Rekomenduojame

Tikslai strateginiame planavime

 

Tikslai strateginiame planavime Jei tik kalbama apie strateginį planavimą, neišvengiamai paliečiama ir tikslų tema. Strateginis planavimas ir prasideda nuo tikslų iškėlimo. Strateginis tikslas – strateginio planavimo dokumentuose užsibrėžtas siekis. Jis gali būti ilgos trukmės, vidutinės arba trumpos trukmės. Tikslas parodo rezultatą, kurį numatoma pasiekti per atitinkamą laikotarpį, įvardyta strateginio planavimo dokumente.

Kartais literatūroje tikslas traktuojamas kaip vadybinis įsipareigojimas. Juo įsipareigojama, jog per tam tikrą laikotarpį bus įgyvendintos užsibrėžtos užduotys. Tikslas – siekiamas rezultatas.

Kam reikalingi tikslai? Pirmiausiai, tai tikslai suteikia kryptingumo. Juk veikla, neturint siektino tikslo, bus chaotiška, bevertė. Tikslai padeda sutelkti darbuotojus, jų pastangas. Turint tikslą, visi darbuotojai dirba išvien, kad jo pasiektų. Tikslai taip pat ir padeda įvertinti, kokia pažanga jau padaryta. Būtent tikslo pasiekimas (pilnas ar dalinis) rodo, ar dirbama teisingi linkme ir pan.

Tikslo formuluotei taikomi tam tikri reikalavimai. Tikslas turi būti konkretus, aiškus ir suprantamas visiems organizacijos nariams. Tikslas turi būti įvertintas, t. y. ar jis realiai pasiekiamas. Tikslas turi būti priimtinas tiems, kurie jo sieks, t. y. personalui. Tikslas turi būti realiai pasiekiamas

Tikslai gali būti dvejopi: strateginiai ir operatyviniai. Strateginiai tikslai apibūdina bendrą organizacijos būklę ateityje. Strateginiai tikslai yra ilgalaikiai, orientuoti į ilgalaikę perspektyvą. Operatyviniai planai dažniausiai yra iki trejų metų laikotarpiui. Jie yra trumpalaikiai.

Straipsnyje naudota medžiaga iš monografijos:
"Viešojo sektoriaus institucijų strateginis planavimas"
Juozas Bivainis, Živilė Tunčikienė
 
 
Susiję straipsniai

Strateginio planavimo procesas

 

Strateginis planavimas yra procesas, kurio metu nustatomi strateginiai planai, jiems pasiekti numatomos priemonės. Strateginis planavimas gali būti traktuojamas skirtingai. Kaip nėra vieningos strateginio planavimo sampratos, taip nėra ir vieningo sutarimo literatūroje ir dėl strateginio planavimo proceso.

Gana trumpą strateginio planavimo procesą sudaro keturi etapai: aplinkos įvertinimas, tikslų nustatymas, strategijos parinkimas ir strategijos įvertinimas.

Aplinkos įvertinimas atliekamas prieš nusistatant tikslus. ...

Strateginio planavimo procesas

Viešųjų Institucijų Strateginio Planavimo Modelis

 

Viešųjų institucijų strateginio planavimo modelis padeda efektyviai įgyvendinti institucijų siekius, nustatyti veiklos plėtros poreikius bei jų realizavimo galimybes. ...

Viešųjų Institucijų Strateginio Planavimo Modelis

Trumpalaikio Strateginio Planavimo Problemos Savivaldybėse

 

Strateginio planavimo procesas savivaldybėms yra labai svarbus, kadangi leidžia tikslingai paskirstyti gaunamas lėšas, efektyviau įgyvendinti numatytus uždavinius bei geriau prisitaikyti prie pokyčių aplinkoje. ...

Trumpalaikio Strateginio Planavimo Problemos Savivaldybėse

Strateginis Planavimas Lietuvoje

 

Strateginis planavimas tokiose valstybėse kaip Didžioji Britanija, Švedija, Danija yra įgyvendinamas jau kelis dešimtmečius, tačiau Lietuvoje strateginis planavimas buvo pradėtas diegti tik 1998 metais. ...

Strateginis Planavimas Lietuvoje

Strateginio Planavimo Svarba Savivaldybės Valdyme

 

Niekam nėra paslaptis, kad savivaldybių tarybos rengia plėtros ir veiklos planus tam tikram laikotarpiui, kad pasiektų užsibrėžtų tikslų. ...

Strateginio Planavimo Svarba Savivaldybės Valdyme

Strateginio Planavimo Reikšmė

 

Strateginis planavimas Lietuvoje egzistuoja jau 15 metų. ...

Strateginio Planavimo Reikšmė

Strateginio Planavimo Privalumai

 

Strateginį planavimą atlieka daug organizacijų. ...

Strateginio Planavimo Privalumai

Strateginio Planavimo Principai

 

Strateginio planavimo realizavimas yra paremtas įvairiais principais, kurių yra privaloma laikytis, kadangi jie nustato pagrindinius strateginio planavimo prioritetus. ...

Strateginio Planavimo Principai

Koks Strateginis Planavimas Yra Veiksmingas

 

Strateginis planas yra tam tikras paruoštas dokumentas, kuriame yra aprašytas tikslus išteklių panaudojimas tam tikram rezultatui pasiekti. ...

Koks Strateginis Planavimas Yra Veiksmingas

Strateginio planavimo metodika

 

Nors kitose pažangiose valstybėse strateginis planavimas diegiamas jau seniai, Lietuvoje situacija kitokia. ...

Strateginio planavimo metodika

Baskaita

 

Įmonė Baskaita:
- Buhalterinė apskaita
- Naujų įmonių steigimas
- Kitos finansinės paslaugos

Patyrę ir kvalifikuoti specialistai garantuoja jums kokybiškas paslaugas už prieinamą kainą. ...

Baskaita

Misija strateginiame planavime

 

Strateginis planavimas – tai toks procesas, kuris prasideda nuo misijos, vizijos ir tikslų iškėlimo. ...

Misija strateginiame planavime

Kas yra strateginis planavimas

 

Tiek lietuvių, tiek užsienio autoriai analizuoja strateginio planavimo koncepciją. ...

Kas yra strateginis planavimas

Išsamus strateginio planavimo procesas

 

Strateginis planavimas pirmiausiai yra procesas. ...

Išsamus strateginio planavimo procesas

Vizija strateginiame planavime

 

Vizija yra vienas iš trijų pradinių strateginio planavimo proceso elementų. ...

Vizija strateginiame planavime