizikos Vertinimas

Projekto Pakeitimai

 

Atlikus projekto vykdymo eigos stebėseną bei kontrolę, gali paaiškėti, kad yra reikalingas projekto pakeitimas. ...

Projekto Pakeitimai

Projekto Kontrolės Ir Stebėsenos Tikslai

 

Įgyvendinant bei siekiant naudingai bei kokybiškai užbaigti projektą, reikia atlikti tam tikrą projekto įgyvendinimo stebėseną bei kontroliuoti viso projekto vykdymo eigą. ...

Projekto Kontrolės Ir Stebėsenos Tikslai

Projekto Komandos Ugdymas

 

Kad tam tikras organizacijos projektas būtų sėkmingai įgyvendintas, į šio projekto vykdymą dažnai yra įtraukiami ir organizacijos darbuotojai, kurie privalo atlikti tam tikras su projektu susijusias pareigas. ...

Projekto Komandos Ugdymas

Projekto Idėjos Analizė

 

Vertinant projektus dažnai yra pasitelkiami tam tikri projektų analizės būdai. ...

Projekto Idėjos Analizė

Projekto Eigos Stebėsenos Ir Kontrolės Sritys

 

Projekto eigos stebėsena ir kontrolė yra atliekamos tam, kad galima būtų nustatyti, ar projektas yra vykdomas tinkamai, ar nėra jokių nukrypimų nuo veiklos taisyklių. ...

Projekto Eigos Stebėsenos Ir Kontrolės Sritys

Kada Projektas Sėkmingas

 

Įgyvendinant vienokį ar kitokį projektą, laukiamas rezultatas visuomet yra toks, koks suplanuotas. ...

Kada Projektas Sėkmingas