Rekomenduojame

Strateginio planavimo procesas

 

Strateginio planavimo procesas Strateginis planavimas yra procesas, kurio metu nustatomi strateginiai planai, jiems pasiekti numatomos priemonės. Strateginis planavimas gali būti traktuojamas skirtingai. Kaip nėra vieningos strateginio planavimo sampratos, taip nėra ir vieningo sutarimo literatūroje ir dėl strateginio planavimo proceso.

Gana trumpą strateginio planavimo procesą sudaro keturi etapai: aplinkos įvertinimas, tikslų nustatymas, strategijos parinkimas ir strategijos įvertinimas.

Aplinkos įvertinimas atliekamas prieš nusistatant tikslus. Aplinkos vertinimas svarbus tuo, kad jo metu nustatoma esama situacija. Pagal esamą situaciją, prognozuojami pokyčiai ir galimybės. Išorinės aplinkos vertinimas padeda įžvelgti ar numatyti galimas rizikas. Žinant galimas rizikas, strateginio planavimo metu yra numatomos priemonės toms rizikoms įveikti.

Taip pat aplinkos analizė apima ir konkurentų analizę. Pastaroji labai svarbi verslo subjektams. Atliekant išorinės aplinkos analizę, vertinami tokie elementai: ekonominiai, socialiniai-kultūriniai, technologiniai, politiniai-teisiniai.

Tikslų nustatymas yra esminis strateginio planavimo taškas. Būtent nuo tikslų tęsiasi visas strateginio planavimo procesas. Tikslai – yra pati pradžia, atspirtis, nes remiantis jais sudaromas visas strateginis veiklos planas.

Strategijos parinkimas dažniausiai vyksta renkantis iš tam tikrų alternatyvų.

Žinoma, vertinimas kiekviename procese yra labai svarbus aspektas. Strategijos vertinimas leidžia nustatyti, ar pasirinkta strategija yra tikslinga, ar ji efektyvi. Vertinimas taip pat padeda identifikuoti netikslumus, kuriuos būtina skubiai ištaisyti.

Taigi, visas strateginio planavimo procesas remiasi tam tikrais vertinimas. Proceso pradžia – aplinkos vertinimas, pabaiga – strategijos vertinimas.

Straipsnyje naudota medžiaga iš monografijos:
"Viešojo sektoriaus institucijų strateginis planavimas"
Juozas Bivainis, Živilė Tunčikienė
 
 
Susiję straipsniai

Viešųjų Institucijų Strateginio Planavimo Modelis

 

Viešųjų institucijų strateginio planavimo modelis padeda efektyviai įgyvendinti institucijų siekius, nustatyti veiklos plėtros poreikius bei jų realizavimo galimybes.

Šiuo atveju labai svarbu yra nustatyti institucijos prisitaikymo prie aplinkos galimybes. Šio modelio turinio dėka valstybės institucijos atlieka planavimo veiksmus vadovaujantis principais, kurie yra nustatyti Konstitucijoje, įstatymuose bei poįstatyminiuose teisės aktuose. Viešujų institucijų strateginio planavimo modelio turinys susideda iš penkių elementų.

Pirmas elementas yra institucijos strategijos analizė. ...

Viešųjų Institucijų Strateginio Planavimo Modelis

Trumpalaikio Strateginio Planavimo Problemos Savivaldybėse

 

Strateginio planavimo procesas savivaldybėms yra labai svarbus, kadangi leidžia tikslingai paskirstyti gaunamas lėšas, efektyviau įgyvendinti numatytus uždavinius bei geriau prisitaikyti prie pokyčių aplinkoje. ...

Trumpalaikio Strateginio Planavimo Problemos Savivaldybėse

Strateginis Planavimas Lietuvoje

 

Strateginis planavimas tokiose valstybėse kaip Didžioji Britanija, Švedija, Danija yra įgyvendinamas jau kelis dešimtmečius, tačiau Lietuvoje strateginis planavimas buvo pradėtas diegti tik 1998 metais. ...

Strateginis Planavimas Lietuvoje

Strateginio Planavimo Svarba Savivaldybės Valdyme

 

Niekam nėra paslaptis, kad savivaldybių tarybos rengia plėtros ir veiklos planus tam tikram laikotarpiui, kad pasiektų užsibrėžtų tikslų. ...

Strateginio Planavimo Svarba Savivaldybės Valdyme

Strateginio Planavimo Reikšmė

 

Strateginis planavimas Lietuvoje egzistuoja jau 15 metų. ...

Strateginio Planavimo Reikšmė

Strateginio Planavimo Privalumai

 

Strateginį planavimą atlieka daug organizacijų. ...

Strateginio Planavimo Privalumai

Strateginio Planavimo Principai

 

Strateginio planavimo realizavimas yra paremtas įvairiais principais, kurių yra privaloma laikytis, kadangi jie nustato pagrindinius strateginio planavimo prioritetus. ...

Strateginio Planavimo Principai

Koks Strateginis Planavimas Yra Veiksmingas

 

Strateginis planas yra tam tikras paruoštas dokumentas, kuriame yra aprašytas tikslus išteklių panaudojimas tam tikram rezultatui pasiekti. ...

Koks Strateginis Planavimas Yra Veiksmingas

Strateginio planavimo metodika

 

Nors kitose pažangiose valstybėse strateginis planavimas diegiamas jau seniai, Lietuvoje situacija kitokia. ...

Strateginio planavimo metodika

Baskaita

 

Įmonė Baskaita:
- Buhalterinė apskaita
- Naujų įmonių steigimas
- Kitos finansinės paslaugos

Patyrę ir kvalifikuoti specialistai garantuoja jums kokybiškas paslaugas už prieinamą kainą. ...

Baskaita

Misija strateginiame planavime

 

Strateginis planavimas – tai toks procesas, kuris prasideda nuo misijos, vizijos ir tikslų iškėlimo. ...

Misija strateginiame planavime

Kas yra strateginis planavimas

 

Tiek lietuvių, tiek užsienio autoriai analizuoja strateginio planavimo koncepciją. ...

Kas yra strateginis planavimas

Išsamus strateginio planavimo procesas

 

Strateginis planavimas pirmiausiai yra procesas. ...

Išsamus strateginio planavimo procesas

Vizija strateginiame planavime

 

Vizija yra vienas iš trijų pradinių strateginio planavimo proceso elementų. ...

Vizija strateginiame planavime

Tikslai strateginiame planavime

 

Jei tik kalbama apie strateginį planavimą, neišvengiamai paliečiama ir tikslų tema. ...

Tikslai strateginiame planavime