Rekomenduojame

Misija strateginiame planavime

 

Misija strateginiame planavime Strateginis planavimas – tai toks procesas, kuris prasideda nuo misijos, vizijos ir tikslų iškėlimo. Šie trys elementai tampa pagrindu tolesniam strateginio planavimo procesui. Šiame straipsnyje plačiau bus aptartas pirmasis elementas – misija.

Misija dažnai traktuojama kaip loginis organizacijos veiklos elementas. Ji turi būti išskirtinė, tačiau nesudėtinga, lengvai suprantama. Tai suderinti gali būti sunku, tačiau jei pavyks – turėsite puikią organizacijos misiją. Perskaičius misiją, turi iškart tapti aišku, kokią veiklą vykdo organizacija.

Misija – tai toks tikslas, kuris apskritai nusako organizacijos gyvavimo priežastis. Misija turi būti stabili, ji neturi kisti.

Formuluojant organizacijos misiją, labai svarbu įvertinti tokius aspektus kaip: klientai, konkurencinis pranašumas, veikla, tikslai, vertybės. Formuluojant misiją, tikslinga atsižvelgti į savo klientų auditorija: tiek turimus, tiek ir potencialius. Reikėtų įvertinti jų poreikius ir jų patenkinimo galimybes. Misijoje reikia atspindėti, kieno poreikius įmonė tenkina.

Formuluojant misiją reikėtų įvertinti savo konkurencinį pranašumą. T.y. ne tik tai, kur organizacija jau turi įgijusi pranašumą, tačiau ir tai, kaip bus siekiama pranašumo kitose srityse.

Veiklos pobūdis turi nusakyti naudą klientams. Misijoje turi atsispindėti siekiamybės dabar ir ateityje. Vertybės – svarbios kiekvienos tikslingai veikiančios organizacijos veikloje. Misija turi atspindėti, kokias vertybes deklaruoja organizacija ir visi jos nariai.

Svarbiausia, kad misija būtų suprantama ne tik organizacijos vadovui, tačiau visam personalui. Kad darbuotojai ją suvoktų ir galėtų vadovautis savo profesinėje veikloje.

Straipsnyje naudota medžiaga iš monografijos:
"Viešojo sektoriaus institucijų strateginis planavimas"
Juozas Bivainis, Živilė Tunčikienė
 
 
Susiję straipsniai

Kas yra strateginis planavimas

 

Tiek lietuvių, tiek užsienio autoriai analizuoja strateginio planavimo koncepciją. Reikia pripažinti, literatūroje sampratų pateikiama daug ir įvairių.

Vieni autoriai strateginį planavimą apibūdina kaip tam tikrą sistemą, kurios paskirtis – parengti strategiją, atsižvelgiant į viziją, misiją ir tikslus. Taigi, toks apibrėžimas parodo, kad strateginiame planavime svarbūs yra ir tokie elementai kaip vizija, misija ir, žinoma, tikslai. Remiantis šia samprata, strateginio planavimo rezultatas yra strateginis planas. ...

Kas yra strateginis planavimas

Išsamus strateginio planavimo procesas

 

Strateginis planavimas pirmiausiai yra procesas. ...

Išsamus strateginio planavimo procesas

Vizija strateginiame planavime

 

Vizija yra vienas iš trijų pradinių strateginio planavimo proceso elementų. ...

Vizija strateginiame planavime

Tikslai strateginiame planavime

 

Jei tik kalbama apie strateginį planavimą, neišvengiamai paliečiama ir tikslų tema. ...

Tikslai strateginiame planavime

Strateginio planavimo procesas

 

Strateginis planavimas yra procesas, kurio metu nustatomi strateginiai planai, jiems pasiekti numatomos priemonės. ...

Strateginio planavimo procesas

Viešųjų Institucijų Strateginio Planavimo Modelis

 

Viešųjų institucijų strateginio planavimo modelis padeda efektyviai įgyvendinti institucijų siekius, nustatyti veiklos plėtros poreikius bei jų realizavimo galimybes. ...

Viešųjų Institucijų Strateginio Planavimo Modelis

Trumpalaikio Strateginio Planavimo Problemos Savivaldybėse

 

Strateginio planavimo procesas savivaldybėms yra labai svarbus, kadangi leidžia tikslingai paskirstyti gaunamas lėšas, efektyviau įgyvendinti numatytus uždavinius bei geriau prisitaikyti prie pokyčių aplinkoje. ...

Trumpalaikio Strateginio Planavimo Problemos Savivaldybėse

Strateginis Planavimas Lietuvoje

 

Strateginis planavimas tokiose valstybėse kaip Didžioji Britanija, Švedija, Danija yra įgyvendinamas jau kelis dešimtmečius, tačiau Lietuvoje strateginis planavimas buvo pradėtas diegti tik 1998 metais. ...

Strateginis Planavimas Lietuvoje

Strateginio Planavimo Svarba Savivaldybės Valdyme

 

Niekam nėra paslaptis, kad savivaldybių tarybos rengia plėtros ir veiklos planus tam tikram laikotarpiui, kad pasiektų užsibrėžtų tikslų. ...

Strateginio Planavimo Svarba Savivaldybės Valdyme

Strateginio Planavimo Reikšmė

 

Strateginis planavimas Lietuvoje egzistuoja jau 15 metų. ...

Strateginio Planavimo Reikšmė

Strateginio Planavimo Privalumai

 

Strateginį planavimą atlieka daug organizacijų. ...

Strateginio Planavimo Privalumai

Strateginio Planavimo Principai

 

Strateginio planavimo realizavimas yra paremtas įvairiais principais, kurių yra privaloma laikytis, kadangi jie nustato pagrindinius strateginio planavimo prioritetus. ...

Strateginio Planavimo Principai

Koks Strateginis Planavimas Yra Veiksmingas

 

Strateginis planas yra tam tikras paruoštas dokumentas, kuriame yra aprašytas tikslus išteklių panaudojimas tam tikram rezultatui pasiekti. ...

Koks Strateginis Planavimas Yra Veiksmingas

Strateginio planavimo metodika

 

Nors kitose pažangiose valstybėse strateginis planavimas diegiamas jau seniai, Lietuvoje situacija kitokia. ...

Strateginio planavimo metodika

Baskaita

 

Įmonė Baskaita:
- Buhalterinė apskaita
- Naujų įmonių steigimas
- Kitos finansinės paslaugos

Patyrę ir kvalifikuoti specialistai garantuoja jums kokybiškas paslaugas už prieinamą kainą. ...

Baskaita